Activitate parlamentară
2016-prezent (sen.)
2012-2016 (sen.)
inițiative legislative
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
2008-2012 (sen.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Senatul > Nicolae Moga > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Nicolae MOGA
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 3/02.02.2015 L122/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 la Senat
2. 26/17.02.2016 L626/16.11.2015 Proiect de Lege privind impozitul specific unor activități Lege 170/2016
3. 37/01.02.2017 L407/27.06.2016 Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar la Secretarul
general
4. 43/09.02.2015 L441/23.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 97/2015
5. 53/02.03.2016 L670/14.12.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 78/2016
6. 57/07.03.2016 L169/07.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.38 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsă
definitiv
7. 66/23.02.2015 L190/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor respinsă
definitiv
8. 76/23.02.2015 L397/10.06.2014 Propunere legislativă privind completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
9. 107/29.03.2016 L683/21.12.2015 Proiect de Lege privind instituirea Zilei funcționarului public Lege 145/2016
10. 127/02.03.2015 L530/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 325/2015
11. 129/02.03.2015 L538/09.09.2014 Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative respins
definitiv
12. 131/02.03.2015 L549/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2015
13. 189/14.04.2014 L98/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii Lege 12/2015
14. 222/03.05.2016 L546/19.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 90/2017
15.   L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituției României retrasă
de către Senat
16. 236/25.06.2013 L120/22.04.2013 Proiect de Lege pentru completarea articolului 286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 262/2013
17.   L253/18.05.2015 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon retrasă
de către inițiator
18. 275/15.06.2016 L193/04.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respins
definitiv
19. 294/27.06.2016 L228/18.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Programului Național "Creșe pentru copiii României " respins
definitiv
20. 315/10.06.2014 L217/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Lege 224/2016
21. 318/30.09.2013 L119/22.04.2013 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
22. 321/16.06.2014 L219/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsă
definitiv
23. 329/13.09.2016 L192/04.04.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali pe ordinea de zi
24. 350/07.04.2015 L71/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsă
definitiv
25. 355/20.09.2016 L186/04.04.2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov la comisii
26. 370/02.09.2014 L308/12.05.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale respins
definitiv
27. 376/02.09.2014 L339/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre respinsă
definitiv
28. 384/29.04.2015 L203/29.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
29. 397/08.09.2014 L306/12.05.2014 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare Profesională și Autorizarea Interpreților în Limbaj Mimico-gestual din România respins
definitiv
30. 405/28.10.2013 L197/27.05.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați Lege 229/2015
31. 436/10.10.2016 L384/21.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 244/2017
32. 444/22.09.2014 L305/12.05.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 282/2015
33. 452/22.09.2014 L218/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.e) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respinsă
definitiv
34. 460/11.11.2013 L399/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 Lege 1/2016
35. 484/17.06.2015 L168/15.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de război Lege 259/2015
36. 498/02.12.2014 L311/12.05.2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respins
definitiv
37. 507/02.12.2014 L307/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice respinsă
definitiv
38. 508/02.12.2014 L309/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsă
definitiv
39. 509/02.12.2014 L310/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității respinsă
definitiv
40.   L509/05.09.2016 Propunere legislativă privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universități, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României Lege 158/2017
41.   L510/05.09.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în administrarea Universității Politehnica din București retrasă
de către Senat
42. 518/27.11.2013 L451/03.09.2013 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei Lege 230/2015
43. 550/01.09.2015 L290/02.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) și (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii pe ordinea de zi
44. 580/15.12.2014 L371/02.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
45. 599/19.12.2014 L398/10.06.2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Portului Tradițional Lege 102/2015
46.   L604/07.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Legii nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ retrasă
de către Senat
47. 616/28.09.2015 L230/11.05.2015 Proiect de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului respins
definitiv
48. 629/16.12.2013 L359/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 53/2016
49. 722/26.10.2015 L287/02.06.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar respinsă
definitiv
50. 729/26.10.2015 L439/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
51. 745/28.10.2015 L427/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.12 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 50/2016
52. 769/02.11.2015 L434/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului pe ordinea de zi
53. 787/04.11.2015 L449/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/ 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România pe ordinea de zi
54.   BP42/10.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului retrasă
de către inițiator
55.   BP609/08.11.2016 Propunere legislativă privind înființarea Panteonului României retrasă
de către Senat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 25 mai 2019, 9:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro