Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-prezent > Camera Deputaţilor > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2018

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 4/01-02-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
István-János Antal Botond Csoma József-György Kulcsár-Terza Izabella-Agnes Ambrus Ödön Szabó Norbert Apjok Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass Sándor Bende Zacharie Benedek Dénes Seres Erika Benkő Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Zsolt-Istvan Biro Hunor Kelemen Rozália-Ibolya Biró Petru Farago Éva-Andrea Csép István Erdei Dolóczki
Lege 201/2018
2. 5/01-02-2018 privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc
József-György Kulcsár-Terza
respinsă
definitiv
3. 7/01-02-2018 pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
István-János Antal Levente Vass Dénes Seres István Erdei Dolóczki
pe ordinea de zi
4. 10/01-02-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată
Norbert Apjok József-György Kulcsár-Terza Éva-Andrea Csép
pe ordinea de zi
5. 38/19-02-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale
Ödön Szabó Botond Csoma Norbert Apjok
pe ordinea de zi
6. 68/26-02-2018 pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
Dénes Seres Zacharie Benedek Erika Benkő Loránd-Bálint Magyar Zsolt-Istvan Biro Petru Farago Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István-János Antal Ödön Szabó Izabella-Agnes Ambrus Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass József-György Kulcsár-Terza
Lege 64/2018
7. 72/26-02-2018 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989
József-György Kulcsár-Terza István Erdei Dolóczki Erika Benkő Ödön Szabó Loránd-Bálint Magyar Norbert Apjok
pe ordinea de zi
8. 73/28-02-2018 pentru modificarea şi completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó
la comisii
9. 84/05-03-2018 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
Árpád-Francisc Márton
la comisii
10. 85/05-03-2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Árpád-Francisc Márton
la comisii
11. 87/12-03-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
Éva-Andrea Csép Ödön Szabó
sesizare de
neconstituţionalitate
12. 88/12-03-2018 pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Izabella-Agnes Ambrus Sándor Bende Zacharie Benedek István Erdei Dolóczki Petru Farago Loránd-Bálint Magyar
la Senat
13. 89/12-03-2018 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
József-György Kulcsár-Terza Erika Benkő
la Senat
14. 104/12-03-2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
Petru Farago Hunor Kelemen Norbert Apjok Izabella-Agnes Ambrus Erika Benkő Sándor Bende Loránd-Bálint Magyar Zacharie Benedek István-János Antal József-György Kulcsár-Terza Rozália-Ibolya Biró Ödön Szabó Éva-Andrea Csép Árpád-Francisc Márton Botond Csoma Levente Vass Dénes Seres István Erdei Dolóczki
Lege 148/2018
15. 115/12-03-2018 pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Botond Csoma Levente Vass Erika Benkő
retrimis
la comisii
16. 149/26-03-2018 pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
István Erdei Dolóczki Zacharie Benedek Sándor Bende Izabella-Agnes Ambrus István-János Antal Ödön Szabó Attila Korodi Csaba-István Sebestyén Hunor Kelemen
pe ordinea de zi
17. 154/26-03-2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
István-János Antal Zacharie Benedek Botond Csoma Petru Farago Loránd-Bálint Magyar Attila Korodi Csaba-István Sebestyén István Erdei Dolóczki Árpád-Francisc Márton Éva-Andrea Csép József-György Kulcsár-Terza
pe ordinea de zi
18. 164/28-03-2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton
la comisii
19. 169/03-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó
la comisii
20. 175/04-04-2018 pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Hunor Kelemen Zacharie Benedek István Erdei Dolóczki István-János Antal Norbert Apjok Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Ödön Szabó Rozália-Ibolya Biró Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Izabella-Agnes Ambrus Levente Vass Éva-Andrea Csép Dénes Seres Botond Csoma Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Sándor Bende
Lege 128/2018
21. 178/04-04-2018 pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii
Sándor Bende Zacharie Benedek Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki István-János Antal Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Levente Vass Attila Korodi Izabella-Agnes Ambrus
pe ordinea de zi
22. 187/10-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările şi completările ulterioare
Botond Csoma
pe ordinea de zi
23. 189/10-04-2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
Zacharie Benedek Éva-Andrea Csép Sándor Bende Hunor Kelemen Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Izabella-Agnes Ambrus Botond Csoma István Erdei Dolóczki István-János Antal Petru Farago
Lege 198/2018
24. 190/10-04-2018 pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
Ödön Szabó Hunor Kelemen Dénes Seres Árpád-Francisc Márton Botond Csoma Csaba-István Sebestyén Levente Vass Zacharie Benedek Petru Farago
respins
definitiv
25. 207/16-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
István-János Antal Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Dénes Seres Levente Vass Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Zacharie Benedek Erika Benkő Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki
pe ordinea de zi
26. 208/16-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale
István-János Antal István Erdei Dolóczki Loránd-Bálint Magyar Dénes Seres Levente Vass Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Sándor Bende Zacharie Benedek Erika Benkő Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma Hunor Kelemen
pe ordinea de zi
27. 218/18-04-2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Sándor Bende Zacharie Benedek Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Levente Vass Attila Korodi Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó István-János Antal
la comisii
28. 227/18-04-2018 privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Levente Vass
pe ordinea de zi
29. 246/23-04-2018 pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Norbert Apjok Erika Benkő Botond Csoma
pe ordinea de zi
30. 249/25-04-2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor parlamentare de anchetă
István-János Antal
la comisii
31. 258/25-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
Izabella-Agnes Ambrus Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Sándor Bende
Lege 232/2018
32. 276/02-05-2018 pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Levente Vass
la comisii
33. 277/02-05-2018 pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
Levente Vass
la comisii
34. 295/07-05-2018 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar István Erdei Dolóczki Sándor Bende István-János Antal Izabella-Agnes Ambrus
la comisii
35. 320/22-05-2018 pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
Erika Benkő Izabella-Agnes Ambrus Éva-Andrea Csép
la comisii
36. 332/23-05-2018 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Erika Benkő Norbert Apjok Éva-Andrea Csép Sándor Bende
la comisii
37. 339/29-05-2018 privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică
Attila Korodi
la comisii
38. 345/29-05-2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată
István-János Antal Ödön Szabó
pe ordinea de zi
39. 348/04-06-2018 pentru completarea şi modificarea articolelor 9 şi 101 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Éva-Andrea Csép Ödön Szabó
la comisii
40. 356/04-06-2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
Erika Benkő Zacharie Benedek Sándor Bende Izabella-Agnes Ambrus István-János Antal Dénes Seres István Erdei Dolóczki Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró
la comisii
41. 359/04-06-2018 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României
Levente Vass
pe ordinea de zi
42. 364/06-06-2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Botond Csoma József-György Kulcsár-Terza István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Éva-Andrea Csép Levente Vass Ödön Szabó Zsolt-Istvan Biro Erika Benkő Zacharie Benedek Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Csaba-István Sebestyén István-János Antal Dénes Seres Sándor Bende Attila Korodi Árpád-Francisc Márton
Lege 175/2018
43. 367/06-06-2018 privind autorizaţia sanitară de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină dentară
Levente Vass Zsolt-Istvan Biro Éva-Andrea Csép Loránd-Bálint Magyar
la comisii
44. 374/18-06-2018 pentru modificarea şi completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002
Attila Korodi Levente Vass
la comisii
45. 384/18-06-2018 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului
Ödön Szabó
Lege 157/2018
46. 400/25-06-2018 pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
István Erdei Dolóczki Dénes Seres Árpád-Francisc Márton
raport
depus
47. 401/25-06-2018 pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
Levente Vass
la comisii
48. 402/25-06-2018 pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996
Csaba-István Sebestyén István Erdei Dolóczki Petru Farago Botond Csoma Loránd-Bálint Magyar Dénes Seres
la comisii
49. 403/25-06-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Éva-Andrea Csép
la comisii
50. 413/03-09-2018 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Erika Benkő Zacharie Benedek Sándor Bende Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Ödön Szabó Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Hunor Kelemen
aviz/
punct de vedere
solicitat
51. 437/03-09-2018 privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România
Levente Vass
la comisii
52. 438/03-09-2018 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004
Ödön Szabó
la comisii
53. 446/03-09-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Botond Csoma
la comisii
54. 458/11-09-2018 pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Erika Benkő Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép
la comisii

Adresa poştală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti miercuri, 19 septembrie 2018, 21:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro