Parliamentary activity
2016-present (sen.)
legislative initiatives
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Senate > Florina-Raluca Presadă > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Florina-Raluca PRESADĂ
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 10/01.02.2018 L428/06.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicata pe ordinea de zi
2. 11/01.02.2018 L464/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local pe ordinea de zi
3.   L20/05.02.2019 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani respinsă
de Senat
4. 24/12.02.2018 L466/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice pe ordinea de zi
5. 25/12.02.2018 L468/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale pe ordinea de zi
6. 25/06.02.2019 L698/26.11.2018 Propunere legislativa privind facilitarea incheierii contractelor de donatie intre operatorii economici si institutiile sociale pe ordinea de zi
7.   L30/05.02.2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului adoptată
de Senat
8.   L32/05.02.2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 adoptată
de Senat
9.   L35/05.02.2019 Propunere legislativa privind parteneriatul civil respinsă
de Senat
10. 39/19.02.2018 L467/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pe ordinea de zi
11. 40/19.02.2018 L469/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice pe ordinea de zi
12.   L71/05.02.2019 Propunere legislativa pentru Programul National Prima Lumina adoptată
de Senat
13.   L77/05.02.2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului respinsă
de Senat
14. 81/05.03.2018 L422/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national si pentru modificarea si completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului national mobil la comisii
15. 84/04.03.2019 L721/10.12.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul la comisii
16. 85/04.03.2019 L699/26.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului la comisii
17.   L95/11.02.2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale respinsă
de Senat
18. 102/06.03.2019   Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice la comisii
19. 113/12.03.2018 L505/27.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice la comisii
20. 119/11.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului la comisii
21.   L119/25.02.2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni respinsă
de Senat
22. 123/14.03.2018 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la comisii
23. 149/20.03.2019   Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
24. 150/26.03.2018 L541/11.12.2017 Propunere legislativa privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor la comisii
25. 152/20.03.2019   Propunere legislativa privind parteneriatul civil la comisii
26. 166/28.03.2018 L540/11.12.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea pensiilor speciale la comisii
27. 172/25.03.2019   Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani pe ordinea de zi
28. 186/27.03.2019   Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului la comisii
29. 187/10.04.2018 L610/02.10.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
30. 194/27.03.2019   Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr.137/1995 la comisii
31. 196/10.04.2018 L68/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European pe ordinea de zi
32. 197/10.04.2018 L69/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei pe ordinea de zi
33. 198/10.04.2018 L70/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente pe ordinea de zi
34. 199/27.03.2019   Proiect de Lege pentru Programul National Prima Lumina raport
depus
35. 203/27.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale la comisii
36. 205/16.04.2018 L61/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe ordinea de zi
37. 206/16.04.2018 L78/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe ordinea de zi
38. 213/16.04.2018 L102/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la comisii
39. 222/18.04.2018 L71/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali pe ordinea de zi
40. 233/23.04.2019   Propunere legislativa pentru modificarea art.207 si 213 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
41. 256/01.09.2017 L106/12.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsă
definitiv
42. 258/25.04.2018 L84/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati Lege 232/2018
43. 264/25.04.2018 L83/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.15 alin.(1) si (2) din Legea cooperatiei agricole nr.566 din 2004 pe ordinea de zi
44. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
45. 299/07.05.2018 L211/10.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
46. 310/09.05.2018 L199/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 la comisii
47. 329/22.05.2018 L214/10.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pe ordinea de zi
48. 330/22.05.2018 L235/16.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
49. 344/29.05.2018 L201/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul pe ordinea de zi
50. 357/04.06.2018 L227/16.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie la comisii
51. 359/17.10.2017 L146/29.05.2017 Proiect de Lege pentru stabilirea continutului de acizi grasi trans in produsele alimentare destinate consumului uman la comisii
52. 367/06.06.2018 L255/23.04.2018 Propunere legislativa privind autorizatia sanitara de functionare pentru cabinetele mobile de medicina dentara pe ordinea de zi
53. 370/13.06.2018 L660/12.11.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsă
definitiv
54. 374/18.06.2018 L679/19.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002 respinsă
definitiv
55. 382/18.06.2018 L311/22.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
56. 387/20.06.2018 L707/03.12.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati si a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 la Senat
57. 414/03.09.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 33 din Legea Educatiei Nationale 1/2011 respinsă
definitiv
58. 416/30.10.2017 L340/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general la comisii
59. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
60. 435/03.09.2018 L286/07.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, precum si pentru modificareaart.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la comisii
61. 442/03.09.2018 L271/07.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare pe ordinea de zi
62. 446/03.09.2018 L366/11.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pe ordinea de zi
63. 464/11.09.2018 L251/23.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la comisii
64. 487/26.08.2018 L313/22.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la comisii
65. 489/26.09.2018 L310/22.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii adoptiei nr.273/2004 la comisii
66. 503/29.11.2017 L184/03.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsă
definitiv
67. 509/08.10.2018 L345/04.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei retrimis
la comisii
68. 517/04.12.2017 L296/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe dreptului de autor la comisii
69. 522/10.10.2018 L363/11.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 la comisii
70. 527/10.10.2018 L364/11.06.2018 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carti si carti in format electronic, necesare pentru elevi, in invatamantul preuniversitar pe ordinea de zi
71. 528/10.10.2018 L365/11.06.2018 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carti sau carti in format electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice, in invatamantul preuniversitar pe ordinea de zi
72. 536/04.12.2017 L354/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura pe ordinea de zi
73. 552/17.10.2018 L298/14.05.2018 Proiect de Lege privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor adoptat
74. 578/12.12.2017 L193/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsă
definitiv
75. 606/22.10.2018 L485/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii pe ordinea de zi
76. 620/24.10.2018 L434/09.07.2018 Propunere legislativa pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente pe ordinea de zi
77. 631/24.10.2018 L517/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
78. 637/29.10.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei respinsă
definitiv
79. 648/29.10.2018 L540/04.09.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
80. 652/31.10.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni respinsă
definitiv
81. 664/31.10.2018 L539/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la comisii
82. 697/14.11.2018 L535/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente pe ordinea de zi
83. 699/14.11.2018 L504/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente pe ordinea de zi
84.   L735/17.12.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 33 din Legea Educatiei Nationale 1/2011 respinsă
de Senat
85.   L738/17.12.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice adoptată
de Senat
86. 747/12.12.2018 L665/12.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
87. BP746/17.10.2018 L25/05.02.2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Protectiei Mediului nr.137/1995 la Senat
88. BP114/04.03.2019 BP79/07.03.2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii statutului asistentului social in Romania Nr.466/2004 la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 24 may 2019, 2:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro