Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
lavinia.cosma@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Lavinia-Corina Cosma > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Lavinia-Corina COSMA
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 10/01.02.2018 L428/06.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicata pe ordinea de zi
2. 11/01.02.2018 L464/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local la comisii
3. 38/19.02.2018 L413/30.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal in sensul abilitarii Consiliilor Locale sa poata hotari scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe cladiri pentru cladirile de tip sala polivalenta - sala de sport aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale pe ordinea de zi
4. 123/14.03.2018 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la comisii
5. 150/26.03.2018 L541/11.12.2017 Propunere legislativa privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor la comisii
6. 166/28.03.2018 L540/11.12.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea pensiilor speciale la comisii
7. 206/16.04.2018 L78/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe ordinea de zi
8. 213/16.04.2018 L102/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la comisii
9. 224/18.04.2018 L82/05.02.2018 Propunere legislativa pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluarii la comisii
10. 225/18.04.2018 L85/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea unor dispozitii din Codul Fiscal pe ordinea de zi
11. 226/18.04.2018 L86/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea dispozitiilor art.97 din Codul Fiscal pe ordinea de zi
12. 255/01.09.2017 L25/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsă
definitiv
13. 256/01.09.2017 L106/12.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsă
definitiv
14. 258/25.04.2018 L84/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati Lege 232/2018
15. 263/25.04.2018 L81/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar la comisii
16. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
17. 299/07.05.2018 L211/10.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
18. 310/09.05.2018 L199/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 la comisii
19. 320/22.05.2018   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale raport
depus
20. 329/22.05.2018 L214/10.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public la comisii
21. 343/29.05.2018 L96/05.02.2018 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Depozitului Electronic National al Lucrarilor Stiintifice pe ordinea de zi
22. 356/04.06.2018 L204/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati la comisii
23. 367/06.06.2018 L255/23.04.2018 Propunere legislativa privind autorizatia sanitara de functionare pentru cabinetele mobile de medicina dentara la comisii
24. 387/20.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati si a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 la comisii
25. 414/03.09.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 33 din Legea Educatiei Nationale 1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
26. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
27. 440/06.11.2017 L267/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii societatilor 31/1990 pe ordinea de zi
28. 458/11.09.2018 BP95/14.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) si (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului la comisii
29. 503/29.11.2017 L184/03.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
30. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 154/2018
31. 557/07.12.2017 L287/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures Autostrada Unirii la comisii
32. 578/12.12.2017 L193/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
33. BP377/20.09.2017 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la Senat
34. BP242/04.04.2018 BP173/11.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
35. BP224/30.05.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
36. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
37. BP527/21.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nasionale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative la Senat
38. BP535/27.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni la Senat
39. BP539/28.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
40.   BP82/08.03.2018 Propunere legislativa privind registrul automatizat national cu privire la autorii contraventiilor si infractiunilor sexuale, de hartuire, sau asupra minorilor înregistrată
41.   BP127/28.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei înregistrată
42.   BP159/05.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu înregistrată
43.   BP160/05.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuintele înregistrată
44.   BP161/05.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006 înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 september 2018, 10:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro