Radu MÂNEA
Questions & interpellations in legislature 1996-2000

  1. Question no.547A/28-10-1998
    Referitor la situația economiei forestiere din România.

  2. Question no.578A/11-11-1998
    Care sunt considerentele în baza cărora Ministerul Industriei și Comerțului a abilitat Agenția Română de Conservare a Energiei în eliberarea avizelor pentru distribuirea în cadrul acelorași cote a resurselor energetice?