Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Întrebari si interpelari adresate în anul 2021

  Întrebarea Titlu / Adresanti UDMR
1. 246A/10-02-2021 Stadiul soluționării Dosarului nr.49726/CC
Ödön Szabó
2. 274A/10-02-2021 Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități pe platforma de vaccinare împotriva COVID 19 pentru programare în etapa a doua
Éva-Andrea Csép
3. 451A/24-02-2021 Dreptul la indemnizație de merit
Éva-Andrea Csép
4. 452A/24-02-2021 Situația Spitalului de Boli Cronice Crasna, județul Sălaj
Dénes Seres
5. 453A/24-02-2021 Sume de restituit plătitorilor de contribuții la FNUASS pentru plata concediilor medicale ale angajaților
Anquetil-Károly Kolcsár
6. 714A/17-03-2021 Stadiul soluționării Dosarului nr.29558/CC
Botond Csoma
7. 715A/17-03-2021 Infrastructura rutieră a Comunei Nușfalău, județul Sălaj
Dénes Seres
8. 819A/24-03-2021 Suplimentarea/schimbarea microbuzelor școlare
Dénes Seres
9. 820A/24-03-2021 Plata indemnizațiilor lunare acordate în baza Decretului-lege nr.118/1990
Dénes Seres
10. 1019A/07-04-2021 Semnalarea unor aspecte care îngreunează circuitul civil al terenurilor agricole situate în extravilan
Loránd-Bálint Magyar Csaba Könczei
11. 1020A/07-04-2021 Necesitatea de alocări suplimentare necesare finanțării cât mai multor proiecte depuse de IMM-uri pe AP2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Zoltán Miklós
12. 1021A/07-04-2021 Clarificarea situației fostei Fabrici de Spirt din Sfântu Gheorghe, județul Covasna - modificare nr.119/2001
Zoltán Miklós
13. 1120A/14-04-2021 Situația finanțării centrelor de excelență
Ödön Szabó
14. 1121A/14-04-2021 Modalitatea de preluare la bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale a finanțării Unităților de Asistență Medico-Socială
Rozália-Ibolya Biró
15. 1211A/21-04-2021 Modul de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu privire la gratuitatea transportului elevilor
Károly Gál
16. 1212A/21-04-2021 Clarificarea veniturilor și cheltuielilor ISCTR
Zacharie Benedek
17. 1363A/05-05-2021 Plata pentru acțiunile contractate, precum și cele conform Legii nr.236/2019 cuvenite medicilor veterinari concesionari ai activităților sanitar-veterinare pentru activitățile prestate în anul 2021
Anquetil-Károly Kolcsár
18. 1420A/12-05-2021 Soluționarea dosarelor pe baza Sentinței civile nr.413/2018 a Judecătorie Rupea în dosarul nr.341/293/2013
Csaba Könczei
19. 1421A/12-05-2021 Revenire la întrebarea înregistrată cu nr.11055A/29.07.2020
Ödön Szabó
20. 1422A/12-05-2021 Solicitare modificare metodologie referitoare la acordarea atestatului de abilitate conform Ordinului nr.5229/17.08.2020
Ödön Szabó
21. 1423A/12-05-2021 Aplicare scenariu real după rata de infectare la nivelul comunei Șimian
Ödön Szabó
22. 1424A/12-05-2021 Date privind sume de încasat la bugetul d stat din impozitul pe profit din impozitul pe veniturile microinteprinderilor și din impozitul pe venit, precum și sume orientate potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal către sponsorizări, acte de mecenat, sprijinirea organizațiilor neguvernamentale
Zoltán Miklós
23. 1534A/19-05-2021 Situația contractelor încheiate și a plăților pe măsurile de sprijin financiar prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2020, cu modificările și completările ulterioare
Zoltán Miklós
24. 1535A/19-05-2021 Termen de soluționare cerere de pensionare cetățeni care au realizat stagiu de cotizare și în străinătate
Ödön Szabó
25. 1598A/26-05-2021 Punerea în aplicare a prevederilor art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la zilele libere acordate în cursul unui an
Ödön Szabó
26. 1599A/26-05-2021 Amânarea termenului de depunere a modificărilor aduse cererii unice de plată
Loránd-Bálint Magyar
27. 1600A/26-05-2021 Obligativitatea depunerii declarației privind beneficiarul real de către asociații și fundații
Éva-Andrea Csép
28. 1601A/26-05-2021 Implementarea Programului-pilot prevăzut de OUG nr.9/2020 în cele 150 de școli selectate
Anquetil-Károly Kolcsár
29. 1602A/26-05-2021 Solicitare stadiu dosar înregistrat la ANRP
Éva-Andrea Csép
30. 1603A/26-05-2021 Sesizare privind atitudinea unor angajați din instituțiile subordonate MT
Zoltán Miklós Zacharie Benedek
31. 1662A/02-06-2021 Situația unor bunuri imobile din județul Sălaj, care urmează a fi restituite în natură și care se află în administrarea Agenției Domeniilor Statului
Dénes Seres
32. 1774A/09-06-2021 Protejarea sectorului suin și avicol
Ödön Szabó
33. 1775A/09-06-2021 Stadiul soluționării dosarului de despăgubiri nr.542/03.0.1998
Ödön Szabó
34. 1842A/16-06-2021 Nelegalitatea imputării sumelor încasate a indemnizației de șomaj
Károly Gál
35. 1843A/16-06-2021 Stediul dosarului înregistrat la A.N.R.P. cu nr. 58950/CC
Ödön Szabó
36. 1844A/16-06-2021 Semnalarea unei probleme în ceea ce privește administrarea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului
Loránd-Bálint Magyar
37. 1909A/23-06-2021 Modificarea regulilor de intervenție și prevenție în cazul incidentelor cu urși
Csaba Könczei Károly Gál
38. 1984A/30-06-2021 Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile în urma survenirii unor cauze imprevizibile
Ödön Szabó
39. 1985A/30-06-2021 Traseul viitoarei variante de ocolire Beiuș-Ștei. Problema oamenilor din Tărcaia.
Ödön Szabó
40. 1986A/30-06-2021 Stadiul procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică ”Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș pe DN 13 și DN 15”
Éva-Andrea Csép
41. 1987A/30-06-2021 Stadiul elaborării Metodologiei privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 231 din 5 noiembrie 2020 pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011
Éva-Andrea Csép
42. 2251A/08-09-2021 Revenire la întrebarea referitoare la stadiul dosarelor aferente cererilor de retrocedare nr.6328/2003 și 6329/2003, depuse de către Parohia Romano-Catolică Tărian
Ödön Szabó
43. 2252A/08-09-2021 Solicitarea unor statistici cu privire la contractele de ucenicie
Ödön Szabó
44. 2312A/15-09-2021 Strategia de comunicare publică a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, inclusiv a instituțiilor aflate în subordinea, respectiv sub autoritatea MMPS, asigurarea de date și informații corecte în spațiul public
Zoltán Miklós
45. 2476A/29-09-2021 Modul în care Casa Națională de Pensii Publice pune în plata drepturilor cuvenite beneficiarilor Decretului-lege nr.118/1990 rep., stabilite prin deciziile emise potrivit legii
Zoltán Miklós
46. 2690A/20-10-2021 Normele de aplicare a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat
Anquetil-Károly Kolcsár
47. 3095A/24-11-2021 Situația unor bunuri imobile din județul Sălaj care urmează a fi restituite în natură și care se află în administrarea Agenției Domeniilor Statului
Dénes Seres
48. 3207A/08-12-2021 Interzicerea neonicotinoidelor
Ödön Szabó
49. 3276A/15-12-2021 Situația microbuzelor școlare
Dénes Seres
50. 3364A/22-12-2021 Termenul de eliberare a certificatelor de către Arhiva Militară din Pitești - UM 02405
Éva-Andrea Csép
  Interpelarea Titlu / Adresanti UDMR
1. 121B/07-04-2021 Proiectul de Ordin de Ministru pentru stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României
Gábor Hajdu
2. 191B/20-04-2021 Aplicarea Ordinului Ministrului Sănătății nr 1819/2020, de către unitățile sanitare
Anquetil-Károly Kolcsár
3. 192B/20-04-2021 Aplicarea prevederilor art. 14 din OUG nr. 194/2002 privind circulația pe drumurile publice coroborat cu art. 23 din Ordinul 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a autovehiculelor
Anquetil-Károly Kolcsár
4. 262B/11-05-2021 Urmărirea aplicării Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui de consum și a produselor lactate, îndeosebi a prevederilor art.5 lit b) referitoare la condițiile de etichetare a ”produsului românesc”
Anquetil-Károly Kolcsár Loránd-Bálint Magyar

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 24 mai 2022, 12:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro