Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-prezent > Camera Deputaților > Grupuri > PMP Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Mișcarea Populară
Propuneri legislative initiate în anul 2018

  P.L. Titlu / Initiatori PMP Stadiu
1. 7/01-02-2018 pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Eugen Tomac Nicoleta-Cătălina Bozianu Constantin Codreanu Petru Movilă Cristian-George Sefer Adrian Mocanu Adrian-Mihăiță Todoran Doru-Petrișor Coliu Valeriu-Andrei Steriu Ionuț Simionca Emil-Marius Pașcan Corneliu Bichineț Robert-Nicolae Turcescu
pe ordinea de zi
2. 10/01-02-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată
Ionuț Simionca Constantin Codreanu
pe ordinea de zi
3. 13/12-02-2018 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Eugen Tomac Cornel-Mircea Sămărtinean Emil-Marius Pașcan Corneliu Bichineț Adrian Mocanu Adrian-Mihăiță Todoran Valeriu-Andrei Steriu Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Ion Tabugan Ion Tabugan
respinsă
definitiv
4. 22/12-02-2018 privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Cristian-George Sefer Ionuț Simionca Constantin Codreanu Petru Movilă Eugen Tomac Cătălin Cristache Valeriu-Andrei Steriu Adrian-Mihăiță Todoran Adrian Mocanu Nicoleta-Cătălina Bozianu Emil-Marius Pașcan Robert-Nicolae Turcescu
pe ordinea de zi
5. 38/19-02-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale
Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Petru Movilă
pe ordinea de zi
6. 68/26-02-2018 pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
Eugen Tomac
Lege 64/2018
7. 70/26-02-2018 privind protejarea agriculturii și zootehniei în România
Cătălin Cristache Adrian Mocanu Doru-Petrișor Coliu Corneliu Bichineț Ionuț Simionca Ion Tabugan Valeriu-Andrei Steriu Cristian-George Sefer Constantin Codreanu Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu Adrian-Mihăiță Todoran Petru Movilă Emil-Marius Pașcan Ion Tabugan Cornel-Mircea Sămărtinean Eugen Tomac
pe ordinea de zi
8. 89/12-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
Petru Movilă Robert-Nicolae Turcescu
Lege 246/2018
9. 113/12-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
Petru Movilă Constantin Codreanu
la comisii
10. 114/12-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Valeriu-Andrei Steriu Ionuț Simionca Eugen Tomac Robert-Nicolae Turcescu Petru Movilă Adrian-Mihăiță Todoran Cătălin Cristache Adrian Mocanu Constantin Codreanu Cristian-George Sefer Nicoleta-Cătălina Bozianu Doru-Petrișor Coliu Emil-Marius Pașcan
respinsă
definitiv
11. 115/12-03-2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Emil-Marius Pașcan Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Constantin Codreanu Adrian-Mihăiță Todoran Valeriu-Andrei Steriu Cătălin Cristache Petru Movilă Cristian-George Sefer Eugen Tomac
retrimis
la comisii
12. 123/14-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
Nicoleta-Cătălina Bozianu Constantin Codreanu Robert-Nicolae Turcescu
la comisii
13. 148/26-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
Corneliu Bichineț Cristian-George Sefer Doru-Petrișor Coliu Cătălin Cristache Constantin Codreanu Valeriu-Andrei Steriu Adrian-Mihăiță Todoran Adrian Mocanu Ion Tabugan Ion Tabugan Nicoleta-Cătălina Bozianu Robert-Nicolae Turcescu Ionuț Simionca Emil-Marius Pașcan Cornel-Mircea Sămărtinean Eugen Tomac Petru Movilă
pe ordinea de zi
14. 158/28-03-2018 pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
Eugen Tomac
la Senat
15. 169/03-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Ionuț Simionca
în reexaminare
la Senat
16. 175/04-04-2018 pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Petru Movilă
Lege 128/2018
17. 179/04-04-2018 pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Cristian-George Sefer Petru Movilă Corneliu Bichineț Eugen Tomac Cornel-Mircea Sămărtinean Nicoleta-Cătălina Bozianu Ion Tabugan Ion Tabugan Adrian Mocanu Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Constantin Codreanu Cătălin Cristache Doru-Petrișor Coliu
pe ordinea de zi
18. 180/04-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Ion Tabugan Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan Ionuț Simionca Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Adrian-Mihăiță Todoran Doru-Petrișor Coliu Ion Tabugan Constantin Codreanu Nicoleta-Cătălina Bozianu Corneliu Bichineț Valeriu-Andrei Steriu
pe ordinea de zi
19. 187/10-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările și completările ulterioare
Ionuț Simionca Emil-Marius Pașcan Eugen Tomac
respinsă
definitiv
20. 191/10-04-2018 pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
Nicoleta-Cătălina Bozianu Doru-Petrișor Coliu Cătălin Cristache Corneliu Bichineț Adrian-Mihăiță Todoran Emil-Marius Pașcan
pe ordinea de zi
21. 210/16-04-2018 privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social
Ionuț Simionca Valeriu-Andrei Steriu Nicoleta-Cătălina Bozianu Robert-Nicolae Turcescu Cătălin Cristache Eugen Tomac Petru Movilă Corneliu Bichineț Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan
pe ordinea de zi
22. 227/18-04-2018 privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Constantin Codreanu Ionuț Simionca Valeriu-Andrei Steriu Adrian-Mihăiță Todoran Ion Tabugan Ion Tabugan Nicoleta-Cătălina Bozianu Robert-Nicolae Turcescu Emil-Marius Pașcan Eugen Tomac Petru Movilă Corneliu Bichineț Cristian-George Sefer Doru-Petrișor Coliu
pe ordinea de zi
23. 244/23-04-2018 pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Corneliu Bichineț
Lege 215/2018
24. 245/23-04-2018 pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal
Corneliu Bichineț
la comisii
25. 246/23-04-2018 pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Doru-Petrișor Coliu Adrian Mocanu
pe ordinea de zi
26. 247/23-04-2018 privind completarea art.5 al Ordonanței de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Petru Movilă Cătălin Cristache Robert-Nicolae Turcescu Corneliu Bichineț Nicoleta-Cătălina Bozianu Ion Tabugan Ionuț Simionca Eugen Tomac Valeriu-Andrei Steriu Ion Tabugan Adrian Mocanu Adrian-Mihăiță Todoran
pe ordinea de zi
27. 248/23-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
Ionuț Simionca Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț Petru Movilă Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu Adrian Mocanu
pe ordinea de zi
28. 258/25-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Adrian-Mihăiță Todoran
Lege 232/2018
29. 261/25-04-2018 pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
Petru Movilă Adrian-Mihăiță Todoran Valeriu-Andrei Steriu Constantin Codreanu Ion Tabugan Corneliu Bichineț Ion Tabugan Cătălin Cristache Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu Eugen Tomac Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Cornel-Mircea Sămărtinean
la comisii
30. 276/02-05-2018 pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Petru Movilă
la comisii
31. 278/02-05-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Petru Movilă Nicoleta-Cătălina Bozianu Eugen Tomac Ion Tabugan Ion Tabugan Constantin Codreanu
la comisii
32. 290/07-05-2018 pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Corneliu Bichineț Cristian-George Sefer Cătălin Cristache Constantin Codreanu Ionuț Simionca Valeriu-Andrei Steriu Adrian Mocanu Ion Tabugan Ion Tabugan Nicoleta-Cătălina Bozianu Robert-Nicolae Turcescu Emil-Marius Pașcan Eugen Tomac Petru Movilă
pe ordinea de zi
33. 292/07-05-2018 pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Corneliu Bichineț Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu Adrian Mocanu Doru-Petrișor Coliu Adrian-Mihăiță Todoran Cristian-George Sefer Ionuț Simionca Emil-Marius Pașcan Valeriu-Andrei Steriu Constantin Codreanu
pe ordinea de zi
34. 296/07-05-2018 pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Cătălin Cristache Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu Petru Movilă Ionuț Simionca
la comisii
35. 320/22-05-2018 pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
Nicoleta-Cătălina Bozianu
la Senat
36. 332/23-05-2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Adrian Mocanu
la Senat
37. 345/29-05-2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată
Corneliu Bichineț Ionuț Simionca Constantin Codreanu
pe ordinea de zi
38. 348/04-06-2018 pentru completarea și modificarea articolelor 9 și 101 din Legea educației naționale nr.1/2011
Ionuț Simionca Emil-Marius Pașcan Petru Movilă Robert-Nicolae Turcescu
la Senat
39. 356/04-06-2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Corneliu Bichineț Nicoleta-Cătălina Bozianu
la comisii
40. 359/04-06-2018 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României
Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Ionuț Simionca Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț Emil-Marius Pașcan Nicoleta-Cătălina Bozianu Doru-Petrișor Coliu Cătălin Cristache Adrian Mocanu
pe ordinea de zi
41. 367/06-06-2018 privind autorizația sanitară de funcționare pentru cabinetele mobile de medicină dentară
Petru Movilă Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Corneliu Bichineț Eugen Tomac Cornel-Mircea Sămărtinean Emil-Marius Pașcan Cătălin Cristache
pe ordinea de zi
42. 374/18-06-2018 pentru modificarea și completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002
Constantin Codreanu
la Senat
43. 384/18-06-2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
Eugen Tomac
Lege 157/2018
44. 387/20-06-2018 pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Emil-Marius Pașcan Corneliu Bichineț Doru-Petrișor Coliu Constantin Codreanu
pe ordinea de zi
45. 398/25-06-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Corneliu Bichineț Petru Movilă Robert-Nicolae Turcescu Doru-Petrișor Coliu Constantin Codreanu Ionuț Simionca Cornel-Mircea Sămărtinean Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Adrian-Mihăiță Todoran Nicoleta-Cătălina Bozianu Cătălin Cristache Adrian Mocanu
la comisii
46. 400/25-06-2018 pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Eugen Tomac Petru Movilă Adrian Mocanu Cristian-George Sefer Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu Emil-Marius Pașcan
pe ordinea de zi
47. 401/25-06-2018 pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
Petru Movilă
la comisii
48. 414/03-09-2018 pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011
Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu
pe ordinea de zi
49. 431/03-09-2018 pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț Cornel-Mircea Sămărtinean Cătălin Cristache
pe ordinea de zi
50. 437/03-09-2018 privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România
Ionuț Simionca Eugen Tomac Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț Nicoleta-Cătălina Bozianu Emil-Marius Pașcan Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Petru Movilă Doru-Petrișor Coliu
la comisii
51. 440/03-09-2018 privind completarea și modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Corneliu Bichineț Cristian-George Sefer Doru-Petrișor Coliu Cornel-Mircea Sămărtinean Petru Movilă Nicoleta-Cătălina Bozianu Robert-Nicolae Turcescu Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu
pe ordinea de zi
52. 441/03-09-2018 pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Doru-Petrișor Coliu Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Eugen Tomac Cornel-Mircea Sămărtinean Emil-Marius Pașcan Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț Constantin Codreanu Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca
la comisii
53. 444/03-09-2018 privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Constantin Codreanu Petru Movilă Doru-Petrișor Coliu Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Emil-Marius Pașcan Corneliu Bichineț Adrian-Mihăiță Todoran Robert-Nicolae Turcescu Cristian-George Sefer Eugen Tomac Cătălin Cristache Cornel-Mircea Sămărtinean
raport
depus
54. 446/03-09-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
Emil-Marius Pașcan Eugen Tomac Ionuț Simionca
pe ordinea de zi
55. 450/11-09-2018 pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală
Ionuț Simionca
la Senat
56. 457/11-09-2018 pentru modificarea și completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Petru Movilă Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Cornel-Mircea Sămărtinean Emil-Marius Pașcan Eugen Tomac Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț Nicoleta-Cătălina Bozianu Constantin Codreanu
pe ordinea de zi
57. 458/11-09-2018 pentru modificarea alin.(1) și (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Nicoleta-Cătălina Bozianu
la promulgare
58. 462/11-09-2018 pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Nicoleta-Cătălina Bozianu Robert-Nicolae Turcescu Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Corneliu Bichineț Cristian-George Sefer Doru-Petrișor Coliu Cătălin Cristache Emil-Marius Pașcan Cornel-Mircea Sămărtinean Eugen Tomac Petru Movilă
pe ordinea de zi
59. 465/11-09-2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
Eugen Tomac Constantin Codreanu Corneliu Bichineț Adrian-Mihăiță Todoran Nicoleta-Cătălina Bozianu Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Petru Movilă Ionuț Simionca Cătălin Cristache Doru-Petrișor Coliu Cornel-Mircea Sămărtinean
pe ordinea de zi
60. 466/11-09-2018 pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
Constantin Codreanu Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu Cristian-George Sefer Petru Movilă Eugen Tomac Cornel-Mircea Sămărtinean Emil-Marius Pașcan Cătălin Cristache Doru-Petrișor Coliu Corneliu Bichineț
la comisii
61. 470/17-09-2018 pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011
Robert-Nicolae Turcescu
raport
depus
62. 478/19-09-2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.195/2005 privind protecția mediului
Ionuț Simionca
la comisii
63. 489/26-09-2018 pentru modificarea și completarea Legii adopției nr.273/2004
Emil-Marius Pașcan Constantin Codreanu Petru Movilă Adrian-Mihăiță Todoran Corneliu Bichineț Robert-Nicolae Turcescu Cătălin Cristache Doru-Petrișor Coliu Ionuț Simionca
la comisii
64. 494/03-10-2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Adrian-Mihăiță Todoran Emil-Marius Pașcan Nicoleta-Cătălina Bozianu Constantin Codreanu Cătălin Cristache Cornel-Mircea Sămărtinean Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț Ionuț Simionca Eugen Tomac Petru Movilă
la comisii
65. 496/03-10-2018 privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
Petru Movilă Robert-Nicolae Turcescu
la comisii
66. 513/08-10-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Nicoleta-Cătălina Bozianu Ionuț Simionca Cristian-George Sefer Eugen Tomac Cornel-Mircea Sămărtinean Petru Movilă Adrian-Mihăiță Todoran Emil-Marius Pașcan Cătălin Cristache Corneliu Bichineț Doru-Petrișor Coliu Constantin Codreanu
raport
depus
67. 522/10-10-2018 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
Emil-Marius Pașcan Eugen Tomac Ionuț Simionca
la comisii
68. 527/10-10-2018 privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar
Emil-Marius Pașcan Ionuț Simionca Eugen Tomac
la comisii
69. 528/10-10-2018 privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
Eugen Tomac Ionuț Simionca Emil-Marius Pașcan
la comisii
70. 532/10-10-2018 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan Doru-Petrișor Coliu Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț Constantin Codreanu Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu
la comisii
71. 552/17-10-2018 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
Nicoleta-Cătălina Bozianu Constantin Codreanu
la comisii
72. 555/17-10-2018 pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
Ionuț Simionca Emil-Marius Pașcan
la comisii
73. 597/22-10-2018 pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
Cornel-Mircea Sămărtinean Nicoleta-Cătălina Bozianu Corneliu Bichineț Eugen Tomac Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu Emil-Marius Pașcan Ionuț Simionca
la comisii
74. 603/22-10-2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările și completările ulterioare
Ionuț Simionca
la comisii
75. 609/22-10-2018 privind reglementarea activităților de sănătate premedicale desfășurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul național al României
Corneliu Bichineț Constantin Codreanu Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Eugen Tomac Cornel-Mircea Sămărtinean Emil-Marius Pașcan Cătălin Cristache Doru-Petrișor Coliu Cristian-George Sefer
la comisii
76. 610/22-10-2018 pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Petru Movilă Emil-Marius Pașcan Cătălin Cristache Doru-Petrișor Coliu Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Constantin Codreanu Eugen Tomac Corneliu Bichineț
la comisii
77. 623/24-10-2018 pentru modificarea art.47 din Legea locuinței nr.114/1996
Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan Corneliu Bichineț Cristian-George Sefer Ionuț Simionca Doru-Petrișor Coliu Nicoleta-Cătălina Bozianu Adrian-Mihăiță Todoran Petru Movilă
la comisii
78. 631/24-10-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran
la comisii
79. 660/31-10-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003
Emil-Marius Pașcan
la comisii
80. 665/31-10-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
Petru Movilă
la comisii
81. 671/05-11-2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău
Ionuț Simionca
la comisii
82. 675/05-11-2018 pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale
Doru-Petrișor Coliu
la comisii
83. 682/05-11-2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Petru Movilă Corneliu Bichineț Doru-Petrișor Coliu Emil-Marius Pașcan Nicoleta-Cătălina Bozianu Eugen Tomac Cristian-George Sefer Constantin Codreanu
la comisii
84. 685/12-11-2018 pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Ionuț Simionca
aviz/
punct de vedere
solicitat
85. 690/12-11-2018 pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Petru Movilă
la comisii
86. 693/14-11-2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare
Emil-Marius Pașcan
aviz/
punct de vedere
solicitat
87. 705/14-11-2018 pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului
Corneliu Bichineț Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan Doru-Petrișor Coliu
la comisii
88. 706/14-11-2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului
Eugen Tomac Robert-Nicolae Turcescu Petru Movilă Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Corneliu Bichineț Cătălin Cristache Nicoleta-Cătălina Bozianu Doru-Petrișor Coliu Constantin Codreanu Emil-Marius Pașcan
la comisii

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 16 noiembrie 2018, 22:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro