Parliamentary activity
2008-2012 (sen.)
legislative initiatives
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Senate > Petru Bașa > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Petru BAȘA
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 29/14.02.2012 L173/23.04.2012 Propunere legislativa de modificare a Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, art.213, alin.(5) respinsă
definitiv
2. 94/07.03.2011 L738/15.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Titlului X "Circulatia juridica a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respins
definitiv
3. 95/07.03.2011 L739/15.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar respins
definitiv
4. 117/16.03.2011 L793/07.12.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195 privind circulatia pe drumurile publice respinsă
definitiv
5. 117/04.05.2012 L774/19.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni Lege 176/2013
6. 139/23.03.2011 L778/29.11.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca respins
definitiv
7. 171/13.04.2010 L703/21.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.32² din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale Lege 129/2010
8. 212/29.05.2012 L105/20.02.2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
9. 214/29.05.2012 L117/20.02.2012 Proiect de Lege privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din Romania Lege 160/2013
10. 223/29.05.2012 L100/20.02.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului respinsă
definitiv
11. 225/02.05.2011 L48/14.02.2011 Propunere legislativa privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din Romania respinsă
definitiv
12. 228/03.05.2010 L31/02.02.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 Lege 225/2011
13. 230/02.05.2011 L138/14.02.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsă
definitiv
14. 322/17.05.2010   Propunere legislativa pentru ratificarea Conventiei multilaterale asupra evitarii dublei taxari in privinta drepturilor de autor, cu model de acord bilateral si protocolul aditional, adoptata la Madrid, Spania, 13 decembrie 1979, de catre Statele Membre ale UNESCO retrasă
de către inițiator
15. 336/16.05.2011 L51/14.02.2011 Proiect de Lege privind introducerea votului prin corespondenta pentru cetatenii romani aflati in strainatate respins
definitiv
16. 366/01.09.2009 L562/22.10.2009 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO respinsă
definitiv
17. 440/01.09.2010 L254/20.04.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei respinsă
definitiv
18. 471/14.09.2010 L255/20.04.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsă
definitiv
19. 494/20.09.2010 L288/04.05.2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 respins
definitiv
20. 512/21.09.2010 L318/11.05.2010 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 120 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala respinsă
definitiv
21. 515/13.09.2011 L425/30.05.2011 Propunere legislativa privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol) Lege 55/2012
22. 528/04.10.2010 L287/04.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei Lege 134/2011
23. 531/04.10.2010 L320/11.05.2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in M.Of.303/30 Decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
24. 575/18.10.2010 L349/26.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr.351/2004 respins
definitiv
25. 585/18.10.2010 L347/26.05.2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic respinsă
definitiv
26. 617/25.10.2010 L350/26.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respins
definitiv
27. 630/14.12.2009 L384/02.09.2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat si biserica in domeniul asistentei sociale în reexaminare
la Senat
28. 631/14.12.2009 L430/02.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala respins
definitiv
29. 769/29.11.2010 L559/07.09.2010 Proiect de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial respins
definitiv
30. 771/29.11.2010 L541/07.09.2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale respins
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 april 2019, 19:22
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro