Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-prezent > Camera Deputaților > Grupuri > PMP Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Mișcarea Populară
Propuneri legislative initiate în anul 2018

  P.L. Titlu / Initiatori PMP Stadiu
1. 7/01-02-2018 pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Cristian-George Sefer Petru Movilă Eugen Tomac Nicoleta-Cătălina Bozianu Adrian Mocanu Corneliu Bichineț Adrian-Mihăiță Todoran Valeriu-Andrei Steriu Doru-Petrișor Coliu Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Emil-Marius Pașcan Constantin Codreanu
pe ordinea de zi
2. 10/01-02-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată
Ionuț Simionca Constantin Codreanu
pe ordinea de zi
3. 13/12-02-2018 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Cornel-Mircea Sămărtinean Emil-Marius Pașcan Adrian Mocanu Corneliu Bichineț Adrian-Mihăiță Todoran Valeriu-Andrei Steriu Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Ion Tabugan Ion Tabugan Eugen Tomac
respinsă
definitiv
4. 22/12-02-2018 privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Robert-Nicolae Turcescu Cristian-George Sefer Constantin Codreanu Eugen Tomac Adrian-Mihăiță Todoran Cătălin Cristache Petru Movilă Valeriu-Andrei Steriu Emil-Marius Pașcan Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Adrian Mocanu
pe ordinea de zi
5. 38/19-02-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale
Adrian-Mihăiță Todoran Petru Movilă Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu
pe ordinea de zi
6. 68/26-02-2018 pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
Eugen Tomac
Lege 64/2018
7. 70/26-02-2018 privind protejarea agriculturii și zootehniei în România
Doru-Petrișor Coliu Corneliu Bichineț Adrian-Mihăiță Todoran Cristian-George Sefer Ionuț Simionca Adrian Mocanu Constantin Codreanu Ion Tabugan Valeriu-Andrei Steriu Ion Tabugan Emil-Marius Pașcan Eugen Tomac Cătălin Cristache Nicoleta-Cătălina Bozianu Cornel-Mircea Sămărtinean Petru Movilă Robert-Nicolae Turcescu
pe ordinea de zi
8. 89/12-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
Petru Movilă Robert-Nicolae Turcescu
la Senat
9. 113/12-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
Constantin Codreanu Petru Movilă
la comisii
10. 114/12-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Adrian-Mihăiță Todoran Emil-Marius Pașcan Doru-Petrișor Coliu Valeriu-Andrei Steriu Petru Movilă Nicoleta-Cătălina Bozianu Cristian-George Sefer Adrian Mocanu Cătălin Cristache Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Eugen Tomac Constantin Codreanu
respinsă
definitiv
11. 115/12-03-2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Adrian-Mihăiță Todoran Valeriu-Andrei Steriu Emil-Marius Pașcan Robert-Nicolae Turcescu Eugen Tomac Petru Movilă Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Ionuț Simionca Constantin Codreanu
retrimis
la comisii
12. 123/14-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
Constantin Codreanu Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu
la comisii
13. 148/26-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Doru-Petrișor Coliu Adrian Mocanu Corneliu Bichineț Eugen Tomac Constantin Codreanu Adrian-Mihăiță Todoran Valeriu-Andrei Steriu Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu Ion Tabugan Ion Tabugan Petru Movilă Cornel-Mircea Sămărtinean Emil-Marius Pașcan
pe ordinea de zi
14. 158/28-03-2018 pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
Eugen Tomac
la Senat
15. 169/03-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Ionuț Simionca
la comisii
16. 175/04-04-2018 pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Petru Movilă
Lege 128/2018
17. 179/04-04-2018 pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Cătălin Cristache Doru-Petrișor Coliu Cristian-George Sefer Adrian Mocanu Corneliu Bichineț Constantin Codreanu Cornel-Mircea Sămărtinean Eugen Tomac Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Ion Tabugan Ion Tabugan Petru Movilă Adrian-Mihăiță Todoran
la comisii
18. 180/04-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Ion Tabugan Ion Tabugan Nicoleta-Cătălina Bozianu Ionuț Simionca Valeriu-Andrei Steriu Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Corneliu Bichineț Doru-Petrișor Coliu Cătălin Cristache Emil-Marius Pașcan Cristian-George Sefer Eugen Tomac
la comisii
19. 187/10-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările și completările ulterioare
Emil-Marius Pașcan Eugen Tomac Ionuț Simionca
pe ordinea de zi
20. 191/10-04-2018 pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
Doru-Petrișor Coliu Emil-Marius Pașcan Corneliu Bichineț Adrian-Mihăiță Todoran Cătălin Cristache Nicoleta-Cătălina Bozianu
pe ordinea de zi
21. 210/16-04-2018 privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social
Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Ionuț Simionca Petru Movilă Robert-Nicolae Turcescu Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan Valeriu-Andrei Steriu Nicoleta-Cătălina Bozianu Corneliu Bichineț
pe ordinea de zi
22. 227/18-04-2018 privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Corneliu Bichineț Constantin Codreanu Adrian-Mihăiță Todoran Valeriu-Andrei Steriu Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu Ion Tabugan Ion Tabugan Petru Movilă Eugen Tomac Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Doru-Petrișor Coliu
pe ordinea de zi
23. 244/23-04-2018 pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Corneliu Bichineț
Lege 215/2018
24. 245/23-04-2018 pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal
Corneliu Bichineț
la comisii
25. 246/23-04-2018 pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Doru-Petrișor Coliu Adrian Mocanu
pe ordinea de zi
26. 247/23-04-2018 privind completarea art.5 al Ordonanței de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Cătălin Cristache Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu Ion Tabugan Petru Movilă Emil-Marius Pașcan Ion Tabugan Eugen Tomac Adrian Mocanu Ionuț Simionca Valeriu-Andrei Steriu Corneliu Bichineț Adrian-Mihăiță Todoran Cristian-George Sefer
pe ordinea de zi
27. 248/23-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
Corneliu Bichineț Adrian Mocanu Doru-Petrișor Coliu Emil-Marius Pașcan Cristian-George Sefer Eugen Tomac Petru Movilă Nicoleta-Cătălina Bozianu Robert-Nicolae Turcescu Ionuț Simionca Constantin Codreanu
pe ordinea de zi
28. 258/25-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Adrian-Mihăiță Todoran
Lege 232/2018
29. 261/25-04-2018 pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
Nicoleta-Cătălina Bozianu Cătălin Cristache Petru Movilă Eugen Tomac Robert-Nicolae Turcescu Corneliu Bichineț Cristian-George Sefer Cornel-Mircea Sămărtinean Constantin Codreanu Emil-Marius Pașcan Ion Tabugan Adrian-Mihăiță Todoran Ion Tabugan Valeriu-Andrei Steriu
la comisii
30. 276/02-05-2018 pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Petru Movilă
la comisii
31. 278/02-05-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Eugen Tomac Constantin Codreanu Nicoleta-Cătălina Bozianu Ion Tabugan Ion Tabugan Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Petru Movilă
la comisii
32. 290/07-05-2018 pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Ion Tabugan Ion Tabugan Petru Movilă Eugen Tomac Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Cătălin Cristache Adrian Mocanu Corneliu Bichineț Constantin Codreanu Valeriu-Andrei Steriu Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu
pe ordinea de zi
33. 292/07-05-2018 pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț Robert-Nicolae Turcescu Adrian-Mihăiță Todoran Valeriu-Andrei Steriu Emil-Marius Pașcan Doru-Petrișor Coliu Adrian Mocanu Constantin Codreanu
pe ordinea de zi
34. 296/07-05-2018 pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Adrian-Mihăiță Todoran Doru-Petrișor Coliu Cătălin Cristache Ionuț Simionca Petru Movilă Constantin Codreanu
la comisii
35. 320/22-05-2018 pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
Nicoleta-Cătălina Bozianu
raport
depus
36. 332/23-05-2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Adrian Mocanu
raport
depus
37. 345/29-05-2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată
Corneliu Bichineț Constantin Codreanu Ionuț Simionca
pe ordinea de zi
38. 348/04-06-2018 pentru completarea și modificarea articolelor 9 și 101 din Legea educației naționale nr.1/2011
Petru Movilă Robert-Nicolae Turcescu Ionuț Simionca Emil-Marius Pașcan
la comisii
39. 356/04-06-2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Nicoleta-Cătălina Bozianu Corneliu Bichineț
la comisii
40. 359/04-06-2018 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României
Emil-Marius Pașcan Cătălin Cristache Adrian-Mihăiță Todoran Doru-Petrișor Coliu Adrian Mocanu Constantin Codreanu Nicoleta-Cătălina Bozianu Corneliu Bichineț Cristian-George Sefer Ionuț Simionca
pe ordinea de zi
41. 367/06-06-2018 privind autorizația sanitară de funcționare pentru cabinetele mobile de medicină dentară
Ionuț Simionca Corneliu Bichineț Robert-Nicolae Turcescu Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan Adrian-Mihăiță Todoran Petru Movilă Cornel-Mircea Sămărtinean Cătălin Cristache
la comisii
42. 374/18-06-2018 pentru modificarea și completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002
Constantin Codreanu
la comisii
43. 384/18-06-2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
Eugen Tomac
Lege 157/2018
44. 387/20-06-2018 pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
Ionuț Simionca Constantin Codreanu Corneliu Bichineț Doru-Petrișor Coliu Emil-Marius Pașcan Robert-Nicolae Turcescu
la comisii
45. 398/25-06-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Emil-Marius Pașcan Adrian Mocanu Cătălin Cristache Petru Movilă Ionuț Simionca Doru-Petrișor Coliu Nicoleta-Cătălina Bozianu Cornel-Mircea Sămărtinean Robert-Nicolae Turcescu Adrian-Mihăiță Todoran Cristian-George Sefer Constantin Codreanu Corneliu Bichineț
la comisii
46. 400/25-06-2018 pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Adrian Mocanu Doru-Petrișor Coliu Emil-Marius Pașcan Cristian-George Sefer Eugen Tomac Petru Movilă Nicoleta-Cătălina Bozianu Ionuț Simionca Constantin Codreanu
pe ordinea de zi
47. 401/25-06-2018 pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
Petru Movilă
la comisii
48. 414/03-09-2018 pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011
Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu
aviz/
punct de vedere
solicitat
49. 431/03-09-2018 pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Nicoleta-Cătălina Bozianu Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Petru Movilă Doru-Petrișor Coliu Cătălin Cristache Cornel-Mircea Sămărtinean Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț
la comisii
50. 437/03-09-2018 privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România
Nicoleta-Cătălina Bozianu Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Petru Movilă Doru-Petrișor Coliu Emil-Marius Pașcan Cristian-George Sefer Eugen Tomac Corneliu Bichineț
la comisii
51. 440/03-09-2018 privind completarea și modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Nicoleta-Cătălina Bozianu Robert-Nicolae Turcescu Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Petru Movilă Doru-Petrișor Coliu Cornel-Mircea Sămărtinean Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț
raport
depus
52. 441/03-09-2018 pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nicoleta-Cătălina Bozianu Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Corneliu Bichineț Petru Movilă Cătălin Cristache Emil-Marius Pașcan Cornel-Mircea Sămărtinean Cristian-George Sefer Eugen Tomac Doru-Petrișor Coliu
la comisii
53. 444/03-09-2018 privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nicoleta-Cătălina Bozianu Robert-Nicolae Turcescu Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Corneliu Bichineț Petru Movilă Cătălin Cristache Emil-Marius Pașcan Cornel-Mircea Sămărtinean Cristian-George Sefer Eugen Tomac Doru-Petrișor Coliu
raport
depus
54. 446/03-09-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
Ionuț Simionca Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan
la comisii
55. 450/11-09-2018 pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală
Ionuț Simionca
la comisii
56. 457/11-09-2018 pentru modificarea și completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Petru Movilă Nicoleta-Cătălina Bozianu Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Eugen Tomac Cătălin Cristache Emil-Marius Pașcan Cornel-Mircea Sămărtinean Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț
la comisii
57. 458/11-09-2018 pentru modificarea alin.(1) și (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Nicoleta-Cătălina Bozianu
la comisii
58. 462/11-09-2018 pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Petru Movilă Nicoleta-Cătălina Bozianu Robert-Nicolae Turcescu Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Eugen Tomac Doru-Petrișor Coliu Cătălin Cristache Emil-Marius Pașcan Cornel-Mircea Sămărtinean Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț
la comisii
59. 465/11-09-2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
Petru Movilă Nicoleta-Cătălina Bozianu Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Corneliu Bichineț Doru-Petrișor Coliu Cătălin Cristache Emil-Marius Pașcan Cornel-Mircea Sămărtinean Cristian-George Sefer Eugen Tomac
la comisii
60. 466/11-09-2018 pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Robert-Nicolae Turcescu Eugen Tomac Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Corneliu Bichineț Doru-Petrișor Coliu Cătălin Cristache Emil-Marius Pașcan Cornel-Mircea Sămărtinean Cristian-George Sefer
la comisii
61. 470/17-09-2018 pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011
Robert-Nicolae Turcescu
aviz/
punct de vedere
solicitat
62. 478/19-09-2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.195/2005 privind protecția mediului
Ionuț Simionca
la comisii

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 26 septembrie 2018, 12:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro