Vasile-Cristian ACHIȚEI
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail(uri) cristianachitei@gmail.com
NaționalitateRomână
Data nașterii01.01.1969
Sex MasculinLocul de muncă vizat / Domeniul ocupațional

Deputat, Camera Deputaților, membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură, membru al grupului parlamentar PNLExperiența profesională

Perioada

21.12.2016-prezent

Funcția sau postul ocupat

Deputat

Activități și responsabilități principale

Membru al grupului parlamentar PNL, Membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură

Numele și adresa angajatorului

Camera Deputaților, Palatul Parlamentului, str. Izvor, nr.2-4, București

Tipul activității sau sectorul de activitate

LegislativPerioada

Septembrie 2016 - decembrie 2016

Funcția sau postul ocupat

Director executiv

Activități și responsabilități principale

Management executiv în activități de consultanță tehnică și promovare investiții și proiecte de infrastructură

Numele și adresa angajatorului

SC ALL Assistance SRL Botoșani, Aleea Mihail Kogălniceanu, nr.1, Municipiul Botoșani

Tipul activității sau sectorul de activitate

Consultanță tehnică și promovare investiții și proiecte de infrastructurăPerioada

Martie 2014-Iunie 2016 ; Noiembrie 2010-Februarie 2011; Ianuarie 2009-Noiembrie 2009

Funcția sau postul ocupat

Vicepreședinte Consiliul Județean Botoșani

Activități și responsabilități principale

Atribuții de coordonare a activității Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, direcțiilor Arhitect Șef, Dezvoltare și Promovare,Investiții și Achiziții Publice, Spitalelor, Unităților de Asistență Medico-Sociale și instituțiilor de învățământ subordonate Consiliului Județean, Muzeului Județean, Serviciului Public C comunitar de Evidență a Persoanelor

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Botoșani, piața Revoluției nr.1-3, Municipiul Botoșani

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publicăPerioada

Noiembrie 1998-Ianuarie 2009; Noiembrie 2009-Noiembrie 2010; Martie 2011-Ianuarie 2014

Funcția sau postul ocupat

Inspector de specialitate - grad II, drumuri și poduri - noiembrie 1998-ianuarie 2009
Șef serviciu control calitate lucrări de construcții - noiembrie 2009-decembire 2011
Inspector de specialitate control calitate lucrări de construcții - decembrie 2011-Ianuarie 2014

Activități și responsabilități principale

Atribuții de verificare a respectării condițiilor legale privind calitatea lucrărilor de drumuri, poduri și a condițiilor privind autorizarea construcțiilor.

Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul de Stat în Construcții, București, str. Apolodor, nr.17 - IJC Botoșani

Tipul activității sau sectorul de activitate

Instituție publicăPerioada

Decembrie 1994-Octombrie 1998

Funcția sau postul ocupat

Inginer proiectant
Șef Compartiment CQ și Laborator

Activități și responsabilități principale

Șef de proiecte pentru lucrări de modernizare, ranforsare și consolidare drumuri județene și poduri
Atribuții de verificare a tuturor lucrărilor de drumuri și poduri realizate de Regie precum și a tuturor materialelor puse în operă

Numele și adresa angajatorului

Regia Autonomă a Drumurilor de Interes Județean și a Podurilor Botoșani, str. Victoriei, nr.2

Tipul activității sau sectorul de activitate

Regie autonomă de interes județeanPerioada

Noiembrie 1993- Decembrie 1994

Funcția sau postul ocupat

Inginer

Activități și responsabilități principale

Șef de punct de lucru la obiectivul :sediul Direcției Muncii din Botoșani, până la recepția infrastructurii

Numele și adresa angajatorului

SC As Construct SRL Botoșani

Tipul activității sau sectorul de activitate

Societate de construcții cu capital privatPerioada

Noiembrie 2003- noiembrie 2005

Funcția sau postul ocupat

Inginer Consultant de specialitate drumuri in Programul de dezvoltare Rurala al Bancii Mondiale

Activități și responsabilități principale

Training și asistență tehnică pe în vederea implementăroo de proiecte de infrastructură locală, reabilitare drumuri și alimentări cu apă în cadrul proiectului de dezvoltare rurală finanțat de Banca Mondială derulat în 20 de comunități locale din județul Botoșani

Numele și adresa angajatorului

Halcrow LTD România, București str. Ghiocei, nr. 7A, sector 2 București

Tipul activității sau sectorul de activitate

ConsultanțăExperiența politică

01.10.1996 - prezent: Membru al Partidului Național Liberal - filiala Botoșani - Primvicepreședinte al Biroului Politic Județean PNL BotoșaniEducație și formare

Studii

Perioada

1988 - 1993

Calificarea / Diploma obținută

Diplomă de licență

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Inginer licențiat cu specializarea DRUMURI

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași , Facultatea de Construcții și Arhitectură, Secția Căi Ferate Drumuri și Poduri, curs de ziPerioada

1983 - 1987

Calificarea / Diploma obținută

Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Secția matematică - fizică

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Liceul August Treboniu Laurian BotoșaniSpecializări

Perioada

Martie-aprilie 2015

Calificarea / Diploma obținută

Diplomă

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Managementul situațiilor de urgență

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Centrul Zonal Bacău al Inspectoratului General pentru Situații de UrgențăPerioada

Octombrie 2013- Iunie 2014

Calificarea / Diploma obținută

Diplomă post-universitară

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Urbanism și Administrarea Teritoriului - domeniul Arhitectură

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, Facultatea de arhitectură G.M.CantacuzinoAPTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

ÎnțelegereVorbireScriere

Nivel european (*)

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oralExprimare
scrisă

Engleză

B2Utilizator independent B2Utilizator independent A2Utilizator elementar A2Utilizator elementar B2Utilizator independent

 

Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine 

  • Elaborare documentații tehnice și consultanță pentru realizarea cererilor de finanțare (pentru investiții în infrastructură), analiză strategică și managerială pentru proiecte de construcții drumuri și poduri, inclusiv cele necesare pentru obținerea finanțărilor externe
  • Utilizare aparatură de măsurare topografică
  • Utilizare aparatură pentru analize de laborator pentru materialele de construcții folosite la lucrările de drumuri

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

  • O bună stăpânire a programelor de office: Microsoft Word și Microsoft excel
  • Bună utilizare a comunicării prin internet.

Competențe și abilități organizatorice

  • Bună experiență și aptitudini organizatorice. Capacitate de analiză și sinteză, atenție la detalii, capacitate de lucru în condiții de stres.

Alte competențe și aptitudini

 

Permis de conducere

  • Permis categoria B din 20.05.2003.
06.04.2017