Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2000-2004 > Camera Deputaților > Grupuri > PNL Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
Întrebari si interpelari adresate în anul 2004

  Întrebarea Titlu / Adresanti PNL
1. 1730A/03-02-2004 Referitor la baremurile conform căreia fiecare subcomisie evaluează dosarele candidaților pentru titlurile de doctor în științe, conferențiar sau profesor.
George Crin Laurențiu Antonescu
2. 1747A/05-02-2004 Desfacerea nejustificată a unui contract de muncă.
Viorel-Gheorghe Coifan
3. 1748A/09-02-2004 Referitor la inițierea de către MEC a unei hotărâri de guvern prin care se alocă locuri separate pe criteriu etnic la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
4. 1749A/09-02-2004 Referitor la cazurile de corupție și mită a unor funcționari din cadrul direcției de control din Mureș.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
5. 1750A/09-02-2004 Întârzierea privatizării Combinatului Siderurgic Reșița.
Monica Octavia Muscă
6. 1753A/10-02-2004 Privatizarea SN "Tutunul Românesc".
Dan Coriolan Simedru
7. 1775A/16-02-2004 Referitor la o anchetă asupra activității doamnei Ana Marchiș, inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Bacău.
Valeriu Gheorghe
8. 1789A/18-02-2004 Referitor la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
9. 1790A/18-02-2004 Solicită unele informații de la ministrul sănătății.
Ion Luchian
10. 1801A/23-02-2004 Referitor la bursele private și furtul inițiativei liberale respinse în Parlament.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
11. 1802A/23-02-2004 Referitor la repararea unei școli din com Giurgiu, jud.Mureș.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
12. 1803A/23-02-2004 Referitor la scăderea costurilor facturilor la întreținere pentru această iarnă.
Marin Anton
13. 1804A/23-02-2004 Nerespectarea OUG 150/2002 privind introducerea coplății.
Ion Luchian
14. 1805A/23-02-2004 Referitor la spitalele desființate în anul 2004 sau cărora le-a fost redus numărul de paturi.
Ion Luchian
15. 1806A/23-02-2004 Care este valoarea totală a aparaturii medicale achiziționate ăn jud.Mureș și în întreaga țară și care nu a fost pusă în funcțiune.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
16. 1807A/23-02-2004 Referitor la situația de întârziere a plăților către medicii veterinari.
Cornel Popa
17. 1808A/23-02-2004 Referitor la situația pe luna decembrie a anului 2003 a dosarelor de facilități fiscale ale producătorilor agricoli din sectorul animalier.
Cornel Popa
18. 1817A/25-02-2004 Referitor la limitarea absolută a dreptului acestor pacienți de a beneficia de pachetul de servicii de bază.
Liviu Iuliu Dragoș
19. 1818A/25-02-2004 Încălcarea prevederilor privind condițiile hoteliere cu grad înalt de confort.
Liviu Iuliu Dragoș
20. 1819A/25-02-2004 Referitor la "elaborarea cadrului normativ pentru vânzarea și concesionarea spațiilor cu destinația cabinete medicale, cu păstrarea obligatorie și exclusivă a profilului medical".
Liviu Iuliu Dragoș
21. 1835A/01-03-2004 Referitor la lista societăților care au beneficiat de scutiri de la plata contribuției la Fondul Asigurărilor Sociale de Sănătate.
Nini Săpunaru
22. 1836A/01-03-2004 Referitor la sumele colectate la FASS de pe urma dividentelor și a chiriilor.
Nini Săpunaru
23. 1837A/01-03-2004 Referitor la respectarea regulilor de bună practică de fabricație (GMP).
Andrei Ioan Chiliman
24. 1838A/01-03-2004 Referitor la numărul societăților care au încălcat prevederile legii prin reținerea contribuției datorate de angajați și utilizarea acestor sume în alte destinații depășește 25% din totalul veniturilor estimate ale Fondului de asigurări sociale.
Ion Luchian
25. 1852A/03-03-2004 Referitor la desființarea spitalului orășenesc Pogoanele.
Nini Săpunaru
26. 1858A/08-03-2004 Referitor la situația medicilor stomatologi.
Cornel Popa
27. 1859A/08-03-2004 Referitor la aplicarea legilor fondului funciar.
Cornel Popa
28. 1885A/16-03-2004 Referitor la echipamente necesare pentru irigare.
Adrian Emanuil Semcu
29. 1889A/17-03-2004 Referitor la modul în care se derulează "reforma" în sistemul sanitar.
Cornel Popa
30. 1890A/17-03-2004 Referitor la modul de derulare a cercetărilor din cadrul anchetelor penale.
Cornel Popa
31. 1891A/17-03-2004 Referitor la acordarea sprijinului financiar pentru însămânțarea în campania agricolă din primăvara anului 2004.
Cornel Popa
32. 1913A/17-03-2004 Referitor la participarea CEC la capitalul social al Societății SOV INVEST.
Anton Ionescu
33. 1916A/18-03-2004 Referitor la L 9/1998.
Monica Octavia Muscă
34. 1919A/22-03-2004 Care sunt acțiunile de audit întreprinse de Agenția Națională de Administrare Fiscală la nivelul Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
35. 1922A/23-03-2004 Nereguli constatate în activitatea Sefului de serviciu din cadrul Comisiei pentru probleme de cetățenie.
Cornel Popa
36. 1925A/23-03-2004 Referitor la acordarea sprijinului financiar pentru însămânțarea în campania agricolă din primăvara anului 2004.
Titu Nicolae Gheorghiof Titu Nicolae Gheorghiof
37. 1946A/29-03-2004 Referitor la desființarea unor secții ale spitalului Odobești, jud.Vrancea.
Nini Săpunaru
38. 1953A/31-03-2004 Privind aplicarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea autorizațiilor pentru realizarea transportului în regim de taxi.
Cornel Popa
39. 1954A/31-03-2004 Referitor la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.
Monica Octavia Muscă
40. 1955A/31-03-2004 Referitor la sesizarea domnului Tudor Iordache din Vâlcănești, sat Trestioara, jud.Prahova.
Dan Coriolan Simedru
41. 1956A/31-03-2004 Referitor la memoriul cetățenilor din orașul Mioveni, jud.Argeș.
Dan Coriolan Simedru
42. 1962A/31-03-2004 Referitor la un memoriu de la foști salariați ai SC Foraj Sonde Berca SA, jud.Buzău.
Dan Coriolan Simedru
43. 1973A/01-04-2004 Care sunt condițiile în care s-au realizat lucrările de reabilitare a șoselei Pitești - Craiova.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
44. 1974A/01-04-2004 Care este rațiunea pentru care reorganizarea AVAB prin comasarea, prin absorbție, cu APAPS este întârziată.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
45. 1988A/06-04-2004 Referitor la desființarea unor secții ale spitalului Mărășești, jud.Vrancea.
Nini Săpunaru
46. 1989A/06-04-2004 Obligații administrația publică locală.
Titu Nicolae Gheorghiof Titu Nicolae Gheorghiof
47. 1990A/06-04-2004 Confiscări bunuri.
Titu Nicolae Gheorghiof Titu Nicolae Gheorghiof
48. 1991A/06-04-2004 Fod locativ - evacuare.
Titu Nicolae Gheorghiof Titu Nicolae Gheorghiof
49. 1992A/06-04-2004 Referitor la situația pe luna decembrie a anului 2003 a dosarelor de facilități fiscale ale producătorilor agricoli din sectorul animalier.
Cornel Popa
50. 1993A/06-04-2004 Referitor la situația medicilor de familie.
Cornel Popa
51. 2031A/26-04-2004 Care este politica guvernului în ceea ce privește respectarea legii referitoare la achitarea venitului minim garantat.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
52. 2035A/27-04-2004 Care este situația la comuna nou înființată Rojiștea din jud.Dolj în ceea ce privește respectarea legii la înființarea unei noi localități.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
53. 2036A/27-04-2004 Referitor la situația a două poduri de pe DN 1B Ploiești-Buzău, situate la km.11,00 și km. 24,5.
Adrian Emanuil Semcu
54. 2040A/27-04-2004 Referitor la sitiația Spitalului Mocrea - jud.Arad.
Dan Coriolan Simedru
55. 2043A/28-04-2004 Referitor la stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole.
Titu Nicolae Gheorghiof Titu Nicolae Gheorghiof
56. 2072A/04-05-2004 Referitor la situația celor ce au activat în trupele de geniu și batalioanele de construcții.
Cornel Popa
57. 2073A/04-05-2004 Referitor la categoriile de persoane persecutate din motive etnice prevăzute de Legea 189/2000.
Cornel Popa
58. 2084A/10-05-2004 Amenințări adresate public scriitorului și ziaristului timișorean Mircea Mihăeș.
Ovidiu-Virgil Drăgănescu
59. 2088A/11-05-2004 Referitor la retrocedarea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia.
Dan Coriolan Simedru
60. 2092A/12-05-2004 Referitor la drepturile persoanelor cu handicap.
Titu Nicolae Gheorghiof Titu Nicolae Gheorghiof
61. 2105A/17-05-2004 De ce s-au asigurat retrocedările de pășune, terenuri forestiere și composesorat pentru cetățenii din satul Urisiu de Sus, com.Chiheru de Jos, jud.Mureș.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
62. 2106A/17-05-2004 De ce salariații prefecturii nu răspund petițiilor cetățenilor?
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
63. 2116A/25-05-2004 Referitor la Legea 161/2003.
Dan Coriolan Simedru
64. 2133A/31-05-2004 Referitor la circulația trenurilor pe ruta Reșița-Bocșa-Timișoara.
Monica Octavia Muscă
65. 2142A/10-06-2004 Referitor la situația bolnavilor cuprinși în centrul de hemodializă al Spitalului Municipal "Alexandru Simionescu" din Hunedoara.
Monica Octavia Muscă
66. 2158A/21-06-2004 Care este situația dosarului de pensionare al domnului Romonți Corneliu din comuna Valea Largă, jud.Mureș.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
67. 2159A/21-06-2004 Care este situația aplicării dublării pensiilor pentru agricultori, respectiv a doamnelor Grito Iuliana și Grito Estera din com.Band, jud.Mureș.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
68. 2193A/31-08-2004 Care este statutul legal în România al doamnei Henning Claudia Izabela.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
69. 2209A/06-09-2004 Care sunt sumele încasate de statul român din procesul de privatizare în anul 2003 și până la 31 august 2004 și care a fost destinația acestora.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
70. 2218A/08-09-2004 Referitor la legea 150/2003 privind creditul agricol pentru producție.
Cătălin Micula
71. 2219A/08-09-2004 Referitor la construirea șoselei Deva - Oradea.
Cornel Popa
72. 2236A/20-09-2004 De ce nu s-au eliberat titlurile de proprietate pentru cetățenii din Gurahonț.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
73. 2237A/20-09-2004 De ce Primăria Sighișoara nu respectă prevederile legale în cazul doamnei Elvira Muntă.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
74. 2251A/28-09-2004 Ce măsuri puteți întreprinde pentru acordarea în cumul a pensiei pentru desfășurarea muncii în agricultură cu cea de urmaș?
Cornel Popa
75. 2252A/28-09-2004 Prin ce măsuri fiscale puteți veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități?
Cornel Popa
76. 2258A/30-09-2004 Referitor la situația Casei Corpului Didactic Caraș-Severin.
Monica Octavia Muscă
77. 2259A/30-09-2004 Când Inspectorul Școlar al Județului Arad v-a respecta legea și propriile hotărâri?
Titu Nicolae Gheorghiof Titu Nicolae Gheorghiof
78. 2260A/04-10-2004 De ce autoritățile publice nu își îndeplinesc atribuțiile cu transparență?
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
79. 2265A/05-10-2004 Referitor la noua cotă de impozitare a dividentelor.
Cornel Popa
80. 2266A/05-10-2004 Referitor la elevii și studenții din Basarabia și Bucovina și Aromânii ce învață în România.
Cornel Popa
81. 2269A/05-10-2004 Reacția autorităților la cazul Pretor.
Monica Octavia Muscă
82. 2283A/13-10-2004 Solicită procesul verbal al ultimei ședințe a Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului.
Ion Luchian
83. 2295A/25-10-2004 De ce autoritățile publice din comuna Crăiești, jud.Mureș, nu își îndeplinesc atribuțiile cu transparență.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
84. 2296A/25-10-2004 Care au fost argumentele pentru emiterea hotîrârii de guvern prin care s-a înființat un parc industrial cu profil turistic.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
85. 2308A/08-11-2004 Referitor la întârzierea publicării normelor metodologice ale Legii 300/2004.
Mircea Ciopraga
  Interpelarea Titlu / Adresanti PNL
1. 1244B/10-02-2004 Referitor la reforma sistemului public de pensii.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
2. 1245B/10-02-2004 În contextul negocierilor cu UE, dosarul privind Agricultura este cel mai dificil.
Valeriu Gheorghe
3. 1250B/10-02-2004 Referitor la măsuri pentru neutralizarea efectelor dăunătoare ale utilizării DDT, asupra mediului și sănătății omului.
Andrei Ioan Chiliman
4. 1253B/10-02-2004 Măsuri întreprinse de Guvern pentru interzicerea fabricării în România de produse care conțin asbest, material interzis în Occident.
Andrei Ioan Chiliman
5. 1269B/10-02-2004 Referitor la Adopțiile Internaționale.
Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu
6. 1292B/24-02-2004 Starea tehnică dezastruoasă a DN6 pe porțiunea Timișoara - Lugoj - Făget.
Viorel-Gheorghe Coifan
7. 1294B/24-02-2004 Blocarea activității Primăriei Municipiului Giurgiu de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Giurgiu.
Dan Radu Rușanu
8. 1303B/24-02-2004 Solicită lista nominală a directorilor care s-au făcut vinovați de fapte ce intră sub incidența codului penal.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
9. 1304B/24-02-2004 Care este politica guvernului pentru dezvoltarea activității IMM-urilor.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
10. 1306B/24-02-2004 Aplicarea Ordinului nr.117/2002.
Viorel-Gheorghe Coifan
11. 1307B/24-02-2004 Referitor la Societatea Națională de Îmbunătățiri Funciare care se pregătește să încheie un acord cu firma israeliană Netafim pentru cumpărarea de echipamente pentru irigații.
Adrian Emanuil Semcu
12. 1309B/24-02-2004 Neachitarea sarcinilor de serviciu de către CNAS pentru a anunța public persoanele care nu si-au achitat contribuția la FASS.
Andrei Ioan Chiliman
13. 1310B/24-02-2004 Încălcarea legii anticorupție 161/2003 de către CNAS.
Andrei Ioan Chiliman
14. 1311B/24-02-2004 Referitor la un memoriu din partea membrilor "Asociației Utilizatorilor Apei de Irigat" Coșereni din Ialomița.
Vasile Predică
15. 1332B/23-03-2004 Care este politica Guvernului în ceea ce privește fiscalitatea pentru persoanele fizice și persoane juridice.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
16. 1343B/23-03-2004 Situațiile de conflict de interese ale membrilor conducerii Agenției Naționale a Medicamentului și ai Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului.
Andrei Ioan Chiliman
17. 1344B/23-03-2004 Referitor la memoriul domnului Alexa Horj, primar al comunei Moisei, jud.Maramureș.
Radu Stroe
18. 1357B/23-03-2004 Referitor la încălcarea Legii 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, Capitolul V, Contravenții și infracțiuni.
Valeriu Gheorghe
19. 1362B/23-03-2004 Aplicarea prevederilor Legii 128/1997, a HG 281/1993, a OUG 8/2000 și OUG 123/2003 cu privire la salarizarea personalului din învățământ.
Victor Paul Dobre
20. 1367B/23-03-2004 Taxa radio-tv.
Dorin Grigore Popescu
21. 1368B/23-03-2004 Referitor la oprirea circulației trenurilor pe linia Ilva Mică - Rodna Veche.
Dorin Grigore Popescu
22. 1369B/23-03-2004 "Programul de pietruire a drumurilor comunale de pământ", aprobat prin HG 577/1997 - folosit în interes personal de baronii locali ai PSD, în detrimentul interesului general.
Ovidiu-Virgil Drăgănescu
23. 1370B/23-03-2004 Aplicarea Legii 9/1998.
Cornel Știrbeț
24. 1374B/23-03-2004 Referitor la directorul Apostol Valentin și SNIF.
Adrian Emanuil Semcu
25. 1375B/23-03-2004 Strângerea ilegală de cotizații de partid.
Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu
26. 1397B/06-04-2004 Încălcări grave ale normelor legale în cazul celor 8,3 kg bijuterii din aur confiscate de Poliția Municipiului Timișoara.
Ovidiu-Virgil Drăgănescu
27. 1406B/06-04-2004 Actualizarea recompenselor pentru donatorii de sânge.
Dorin Grigore Popescu
28. 1409B/06-04-2004 Problema cadrelor militare în rezervă ăn perioada ianuarie 2000 - august 2000 în cadrul procesului de restructurare a armatei.
Puiu Hașotti
29. 1412B/06-04-2004 Sustragerea instituțiilor publice de la obligația de a suporta despăgubirile stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sub acoperirea OG 22/2002.
Andrei Ioan Chiliman
30. 1416B/06-04-2004 care este politica ministerului pe care-l conduceți în ceea ce privește lupta împotriva corupției.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
31. 1419B/06-04-2004 Referitor la o anchetă asupra activității doamnei Ana Marchiș, inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Bacău.
Valeriu Gheorghe
32. 1424B/06-04-2004 Referitor la organizarea licitațiilor și desemnarea câștigătorilor care se face sub directa îndrumare a doamnei ing.Apostol Cecilia, nimeni alta decât soția directorului general al SNIF.
Adrian Emanuil Semcu
33. 1425B/06-04-2004 Elaborarea normelor metodologice pentru Legea 290/2003.
Victor Paul Dobre
34. 1426B/06-04-2004 Referitor la subvențiile acordate de la bugetul de stat.
Adrian Emanuil Semcu
35. 1427B/06-04-2004 Ignorarea unor hotărâri ale Consiliului Local Sânnicolaul Mare, jud.Timiș.
Viorel-Gheorghe Coifan
36. 1440B/27-04-2004 Referitor la HG 514/07.04.2004.
Ovidiu-Virgil Drăgănescu Viorel-Gheorghe Coifan
37. 1441B/27-04-2004 Proiectul de lege privind despăgubirile, inițiat de către Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii 10/2001, nu prevede despăgubiri pentru foștii acționari ai societăților comerciale naționalizate.
Andrei Ioan Chiliman
38. 1448B/27-04-2004 Referitor la un caz de violență domestică instrumentat defectuos de către Inspectoratul de Poliție al județului Timiș.
Monica Octavia Muscă
39. 1456B/27-04-2004 Care este politica Guvernului în ceea ce privește asigurarea sprijinului pentru irigarea suprafețelor agricole.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
40. 1463B/27-04-2004 Situația spitalului din Oțelul Roșu.
Monica Octavia Muscă
41. 1466B/18-05-2004 Care este politica Guvernului pentru aplicarea legislației aprobate de Parlamentul României.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
42. 1492B/01-06-2004 Referitor la răspunsul la interpelarea nr.1448B din 27.04.2004.
Monica Octavia Muscă
43. 1493B/01-06-2004 Verificara unui posibil abuz în cazul d-nei Grivei Ana, cadru didactic în comuna Iablanița, jud.Caraș-Severin.
Monica Octavia Muscă
44. 1500B/01-06-2004 Corectarea sumei repartizate ju.Timiș prin HG 514/7.04.2004.
Viorel-Gheorghe Coifan
45. 1501B/01-06-2004 Referitor la presiuni din partea Autorității Rutiere Române asupra taximetriștilor în vederea transformării lor în agenți electorali pentru PSD.
Viorel-Gheorghe Coifan
46. 1519B/22-06-2004 Referitor la depozitul de deșeuri menajere al municipiului Satu-Mare.
Monica Octavia Muscă
47. 1531B/22-06-2004 Care este politica Guvernului în ceea ce privește plata la timp și în cuantumul prevăzut de lege a venitului minim garantat.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
48. 1539B/07-09-2004 Care sunt politicile guvernamentale de utilizare eficienta a bunului public si rezultatele aplicarii acestora.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
49. 1550B/07-09-2004 Referitor la OG 96/1998, republicata.
Cătălin Micula
50. 1568B/21-09-2004 Referitor la distrugerea unui monument istoric, fapt evidențiat de către Ministerul Culturii și Cultelor și încercarea de mușamalizare a cazului către prim procurorul de pe lângă judecătoria Balș, jud.Olt, Daniel Turcin.
Viorel-Gheorghe Coifan
51. 1571B/21-09-2004 Care este politica guvernamentală de îngrădire a corupției prin sancționarea celor care au acumulat averi nejustificate.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
52. 1572B/21-09-2004 Referitor la situația copiilor instituționalizați.
Cătălin Micula
53. 1573B/21-09-2004 Desființarea abuzivă de către autoritatea locală a unor instituții prestigioase de cultură din jud.Constanța, Teatrul Dramatic "Ovidius", Opera, Teatrul "Fantasio", Filarmonica "Marea Neagră" și Teatrul de Balet "Oleg Danovski".
Monica Octavia Muscă
54. 1586B/05-10-2004 Care este politica Guvernului pe care-l conduceți în ceea ce privește reducerea inflației structurale care caracterizează economia României.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
55. 1587B/05-10-2004 Situația zonelor defavorizate.
Cornel Popa
56. 1616B/26-10-2004 Alocarea ilegală și pe criterii politice a fondurilor bugetare către localități.
Monica Octavia Muscă
57. 1617B/26-10-2004 Regenerarea economică și socială a zonelor miniere.
Nini Săpunaru
58. 1623B/26-10-2004 Condițiile în care a fost concesionat terenul destinat proiectului Dracula Park din zona Snagov - Codrii Vlăsiei.
Monica Octavia Muscă
59. 1624B/26-10-2004 Care este politica Guvernului pe care-l conduceți în ceea ce privește dezvoltarea parcurilor turistice.
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
60. 1642B/09-11-2004 Referitor la abuzuri ale polițiștilor de la Secția 1 Poliție din cadrul IPJ Timiș.
Viorel-Gheorghe Coifan

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 29 septembrie 2022, 4:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro