Andreiu OPREA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 1996-2000

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 91/24.03.1999 L492/1999 Propunere legislativa privind mecanismele de stimulare a comertului exterior romanesc si organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei S.A. Eximbank. Lege 96/2000
2.   L296/21.04.1997 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. retrasa
de catre Senat