You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Groups > UDMR Versiunea pentru printare

The parliamentary group of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania
Propuneri legislative initiate în anul 2018

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 4/01-02-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
István-János Antal Botond Csoma József-György Kulcsár-Terza Izabella-Agnes Ambrus Ödön Szabó Norbert Apjok Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass Sándor Bende Zacharie Benedek Dénes Seres Erika Benkő Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Zsolt-Istvan Biro Hunor Kelemen Rozália-Ibolya Biró Petru Farago Éva-Andrea Csép István Erdei Dolóczki
Lege 201/2018
2. 5/01-02-2018 privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc
József-György Kulcsár-Terza
respinsă
definitiv
3. 7/01-02-2018 pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
István-János Antal Levente Vass Dénes Seres István Erdei Dolóczki
pe ordinea de zi
4. 10/01-02-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată
Norbert Apjok József-György Kulcsár-Terza Éva-Andrea Csép
pe ordinea de zi
5. 38/19-02-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale
Ödön Szabó Botond Csoma Norbert Apjok
pe ordinea de zi
6. 68/26-02-2018 pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
Dénes Seres Zacharie Benedek Erika Benkő Loránd-Bálint Magyar Zsolt-Istvan Biro Petru Farago Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István-János Antal Ödön Szabó Izabella-Agnes Ambrus Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass József-György Kulcsár-Terza
Lege 64/2018
7. 72/26-02-2018 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989
József-György Kulcsár-Terza István Erdei Dolóczki Erika Benkő Ödön Szabó Loránd-Bálint Magyar Norbert Apjok
pe ordinea de zi
8. 73/28-02-2018 pentru modificarea şi completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó
în reexaminare
la Senat
9. 84/05-03-2018 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
Árpád-Francisc Márton
raport
depus
10. 85/05-03-2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Árpád-Francisc Márton
raport
depus
11. 87/12-03-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
Éva-Andrea Csép Ödön Szabó
Lege 290/2018
12. 88/12-03-2018 pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Izabella-Agnes Ambrus Sándor Bende Zacharie Benedek István Erdei Dolóczki Petru Farago Loránd-Bálint Magyar
la Senat
13. 89/12-03-2018 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
József-György Kulcsár-Terza Erika Benkő
Lege 246/2018
14. 104/12-03-2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
Izabella-Agnes Ambrus István-János Antal Sándor Bende Zacharie Benedek Erika Benkő Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Dénes Seres Levente Vass Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok
Lege 148/2018
15. 115/12-03-2018 pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Erika Benkő Botond Csoma Levente Vass
retrimis
la comisii
16. 149/26-03-2018 pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
Izabella-Agnes Ambrus Attila Korodi Ödön Szabó Csaba-István Sebestyén István Erdei Dolóczki Hunor Kelemen Zacharie Benedek Sándor Bende István-János Antal
Lege 251/2018
17. 154/26-03-2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Attila Korodi Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Petru Farago István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép Zacharie Benedek István-János Antal Árpád-Francisc Márton József-György Kulcsár-Terza
pe ordinea de zi
18. 164/28-03-2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó
raport
depus
19. 169/03-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó
în reexaminare
la Senat
20. 175/04-04-2018 pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Botond Csoma Erika Benkő Éva-Andrea Csép Ödön Szabó Dénes Seres Csaba-István Sebestyén István-János Antal Árpád-Francisc Márton Loránd-Bálint Magyar Izabella-Agnes Ambrus Attila Korodi Hunor Kelemen Norbert Apjok Sándor Bende Levente Vass István Erdei Dolóczki Zacharie Benedek Rozália-Ibolya Biró Zsolt-Istvan Biro
Lege 128/2018
21. 178/04-04-2018 pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii
Zacharie Benedek Sándor Bende Izabella-Agnes Ambrus István-János Antal Botond Csoma Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar István Erdei Dolóczki Éva-Andrea Csép
pe ordinea de zi
22. 187/10-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările şi completările ulterioare
Botond Csoma
respinsă
definitiv
23. 189/10-04-2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
Zacharie Benedek István Erdei Dolóczki Petru Farago Izabella-Agnes Ambrus Sándor Bende Árpád-Francisc Márton Dénes Seres Éva-Andrea Csép Attila Korodi Botond Csoma Levente Vass Csaba-István Sebestyén Ödön Szabó Loránd-Bálint Magyar Hunor Kelemen István-János Antal
Lege 198/2018
24. 190/10-04-2018 pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
Petru Farago Csaba-István Sebestyén Levente Vass Zacharie Benedek Hunor Kelemen Árpád-Francisc Márton Botond Csoma Ödön Szabó Dénes Seres
respins
definitiv
25. 207/16-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Zacharie Benedek Erika Benkő Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Dénes Seres Levente Vass István-János Antal
pe ordinea de zi
26. 208/16-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale
József-György Kulcsár-Terza István-János Antal Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Sándor Bende Zacharie Benedek Erika Benkő Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Dénes Seres Levente Vass Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó
pe ordinea de zi
27. 218/18-04-2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
István-János Antal Petru Farago Árpád-Francisc Márton Izabella-Agnes Ambrus Attila Korodi Levente Vass Norbert Apjok Ödön Szabó Hunor Kelemen István Erdei Dolóczki Botond Csoma Sándor Bende Dénes Seres Zacharie Benedek Rozália-Ibolya Biró Csaba-István Sebestyén Éva-Andrea Csép Loránd-Bálint Magyar
la comisii
28. 227/18-04-2018 privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Levente Vass
pe ordinea de zi
29. 246/23-04-2018 pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Erika Benkő Botond Csoma Norbert Apjok
pe ordinea de zi
30. 249/25-04-2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor parlamentare de anchetă
István-János Antal
la comisii
31. 258/25-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
Rozália-Ibolya Biró Sándor Bende Éva-Andrea Csép Izabella-Agnes Ambrus
Lege 232/2018
32. 276/02-05-2018 pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Levente Vass
pe ordinea de zi
33. 277/02-05-2018 pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
Levente Vass
la comisii
34. 295/07-05-2018 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
István-János Antal Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Izabella-Agnes Ambrus Dénes Seres Sándor Bende Csaba-István Sebestyén István Erdei Dolóczki Loránd-Bálint Magyar
pe ordinea de zi
35. 320/22-05-2018 pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
Erika Benkő Izabella-Agnes Ambrus Éva-Andrea Csép
respinsă
definitiv
36. 332/23-05-2018 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Erika Benkő Norbert Apjok Éva-Andrea Csép Sándor Bende
respinsă
definitiv
37. 339/29-05-2018 privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică
Attila Korodi
raport
depus
38. 345/29-05-2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată
István-János Antal Ödön Szabó
pe ordinea de zi
39. 348/04-06-2018 pentru completarea şi modificarea articolelor 9 şi 101 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Éva-Andrea Csép Ödön Szabó
respinsă
definitiv
40. 356/04-06-2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
Erika Benkő Zacharie Benedek Sándor Bende Izabella-Agnes Ambrus István-János Antal Dénes Seres István Erdei Dolóczki Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró
la comisii
41. 359/04-06-2018 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României
Levente Vass
pe ordinea de zi
42. 364/06-06-2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Botond Csoma József-György Kulcsár-Terza István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Éva-Andrea Csép Levente Vass Ödön Szabó Zsolt-Istvan Biro Erika Benkő Zacharie Benedek Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Csaba-István Sebestyén István-János Antal Dénes Seres Sándor Bende Attila Korodi Árpád-Francisc Márton
Lege 175/2018
43. 367/06-06-2018 privind autorizaţia sanitară de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină dentară
Levente Vass Zsolt-Istvan Biro Éva-Andrea Csép Loránd-Bálint Magyar
pe ordinea de zi
44. 374/18-06-2018 pentru modificarea şi completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002
Attila Korodi Levente Vass
la Senat
45. 384/18-06-2018 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului
Ödön Szabó
Lege 157/2018
46. 400/25-06-2018 pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
István Erdei Dolóczki Dénes Seres Árpád-Francisc Márton
pe ordinea de zi
47. 401/25-06-2018 pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
Levente Vass
la comisii
48. 402/25-06-2018 pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996
Loránd-Bálint Magyar Botond Csoma István Erdei Dolóczki Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Petru Farago
retrimis
la comisii
49. 403/25-06-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Éva-Andrea Csép
la comisii
50. 413/03-09-2018 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Erika Benkő Zacharie Benedek Sándor Bende Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Ödön Szabó Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Hunor Kelemen István Erdei Dolóczki Botond Csoma
la Senat
51. 437/03-09-2018 privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România
Levente Vass
la comisii
52. 438/03-09-2018 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004
Ödön Szabó
la comisii
53. 446/03-09-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Botond Csoma
pe ordinea de zi
54. 458/11-09-2018 pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Rozália-Ibolya Biró Erika Benkő Éva-Andrea Csép
Lege 286/2018
55. 488/26-09-2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind funcţionarii publici
Norbert Apjok József-György Kulcsár-Terza Dénes Seres István-János Antal Botond Csoma Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Sándor Bende Levente Vass Petru Farago István Erdei Dolóczki Zacharie Benedek Éva-Andrea Csép
la comisii
56. 489/26-09-2018 pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004
Norbert Apjok
la comisii
57. 510/08-10-2018 pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
Izabella-Agnes Ambrus István-János Antal József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Petru Farago István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép Zsolt-Istvan Biro Zacharie Benedek Sándor Bende
la promulgare
58. 512/08-10-2018 pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Éva-Andrea Csép Izabella-Agnes Ambrus József-György Kulcsár-Terza Sándor Bende Zacharie Benedek Zsolt-Istvan Biro Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Ödön Szabó Loránd-Bálint Magyar Árpád-Francisc Márton Petru Farago István Erdei Dolóczki Botond Csoma
la comisii
59. 522/10-10-2018 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
Botond Csoma
la comisii
60. 527/10-10-2018 privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar
Botond Csoma
raport
depus
61. 532/10-10-2018 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Csaba-István Sebestyén
la comisii
62. 552/17-10-2018 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
Erika Benkő Éva-Andrea Csép Botond Csoma Norbert Apjok
la comisii
63. 555/17-10-2018 pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe
Loránd-Bálint Magyar
pe ordinea de zi
64. 595/22-10-2018 pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
József-György Kulcsár-Terza Dénes Seres Attila Korodi Loránd-Bálint Magyar Botond Csoma Zacharie Benedek István Erdei Dolóczki Izabella-Agnes Ambrus Sándor Bende Ödön Szabó Levente Vass Rozália-Ibolya Biró Norbert Apjok Erika Benkő
la comisii
65. 597/22-10-2018 pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
Attila Korodi Csaba-István Sebestyén Levente Vass Loránd-Bálint Magyar Norbert Apjok István-János Antal
la comisii
66. 598/22-10-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
Levente Vass
la comisii
67. 599/22-10-2018 pentru instituirea Zilei limbii romani
József-György Kulcsár-Terza
la Secretarul
general
68. 610/22-10-2018 pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
István-János Antal Levente Vass Csaba-István Sebestyén
la comisii
69. 630/24-10-2018 pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
Ödön Szabó
pe ordinea de zi
70. 659/31-10-2018 privind activităţile prestabilite de tip ridesharing
István-János Antal István Erdei Dolóczki Zacharie Benedek
la comisii
71. 660/31-10-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003
Éva-Andrea Csép
la comisii
72. 661/31-10-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
Éva-Andrea Csép
la Secretarul
general
73. 675/05-11-2018 pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanţele publice locale
Attila Korodi
raport
depus
74. 678/05-11-2018 pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor
Petru Farago István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép Zsolt-Istvan Biro Erika Benkő Zacharie Benedek Sándor Bende István-János Antal Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Dénes Seres Loránd-Bálint Magyar
la comisii
75. 685/12-11-2018 pentru modificarea unor acte normative privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Éva-Andrea Csép
procedură legislativă încetată
76. 688/12-11-2018 privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Árpád-Francisc Márton
pe ordinea de zi
77. 690/12-11-2018 pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
József-György Kulcsár-Terza Attila Korodi Zacharie Benedek Norbert Apjok István Erdei Dolóczki Ödön Szabó Csaba-István Sebestyén Petru Farago Botond Csoma Levente Vass
la comisii
78. 693/14-11-2018 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Hunor Kelemen
la comisii
79. 700/14-11-2018 pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Éva-Andrea Csép
la comisii
80. 703/14-11-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Attila Korodi Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza István-János Antal Izabella-Agnes Ambrus Sándor Bende Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Loránd-Bálint Magyar Levente Vass
pe ordinea de zi
81. 710/19-11-2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Dénes Seres Levente Vass Attila Korodi Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza István-János Antal Izabella-Agnes Ambrus Sándor Bende Zacharie Benedek Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Éva-Andrea Csép István Erdei Dolóczki Hunor Kelemen Csaba-István Sebestyén
la comisii
82. 711/21-11-2018 privind modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor
Norbert Apjok
procedură legislativă încetată
83. 718/21-11-2018 pentu modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii
Sándor Bende Erika Benkő Norbert Apjok
la comisii
84. 720/26-11-2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
Csaba-István Sebestyén Norbert Apjok Ödön Szabó Levente Vass István Erdei Dolóczki Dénes Seres Botond Csoma István-János Antal Hunor Kelemen Éva-Andrea Csép Izabella-Agnes Ambrus Attila Korodi Rozália-Ibolya Biró Zsolt-Istvan Biro Sándor Bende Loránd-Bálint Magyar Petru Farago Zacharie Benedek
aviz/
punct de vedere
solicitat
85. 732/05-12-2018 pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
Zacharie Benedek Sándor Bende Norbert Apjok Izabella-Agnes Ambrus István-János Antal József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Hunor Kelemen Petru Farago István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Zsolt-Istvan Biro Erika Benkő
aviz/
punct de vedere
solicitat
86. 745/12-12-2018 pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
Éva-Andrea Csép Zacharie Benedek Hunor Kelemen Botond Csoma Ödön Szabó Dénes Seres István Erdei Dolóczki Árpád-Francisc Márton Loránd-Bálint Magyar István-János Antal Levente Vass Izabella-Agnes Ambrus Zsolt-Istvan Biro Petru Farago Norbert Apjok Erika Benkő Csaba-István Sebestyén Sándor Bende József-György Kulcsár-Terza
la comisii

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 december 2018, 3:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro