Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-prezent > Camera Deputaților > Grupuri > ALDE Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar ALDE (Alianța liberalilor și democraților)
Propuneri legislative initiate în anul 2017

  P.L. Titlu / Initiatori ALDE Stadiu
1. 31/01-02-2017 privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
Steluța-Gustica Cătăniciu Ion Cupă
respins
definitiv
2. 32/01-02-2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Steluța-Gustica Cătăniciu Ion Cupă
raport
depus
3. 34/01-02-2017 pentru modificarea Legii 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Ștefan-Alexandru Băișanu
respins
definitiv
4. 47/01-02-2017 privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universități, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României
Mihai Niță
Lege 158/2017
5. 53/01-02-2017 pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Florică Ică Calotă
pe ordinea de zi
6. 70/01-02-2017 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
Florică Ică Calotă Constantin Avram Damian Florea
respins
definitiv
7. 85/01-02-2017 pentru înființarea Muzeului Locomotivelor din Dej
Steluța-Gustica Cătăniciu
adoptat
de Senat
8. 106/08-02-2017 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Sorin Mihai Cîmpeanu Varujan Vosganian Constantin Avram Remus-Adrian Borza Florică Ică Calotă Anton Anton Andrei Dominic Gerea Marian-Gheorghe Cucșa Ștefan-Alexandru Băișanu Damian Florea
la Senat
9. 108/13-02-2017 referitoare la modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare
Damian Florea Marian-Gheorghe Cucșa Ștefan-Alexandru Băișanu Constantin Avram Dumitru Lovin Andrei Dominic Gerea Anton Anton Florică Ică Calotă Remus-Adrian Borza Varujan Vosganian Sorin Mihai Cîmpeanu
respinsă
definitiv
10. 130/20-02-2017 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
Constantin Avram
Lege 69/2017
11. 148/28-02-2017 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
Constantin Avram
Lege 30/2017
12. 149/06-03-2017 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Sorin Mihai Cîmpeanu
Lege 188/2017
13. 150/06-03-2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 educației naționale
Steluța-Gustica Cătăniciu
Lege 211/2017
14. 155/13-03-2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
Florică Ică Calotă
la Senat
15. 161/20-03-2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
Sorin Mihai Cîmpeanu
la Senat
16. 176/18-04-2017 privind modificarea și completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
Marius-Gheorghe Surgent
Lege 212/2017
17. 178/18-04-2017 pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești
Florică Ică Calotă
retrimis
la comisii
18. 187/08-05-2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești
Florică Ică Calotă
Lege 168/2017
19. 193/09-05-2017 pentru modificarea art.41 și art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
Anton Anton
la comisii
20. 205/22-05-2017 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Admnistrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea
Mihai Niță
Lege 176/2017
21. 207/22-05-2017 pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Florică Ică Calotă
la comisii
22. 209/23-05-2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Anton Anton Andrei Dominic Gerea Dumitru Lovin Constantin Avram Marian-Gheorghe Cucșa Marius-Gheorghe Surgent Varujan Vosganian Remus-Adrian Borza Florică Ică Calotă
Lege 153/2017
23. 211/29-05-2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Steluța-Gustica Cătăniciu Marius-Gheorghe Surgent Ștefan-Alexandru Băișanu
la Senat
24. 221/06-06-2017 pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013
Florică Ică Calotă
la comisii
25. 226/12-06-2017 pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Florică Ică Calotă
sesizare de
neconstituționalitate
26. 227/12-06-2017 pentru modificarea art.1 alin.(3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
Varujan Vosganian Mihai Niță
la comisii
27. 230/13-06-2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum și pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Florică Ică Calotă
Lege 175/2017
28. 257/01-09-2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Marian-Gheorghe Cucșa
procedură legislativă încetată
29. 258/01-09-2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
Marian-Gheorghe Cucșa
la Senat
30. 260/01-09-2017 pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
Varujan Vosganian
la comisii
31. 278/12-09-2017 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Varujan Vosganian
raport
depus
32. 313/03-10-2017 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov
Florică Ică Calotă
Lege 43/2018
33. 315/03-10-2017 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
Florică Ică Calotă Marian-Gheorghe Cucșa
Lege 262/2017
34. 316/03-10-2017 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
Florică Ică Calotă
Lege 31/2018
35. 345/17-10-2017 privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii
Dumitru Lovin Anton Anton
pe ordinea de zi
36. 346/17-10-2017 pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2016 privind reforma în domeniul sănătății
Florică Ică Calotă
la comisii
37. 363/23-10-2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Varujan Vosganian
sesizare de
neconstituționalitate
38. 373/23-10-2017 pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003
Florică Ică Calotă
Lege 25/2018
39. 388/23-10-2017 pentru modificarea art.37 și art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
Marius-Gheorghe Surgent Marian-Gheorghe Cucșa Ștefan-Alexandru Băișanu Constantin Avram Mihai Niță Grațiela Leocadia Gavrilescu Steluța-Gustica Cătăniciu Ion Cupă Florică Ică Calotă
la comisii
40. 394/30-10-2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
Florică Ică Calotă
la comisii
41. 404/30-10-2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Florică Ică Calotă Marius-Gheorghe Surgent Varujan Vosganian Marian-Gheorghe Cucșa Ștefan-Alexandru Băișanu Ion Cupă Steluța-Gustica Cătăniciu Andrei Dominic Gerea Dumitru Lovin Mihai Niță Anton Anton
pe ordinea de zi
42. 407/30-10-2017 privind combaterea ambroziei
Steluța-Gustica Cătăniciu
Lege 62/2018
43. 417/31-10-2017 pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
Steluța-Gustica Cătăniciu
la comisii
44. 418/31-10-2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Steluța-Gustica Cătăniciu
la comisii
45. 419/31-10-2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Steluța-Gustica Cătăniciu
la comisii
46. 440/06-11-2017 pentru modificarea Legii societăților 31/1990
Varujan Vosganian
pe ordinea de zi
47. 470/20-11-2017 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Florică Ică Calotă
la comisii
48. 471/20-11-2017 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Florică Ică Calotă
la comisii
49. 485/22-11-2017 pentru modificarea articolului 41 alineatul (1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
Marian-Gheorghe Cucșa
Lege 33/2018
50. 486/27-11-2017 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Florică Ică Calotă Mihai Niță Toma-Florin Petcu
la Senat
51. 492/27-11-2017 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă
Florică Ică Calotă
la comisii
52. 500/27-11-2017 privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
Ștefan-Alexandru Băișanu
raport
depus
53. 507/04-12-2017 pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
Florică Ică Calotă
Lege 35/2018
54. 510/04-12-2017 pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Steluța-Gustica Cătăniciu
la comisii
55. 514/04-12-2017 pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanța Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
Varujan Vosganian Dumitru Lovin Anton Anton Ștefan-Alexandru Băișanu
la comisii
56. 529/04-12-2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generate de epidemii și pandemii și încredințarea prestării unor servicii de interes economic general instituțiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății
Marian-Gheorghe Cucșa Marius-Gheorghe Surgent Constantin Avram Ștefan-Alexandru Băișanu
raport
depus
57. 545/07-12-2017 pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015
Florică Ică Calotă
raport
depus
58. 547/07-12-2017 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
Eusebiu-Manea Pistru-Popa
raport
depus
59. 548/07-12-2017 privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată
Marian-Gheorghe Cucșa Constantin Avram Dumitru Lovin Ion Cupă Anton Anton Florică Ică Calotă Varujan Vosganian Marius-Gheorghe Surgent
la comisii
60. 549/07-12-2017 pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
Florică Ică Calotă
raport
depus
61. 557/07-12-2017 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași - Târgu Mureș Autostrada Unirii
Eusebiu-Manea Pistru-Popa
la comisii
62. 566/07-12-2017 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Anton Anton
raport
depus
63. 573/11-12-2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Florică Ică Calotă
la comisii
64. 576/11-12-2017 pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Steluța-Gustica Cătăniciu
Lege 65/2018
65. 578/12-12-2017 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Anton Anton
raport
depus
66. 586/18-12-2017 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
Florică Ică Calotă
la comisii
67. 588/18-12-2017 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Florică Ică Calotă
la comisii
68. 589/18-12-2017 pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Steluța-Gustica Cătăniciu
pe ordinea de zi
69. 602/20-12-2017 pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Steluța-Gustica Cătăniciu
la comisii

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 18 martie 2018, 23:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro