Activitate parlamentară
2016-prezent (dep.)
2012-2016 (sen.)
inițiative legislative
moțiuni
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Senatul > Emil-Marius Pașcan > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Emil-Marius PAȘCAN
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 1/01.02.2016 L248/03.05.2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR procedură legislativă încetată
2. 11/10.02.2016 L206/11.04.2016 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în Sănătate respinsă
definitiv
3. 43/29.02.2016 L222/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
4. 44/29.02.2016 L267/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
5. 45/17.02.2014 L665/27.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
6. 48/29.02.2016 L269/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
7. 82/24.02.2014 L723/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsă
definitiv
8. 98/22.03.2016 L98/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsă
definitiv
9. 100/03.03.2014 L691/02.12.2013 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 34/2015
10. 124/04.04.2016 L72/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
11. 126/04.04.2016 L76/02.02.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
12. 152/11.04.2016 L94/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsă
definitiv
13. 153/11.04.2016 L95/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
14. 154/11.04.2016 L99/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
15. 158/01.04.2014 L576/16.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
16. 168/13.04.2016 L67/02.02.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
17. 169/13.04.2016 L68/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
18. 194/20.04.2016 L96/02.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respins
definitiv
19. 218/26.04.2016 L101/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsă
definitiv
20. 219/26.04.2016 L104/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice respinsă
definitiv
21. 233/03.05.2016 L109/08.02.2016 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război la comisii
22. 234/03.05.2016 L111/08.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
23. 235/03.05.2016 L112/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
24. 236/03.05.2016 L113/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsă
definitiv
25. 237/03.05.2016 L114/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la comisii
26. 248/02.09.2013 L542/28.10.2013 Propunere legislativă privind protecția întreprinzătorului din România respinsă
definitiv
27. 289/21.06.2016 L110/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog și chemist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România respinsă
definitiv
28. 290/17.09.2013 L165/13.05.2013 Propunere legislativă privind stabilirea și plata despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 1945-22 decembrie 1989) respinsă
definitiv
29. 299/10.06.2014 L46/04.02.2014 Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice respinsă
definitiv
30. 325/30.03.2015 L66/09.02.2015 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
31. 328/30.09.2013 L209/03.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
32. 328/23.06.2014 L616/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată respinsă
definitiv
33. 328/30.03.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate la Senat
34. 331/30.09.2013 L234/10.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsă
definitiv
35. 334/01.04.2015 L708/24.11.2014 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere respins
definitiv
36. 347/20.09.2016 L647/27.12.2016 Propunere legislativă privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale Lege 70/2017
37. 351/20.09.2016 L248/03.05.2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR la comisii
38. 353/20.09.2016 L353/13.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Lege 196/2017
39. 373/02.09.2014 L319/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsă
definitiv
40. 374/02.09.2014 L321/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsă
definitiv
41. 382/29.04.2015 L714/24.11.2014 Proiect de Lege privind votul prin corespondență, exercitat de cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării respins
definitiv
42. 387/27.09.2016 L388/21.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 128/2017
43. 398/08.09.2014 L216/01.01.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
44. 415/16.09.2014 L738/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și a Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
45. 424/16.09.2014 L282/05.05.2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România la comisii
46. 448/22.09.2014 L259/22.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respins
definitiv
47. 459/17.10.2016 L304/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal) pe ordinea de zi
48. 522/02.12.2014 L302/12.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale respinsă
definitiv
49. 526/02.12.2014 L320/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 și art.47 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice respinsă
definitiv
50. 537/07.11.2016 L340/07.06.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.999 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă pe ordinea de zi
51. 544/08.12.2014 L363/02.06.2014 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului și relansarea activităților economice respinsă
definitiv
52. 557/01.09.2015 L261/26.05.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respins
definitiv
53.   L583/04.11.2013 Propunere legislativă privind Cinematografia și Industria Filmului retrasă
de către inițiator
54. 586/16.12.2013 L449/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier respinsă
definitiv
55. 601/23.09.2015 L616/16.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsă
definitiv
56. 653/17.12.2013 L181/17.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004 respinsă
definitiv
57. 654/17.12.2013 L180/17.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 respinsă
definitiv
58. 660/23.12.2013 L189/17.03.2014 Propunere legislativă privind completarea art.22 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi respinsă
definitiv
59. 665/23.12.2013 L572/04.11.2013 Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului respinsă
definitiv
60. 699/19.10.2015 L338/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România respinsă
definitiv
61. 786/04.11.2015 L457/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
62. BP476/17.06.2014 L621/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice retrasă
de către inițiator
63. BP503/24.06.2014 L738/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și a Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială la Senat
64.   BP847/11.12.2013 Propunere legislativă privind instituirea Comitetelor românilor din diaspora retrasă
de către inițiator

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 18 noiembrie 2018, 15:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro