Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaţilor > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2021

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 52/01-02-2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
Sándor Bende Éva-Andrea Csép Ödön Szabó Rozália-Ibolya Biró Zacharie Benedek
la comisii
2. 62/01-02-2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Éva-Andrea Csép
la comisii
3. 66/01-02-2021 pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor din familiile active
Éva-Andrea Csép
la comisii
4. 129/22-03-2021 pentru completarea art.112 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó
Lege 271/2021
5. 154/14-04-2021 pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Károly Gál Petru Farago Zoltán Miklós Loránd-Bálint Magyar László-Zsolt Ladányi Csaba Könczei Anquetil-Károly Kolcsár
Lege 303/2021
6. 167/21-04-2021 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Ödön Szabó
Lege 154/2021
7. 173/05-05-2021 pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare
Botond Csoma
procedura legislativa încetata
8. 180/05-05-2021 pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr.341/2004
Botond Csoma
Lege 179/2021
9. 197/10-05-2021 pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Hunor Kelemen Anquetil-Károly Kolcsár Csaba Könczei Dénes Seres László-Zsolt Ladányi Zoltán Miklós Éva-Andrea Csép Ödön Szabó Petru Farago Gábor Hajdu Botond Csoma Zacharie Benedek Attila Kelemen
la comisii
10. 215/25-05-2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011
Ödön Szabó
în reexaminare
la Senat
11. 228/02-06-2021 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională
Károly Gál Zoltán Zakarias Ödön Szabó Zoltán Miklós Csaba Könczei József-György Kulcsár-Terza László-Zsolt Ladányi Loránd-Bálint Magyar Sándor Bende Attila Kelemen
la Senat
12. 243/02-06-2021 pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Anquetil-Károly Kolcsár Zoltán Miklós Hunor Kelemen László-Zsolt Ladányi Dénes Seres Attila Kelemen Ödön Szabó Éva-Andrea Csép Gábor Hajdu Botond Csoma Zacharie Benedek Csaba Könczei
la Senat
13. 254/07-06-2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale
Zacharie Benedek Botond Csoma Dénes Seres Zoltán Miklós Ödön Szabó Attila Kelemen Károly Gál Petru Farago Éva-Andrea Csép Sándor Bende László-Zsolt Ladányi Csaba Könczei Anquetil-Károly Kolcsár
Lege 282/2021
14. 258/09-06-2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
Anquetil-Károly Kolcsár Zoltán Miklós Zacharie Benedek Botond Csoma Attila Kelemen Zoltán Zakarias Dénes Seres Éva-Andrea Csép Ödön Szabó Sándor Bende Csaba Könczei Rozália-Ibolya Biró József-György Kulcsár-Terza Szabolcs Nagy Károly Gál László-Zsolt Ladányi Loránd-Bálint Magyar Petru Farago
Lege 85/2022
15. 262/14-06-2021 pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare
Botond Csoma
la Senat
16. 269/16-06-2021 pentru completarea art.249 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó
Lege 321/2021
17. 272/16-06-2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Ödön Szabó
la comisii
18. 292/28-06-2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
Ödön Szabó László-Zsolt Ladányi Loránd-Bálint Magyar
la comisii
19. 299/30-06-2021 pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
Éva-Andrea Csép Ödön Szabó Zacharie Benedek
respins
definitiv
20. 315/01-09-2021 privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională
Ödön Szabó Károly Gál Csaba Könczei Zoltán Zakarias Zoltán Miklós Loránd-Bálint Magyar Szabolcs Nagy
la Senat
21. 316/01-09-2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare
Sándor Bende
la Senat
22. 321/01-09-2021 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Ödön Szabó Dénes Seres Zoltán Zakarias Petru Farago Anquetil-Károly Kolcsár Csaba Könczei Károly Gál László-Zsolt Ladányi Zoltán Miklós Éva-Andrea Csép Gábor Hajdu Loránd-Bálint Magyar Rozália-Ibolya Biró Sándor Bende
la comisii
23. 322/01-09-2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Rozália-Ibolya Biró Dénes Seres
Lege 267/2021
24. 323/01-09-2021 pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020
Zacharie Benedek Ödön Szabó Szabolcs Nagy Rozália-Ibolya Biró Loránd-Bálint Magyar Zoltán Miklós Dénes Seres Zoltán Zakarias Botond Csoma Attila Kelemen Hunor Kelemen Anquetil-Károly Kolcsár József-György Kulcsár-Terza László-Zsolt Ladányi Sándor Bende Éva-Andrea Csép Petru Farago Károly Gál
Lege 302/2021
25. 324/01-09-2021 pentru completarea art.221din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Botond Csoma Dénes Seres Sándor Bende Zacharie Benedek László-Zsolt Ladányi Zoltán Miklós Anquetil-Károly Kolcsár Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Éva-Andrea Csép József-György Kulcsár-Terza
la comisii
26. 369/20-09-2021 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
Loránd-Bálint Magyar Ödön Szabó Zacharie Benedek Károly Gál Petru Farago László-Zsolt Ladányi Csaba Könczei
la comisii
27. 372/20-09-2021 privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă
Éva-Andrea Csép
la comisii
28. 373/20-09-2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea desfăşurării activităţii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav şi asistent personal profesionist
Éva-Andrea Csép
la comisii
29. 376/20-09-2021 pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Ödön Szabó Zoltán Zakarias
la comisii
30. 399/27-09-2021 privind înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor
Ödön Szabó Petru Farago László-Zsolt Ladányi Zacharie Benedek Sándor Bende Gábor Hajdu Éva-Andrea Csép Attila Kelemen Botond Csoma Dénes Seres Zoltán Zakarias Csaba Könczei Károly Gál Anquetil-Károly Kolcsár Rozália-Ibolya Biró Szabolcs Nagy
la comisii
31. 424/04-10-2021 pentru modificarea şi completarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare
Zacharie Benedek
la comisii
32. 425/04-10-2021 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
Gábor Hajdu Zacharie Benedek Károly Gál Éva-Andrea Csép Sándor Bende László-Zsolt Ladányi Anquetil-Károly Kolcsár Attila Kelemen Botond Csoma Zoltán Zakarias Dénes Seres Zoltán Miklós Loránd-Bálint Magyar Szabolcs Nagy Ödön Szabó
Lege 84/2022
33. 426/04-10-2021 privind declararea zilei de 24 iunie ”Ziua Iei”
Éva-Andrea Csép
pe ordinea de zi
34. 433/11-10-2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
Károly Gál Sándor Bende Loránd-Bálint Magyar Csaba Könczei Rozália-Ibolya Biró Anquetil-Károly Kolcsár Petru Farago Zacharie Benedek Zoltán Miklós
la Senat
35. 436/11-10-2021 pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Károly Gál
Lege 291/2021
36. 450/11-10-2021 pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
Ödön Szabó
în reexaminare
la Senat
37. 452/11-10-2021 pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
Éva-Andrea Csép
la comisii
38. 455/11-10-2021 pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Éva-Andrea Csép
Lege 76/2022
39. 458/11-10-2021 pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii
Károly Gál Csaba Könczei Dénes Seres Petru Farago Loránd-Bálint Magyar Anquetil-Károly Kolcsár Sándor Bende Zacharie Benedek Rozália-Ibolya Biró Zoltán Miklós
Lege 144/2022
40. 461/18-10-2021 privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului
Hunor Kelemen
Lege 276/2021
41. 472/18-10-2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 penteu reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997
Csaba Könczei Petru Farago Dénes Seres Loránd-Bálint Magyar Ödön Szabó
la comisii
42. 490/18-10-2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
Ödön Szabó Károly Gál
la comisii
43. 493/18-10-2021 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Anquetil-Károly Kolcsár László-Zsolt Ladányi Éva-Andrea Csép Ödön Szabó
Lege 65/2022
44. 498/18-10-2021 pentru modifcarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Károly Gál Anquetil-Károly Kolcsár Csaba Könczei Sándor Bende Dénes Seres Rozália-Ibolya Biró Loránd-Bálint Magyar
la comisii
45. 503/18-10-2021 pentru acordarea de despăgubiri pentru pagube cauzate de epizootia de gripă aviară
Ödön Szabó Loránd-Bálint Magyar Dénes Seres Zoltán Zakarias Anquetil-Károly Kolcsár Gábor Hajdu Sándor Bende Éva-Andrea Csép Petru Farago Károly Gál Csaba Könczei
la comisii
46. 515/25-10-2021 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
Hunor Kelemen
la comisii
47. 519/25-10-2021 privind modificarea şi completarea legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor
Loránd-Bálint Magyar Ödön Szabó Petru Farago Rozália-Ibolya Biró Anquetil-Károly Kolcsár Károly Gál
la comisii
48. 524/25-10-2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
Zacharie Benedek Éva-Andrea Csép
la comisii
49. 531/25-10-2021 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
Petru Farago Károly Gál Attila Kelemen Anquetil-Károly Kolcsár Csaba Könczei László-Zsolt Ladányi Loránd-Bálint Magyar Éva-Andrea Csép Sándor Bende Szabolcs Nagy Ödön Szabó Zacharie Benedek Botond Csoma Zoltán Miklós Dénes Seres Zoltán Zakarias
la comisii
50. 532/25-10-2021 privind completarea Codului de Procedură Civilă
Dénes Seres Zoltán Zakarias Botond Csoma Zacharie Benedek Ödön Szabó Szabolcs Nagy Sándor Bende Éva-Andrea Csép Petru Farago Károly Gál Gábor Hajdu Attila Kelemen Anquetil-Károly Kolcsár Csaba Könczei József-György Kulcsár-Terza László-Zsolt Ladányi Loránd-Bálint Magyar
la comisii
51. 545/02-11-2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private
Hunor Kelemen Botond Csoma
52. 548/02-11-2021 Propunere legislativă - Legea pescuitului
Gábor Hajdu
la comisii
53. 549/08-11-2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
Sándor Bende
la Senat
54. 559/08-11-2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
Szabolcs Nagy Botond Csoma Zacharie Benedek
Lege 16/2022
55. 575/07-12-2021 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix
Dénes Seres László-Zsolt Ladányi Szabolcs Nagy Zoltán Miklós Gábor Hajdu Sándor Bende Anquetil-Károly Kolcsár
la promulgare
56. 578/07-12-2021 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România
Rozália-Ibolya Biró Szabolcs Nagy Ödön Szabó Zacharie Benedek Botond Csoma Zoltán Zakarias Dénes Seres Petru Farago Zoltán Miklós Loránd-Bálint Magyar László-Zsolt Ladányi Csaba Könczei Anquetil-Károly Kolcsár Attila Kelemen Gábor Hajdu Károly Gál Éva-Andrea Csép Sándor Bende
la comisii
57. 580/07-12-2021 pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
Loránd-Bálint Magyar Anquetil-Károly Kolcsár Ödön Szabó Éva-Andrea Csép László-Zsolt Ladányi Attila Kelemen Petru Farago Csaba Könczei Zoltán Miklós
Lege 118/2022
58. 585/07-12-2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Anquetil-Károly Kolcsár Csaba Könczei Petru Farago Éva-Andrea Csép Zoltán Zakarias Sándor Bende Botond Csoma Loránd-Bálint Magyar Zacharie Benedek Attila Kelemen Dénes Seres Gábor Hajdu Ödön Szabó Rozália-Ibolya Biró László-Zsolt Ladányi Károly Gál Zoltán Miklós Szabolcs Nagy
Lege 322/2021
59. 588/07-12-2021 privind declararea unor zile oficiale în România
Ödön Szabó
la comisii
60. 610/20-12-2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Károly Gál Gábor Hajdu
Lege 73/2022
61. 614/21-12-2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Zoltán Zakarias
la Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marţi, 24 mai 2022, 12:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro