Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE
Comunicat de presa din 12 octombrie 2021
COMUNICAT DE PRESĂ ^
primit de la Direcția pentru Relații cu Organizațiile Internaționale și Uniunea Europeană

În perioada 14-15 octombrie a.c., Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (AP OSCE) și Departamentul Amenințări Transnaționale din OSCE organizează, în format mixt – cu prezență la Viena, Austria și cu participare online - reuniunea “Dialogul politic regional cu legiuitorii din Europa de sud-est despre urmărirea penală, reabilitarea și reintegrarea luptătorilor teroriști străini”.

Reuniunea urmărește, în principal, facilitarea schimbului de experiențe și de lecții învățate, sensibilizarea legiuitorilor asupra standardelor internaționale relevante și sprijinirea configurării legislației conforme.
La această acțiune, Camera Deputaților va fi reprezentată de domnul deputat Nicu Fălcoi (USR), membru în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, președintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe, și de domnul deputat Costel Neculai Dunava (PSD), vicepreședinte al Comisiei generale a AP OSCE pentru probleme politice și de securitate, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.