Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2008-2012 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
www.vasilegherasim.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > Vasile Gherasim > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Vasile GHERASIM
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 4/01.02.2010 L171/30.03.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali respinsă
definitiv
2. 5/01.02.2010 L172/30.03.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii administratiei publice, Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
3. 92/16.03.2010 L586/03.11.2009 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea ordinului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania respinsă
definitiv
4.   L122/11.02.2010 Propunere legislativa privind "Constituirea, organizarea si functionarea Zonei Metropolitane Bucuresti" respinsă
de Senat
5. 129/23.03.2011 L410/23.05.2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii numarul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati respinsă
definitiv
6. 152/29.05.2012 L71/13.02.2012 Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din invatamantul obligatoriu de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private respins
definitiv
7. 156/29.05.2012 L101/20.02.2012 Propunere legislativa privind introducerea tinutei scolare obligatorii in invatamantul general obligatoriu, liceal si profesional de stat si particular respinsă
definitiv
8. 164/02.03.2009 L55/02.03.2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsă
definitiv
9. 179/13.04.2010 L257/22.04.2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata respinsă
definitiv
10. 233/27.04.2009   Propunere legislativa privind Zona Metropolitana Bucuresti retrasă
de către inițiator
11. 249/03.05.2010 L46/02.02.2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
12. 317/03.09.2012 L226/02.05.2012 Propunere legislativa pentru infiintarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore Gafencu" respinsă
definitiv
13. 330/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea invatamantului preuniversitar" retrasă
de către inițiator
14. 331/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea educatiei permanente" retrasă
de către inițiator
15. 332/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea invatamantului superior" retrasă
de către inițiator
16. 338/24.09.2012 L268/21.05.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsă
definitiv
17. 364/31.05.2010 L211/13.04.2010 Proiect de Lege privind stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor ce ofera spre consum produse obtinute exclusiv prin mijloace proprii respins
definitiv
18.   L369/10.09.2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor respinsă
19. 393/01.10.2012 L193/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Lege 48/2013
20. 421/20.06.2011 L287/11.04.2011 Propunere legislativa privind contractarea serviciilor sociale respinsă
definitiv
21. 442/21.09.2009 L186/19.05.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
22. 485/27.06.2011 L348/02.05.2011 Propunere legislativa privind reglementarea conditiilor de punere pe piata a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope si derivatilor acestora respinsă
definitiv
23. 563/13.10.2010 L353/26.05.2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii 49/2006 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
24. 585/11.11.2009   Propunere legislativa privind constituirea, organizarea si functionarea Zonei Metropolitane Bucuresti respinsă
definitiv
25. 684/22.11.2010 L471/29.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.159/1999 privind infiintarea Companiei Nationale "Loteria Romana"- S.A. si a Ordonantei de Urgenta nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana"- S.A. respins
definitiv
26. 713/24.11.2010 L532/07.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile respins
definitiv
27. 715/24.11.2010 L545/07.09.2010 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Inginerilor din domeniul Constructiilor din Romania respinsă
definitiv
28. 735/05.12.2011 L601/06.09.2011 Proiect de Lege privind constructia si modernizarea cladirilor destinate unitatilor de educatie timpurie anteprescolara respins
definitiv
29. 765/29.11.2010 L539/07.09.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respins
definitiv
30. BP295/15.04.2009 L323/29.06.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 16 juin 2019, 1:32
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro