Activitate parlamentară
2008-2012 (sen.)
inițiative legislative
moțiuni
luări de cuvânt în plen
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Senatul > Iulian Bădescu > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Iulian BĂDESCU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2008-2012

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 4/01.02.2010 L171/30.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
2. 5/01.02.2010 L172/30.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii administrației publice, Legea 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
3. 14/01.02.2011 L269/04.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
4. 34/15.02.2010 L602/09.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, republicată în M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008 respinsă
definitiv
5. 54/01.03.2010 L598/09.11.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.13/2007 - Legea energiei electrice respins
definitiv
6. 72/08.03.2010 L605/09.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor respinsă
definitiv
7. 78/07.03.2011 L406/23.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
8. 97/24.03.2010 L604/09.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.157 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
9. 105/29.03.2010 L601/09.11.2009 Proiect de Lege privind insolvența persoanelor fizice la comisii
10. 110/04.05.2012 L761/12.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
11. 179/13.04.2010 L257/22.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată respinsă
definitiv
12. 199/29.05.2012 L75/13.02.2012 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități respins
definitiv
13. 200/26.04.2011 L167/14.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public privat nr.178/2010 respins
definitiv
14. 201/29.05.2012 L79/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
15.   L203/22.02.2011 Propunere legislativă privind promovarea invențiilor retrasă
de către inițiator
16. 207/26.04.2011 L55/14.02.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale respinsă
definitiv
17. 221/02.05.2011 L56/14.02.2011 Proiect de Lege pentru modifiarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
18. 363/31.05.2010 L194/07.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată respins
definitiv
19. 388/07.09.2009 L144/27.04.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 345/2009
20. 427/01.09.2010 L203/13.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
21. 431/01.09.2010 L205/13.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicată respins
definitiv
22. 438/01.09.2010 L204/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței respinsă
definitiv
23. 440/01.09.2010 L254/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței respinsă
definitiv
24. 471/14.09.2010 L255/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsă
definitiv
25. 476/27.06.2011 L311/18.04.2011 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României respinsă
definitiv
26. 491/20.09.2010 L749/23.11.2010 Propunere legislativă privind finalizarea studiilor pentru absolvenții programelor de studii/specializări, neautorizate sau acreditate respinsă
definitiv
27. 494/20.09.2010 L288/04.05.2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 respins
definitiv
28. 527/02.11.2009 L706/23.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală Lege 177/2010
29. 528/04.10.2010 L287/04.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 134/2011
30. 533/04.10.2010 L319/11.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenței respinsă
definitiv
31. 544/11.10.2011 L377/09.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
32. 575/18.10.2010 L349/26.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 respins
definitiv
33. 575/31.10.2011 L430/30.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și compleatrea art.15 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social respinsă
definitiv
34. 585/18.10.2010 L347/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsă
definitiv
35. 617/25.10.2010 L350/26.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
36. 629/14.12.2009 L435/02.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.296/2004 privind Codul consumului și a Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori Lege 161/2010
37. 644/21.11.2011 L597/06.09.2011 Proiect de Lege privind managementul privat al întreprinderilor publice respins
definitiv
38. 670/14.12.2009 L408/02.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 respinsă
definitiv
39. 690/16.12.2009 L407/02.09.2009 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical respins
definitiv
40. 691/22.11.2010 L396/01.06.2010 Proiect de Lege privind procedura colectării debitelor respins
definitiv
41. 704/05.12.2011 L561/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală respins
definitiv
42. 717/21.12.2009 L589/03.11.2009 Propunere legislativă privind întărirea disciplinei contractuale între comercianți și furnizori respinsă
definitiv
43. 738/05.12.2011 L548/06.09.2011 Proiect de Lege privind asigurarea ordinii și liniștii publice respins
definitiv
44. 771/29.11.2010 L541/07.09.2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale respins
definitiv
45. 771/19.12.2011 L670/01.01.2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii române Lege 53/2013
46. 817/29.11.2010 L542/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
47. 819/29.11.2010 L543/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241 din 15/07/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale respinsă
definitiv
48. 827/29.11.2010 L598/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată respinsă
definitiv

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 18 martie 2019, 21:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro