Activité parlementaire
2008-2012 (sen.)
initiatives legislatives
motions
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Senat > Iulian Badescu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Iulian BADESCU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 4/01.02.2010 L171/30.03.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali respinsã
definitiv
2. 5/01.02.2010 L172/30.03.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii administratiei publice, Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
3. 14/01.02.2011 L269/04.04.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsã
definitiv
4. 34/15.02.2010 L602/09.11.2009 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008 respinsã
definitiv
5. 54/01.03.2010 L598/09.11.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.13/2007 - Legea energiei electrice respins
definitiv
6. 72/08.03.2010 L605/09.11.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor respinsã
definitiv
7. 78/07.03.2011 L406/23.05.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsã
definitiv
8. 97/24.03.2010 L604/09.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.157 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
9. 105/29.03.2010 L601/09.11.2009 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice la comisii
10. 110/04.05.2012 L761/12.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respins
definitiv
11. 179/13.04.2010 L257/22.04.2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata respinsã
definitiv
12. 199/29.05.2012 L75/13.02.2012 Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati respins
definitiv
13. 200/26.04.2011 L167/14.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public privat nr.178/2010 respins
definitiv
14. 201/29.05.2012 L79/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.30 din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
15.   L203/22.02.2011 Propunere legislativa privind promovarea inventiilor retrasã
de cãtre iniþiator
16. 207/26.04.2011 L55/14.02.2011 Propunere legislativa pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale respinsã
definitiv
17. 221/02.05.2011 L56/14.02.2011 Proiect de Lege pentru modifiarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
18. 363/31.05.2010 L194/07.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata respins
definitiv
19. 388/07.09.2009 L144/27.04.2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Lege 345/2009
20. 427/01.09.2010 L203/13.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
21. 431/01.09.2010 L205/13.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicata respins
definitiv
22. 438/01.09.2010 L204/13.04.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei respinsã
definitiv
23. 440/01.09.2010 L254/20.04.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei respinsã
definitiv
24. 471/14.09.2010 L255/20.04.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsã
definitiv
25. 476/27.06.2011 L311/18.04.2011 Propunere legislativa privind exploatarea resurselor minerale ale Romaniei respinsã
definitiv
26. 491/20.09.2010 L749/23.11.2010 Propunere legislativa privind finalizarea studiilor pentru absolventii programelor de studii/specializari, neautorizate sau acreditate respinsã
definitiv
27. 494/20.09.2010 L288/04.05.2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 respins
definitiv
28. 527/02.11.2009 L706/23.12.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala Lege 177/2010
29. 528/04.10.2010 L287/04.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei Lege 134/2011
30. 533/04.10.2010 L319/11.05.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei respinsã
definitiv
31. 544/11.10.2011 L377/09.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
32. 575/18.10.2010 L349/26.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr.351/2004 respins
definitiv
33. 575/31.10.2011 L430/30.05.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si compleatrea art.15 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social respinsã
definitiv
34. 585/18.10.2010 L347/26.05.2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic respinsã
definitiv
35. 617/25.10.2010 L350/26.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respins
definitiv
36. 629/14.12.2009 L435/02.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori Lege 161/2010
37. 644/21.11.2011 L597/06.09.2011 Proiect de Lege privind managementul privat al intreprinderilor publice respins
definitiv
38. 670/14.12.2009 L408/02.09.2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 respinsã
definitiv
39. 690/16.12.2009 L407/02.09.2009 Proiect de Lege privind reproducerea umana asistata medical respins
definitiv
40. 691/22.11.2010 L396/01.06.2010 Proiect de Lege privind procedura colectarii debitelor respins
definitiv
41. 704/05.12.2011 L561/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.283/2010 privind infiintarea si functionarea camerelor pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala respins
definitiv
42. 717/21.12.2009 L589/03.11.2009 Propunere legislativa privind intarirea disciplinei contractuale intre comercianti si furnizori respinsã
definitiv
43. 738/05.12.2011 L548/06.09.2011 Proiect de Lege privind asigurarea ordinii si linistii publice respins
definitiv
44. 771/29.11.2010 L541/07.09.2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale respins
definitiv
45. 771/19.12.2011 L670/01.01.2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013
46. 817/29.11.2010 L542/07.09.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal respinsã
definitiv
47. 819/29.11.2010 L543/07.09.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.241 din 15/07/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale respinsã
definitiv
48. 827/29.11.2010 L598/07.09.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.50/2001 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata respinsã
definitiv

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 19 avril 2019, 10:17
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro