Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
vlad.durus@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Vlad-Emanuel Duruș > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Vlad-Emanuel DURUȘ
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 7/01.02.2018 L457/13.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate la comisii
2. 11/01.02.2018 L464/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local la comisii
3. 24/12.02.2018 L466/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la comisii
4. 25/12.02.2018 L468/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale pe ordinea de zi
5. 31/19.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale raport
depus
6. 39/19.02.2018 L467/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pe ordinea de zi
7. 40/19.02.2018 L469/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice pe ordinea de zi
8. 81/05.03.2018 L422/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national si pentru modificarea si completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului national mobil la comisii
9. 89/12.03.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 la comisii
10.   L96/05.02.2018 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Depozitului Electronic National al Lucrarilor Stiintifice înregistrată
11. 113/12.03.2018 L505/27.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice la comisii
12. 115/12.03.2018 L459/13.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
13. 123/14.03.2018 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la comisii
14. 149/06.03.2017 L99/08.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 Lege 188/2017
15. 150/26.03.2018 L541/11.12.2017 Propunere legislativa privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor la comisii
16. 156/26.03.2018 L174/26.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor raport
depus
17.   L156/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului retrimis
la comisii
18. 166/28.03.2018 L540/11.12.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea pensiilor speciale la comisii
19. 196/10.04.2018 L68/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European la comisii
20. 197/10.04.2018 L69/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei la comisii
21. 198/10.04.2018 L70/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
22. 205/16.04.2018 L61/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici la comisii
23. 206/16.04.2018 L78/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici la comisii
24. 213/16.04.2018 L102/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la comisii
25. 222/18.04.2018 L71/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
26. 224/18.04.2018 L82/05.02.2018 Propunere legislativa pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluarii la comisii
27. 225/18.04.2018 L85/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea unor dispozitii din Codul Fiscal la comisii
28. 226/18.04.2018 L86/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea dispozitiilor art.97 din Codul Fiscal la comisii
29. 227/18.04.2018 L103/05.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
30.   L227/16.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie la comisii
31. 241/23.04.2018 L99/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat la comisii
32. 255/01.09.2017 L25/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
33.   L255/23.04.2018 Propunere legislativa privind autorizatia sanitara de functionare pentru cabinetele mobile de medicina dentara la comisii
34. 256/01.09.2017 L106/12.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsă
definitiv
35. 258/25.04.2018 L84/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati la comisii
36. 264/25.04.2018 L83/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.15 alin.(1) si (2) din Legea cooperatiei agricole nr.566 din 2004 la comisii
37. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
38. 359/17.10.2017 L146/29.05.2017 Proiect de Lege pentru stabilirea continutului de acizi grasi trans in produsele alimentare destinate consumului uman la comisii
39. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
40. 440/06.11.2017 L267/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii societatilor 31/1990 pe ordinea de zi
41. 454/13.11.2017 L125/15.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
42. 503/29.11.2017 L184/03.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
43. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor retrimis
la comisii
44. 578/12.12.2017 L193/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
45. 592/18.12.2017 L423/06.11.2017 Propunere legislativa pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piata si stimularea crearii de noi locuri de munca la comisii
46. 599/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, in sensul ca procesul de recunoastere si echivalare a diplomelor obtinute in strainatate sa nu mai impuna vreun cost financiar pentru solicitant raport
depus
47. BP377/20.09.2017 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la Senat
48. BP640/29.11.2017 L114/12.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsă
de Senat
49. BP348/26.04.2018 L133/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 respinsă
de Senat
50. BP350/26.04.2018 L136/19.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr.566/2004 si pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr.566/2004 respins
de Senat
51. BP739/14.12.2017 L199/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor comerciale 31/1990 la Senat
52. BP747/15.12.2017 L201/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul la Senat
53. BP767/20.12.2017 L214/10.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public la Senat
54. BP24/07.02.2018 L250/23.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
55. BP27/12.02.2018 L251/23.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la Senat
56. BP29/13.02.2018 L235/16.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
57. BP35/14.02.2018 L253/23.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata la Senat
58. BP242/04.04.2018 BP173/11.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
59. BP224/30.05.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
60. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
61. BP674/04.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului raport
depus
62. BP312/24.04.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Hotararii nr.30 din 23 iunie 1993 privind organizarea si functionarea Comisiei comune pemanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii la comisii
63.   BP89/13.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii adoptiei Nr.273/2004 înregistrată
64.   BP127/28.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei înregistrată
65.   BP143/29.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca înregistrată
66.   BP160/05.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuintele înregistrată
67.   BP161/05.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006 înregistrată
68.   BP186/19.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 27 april 2018, 7:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro