Cornel GHIȚĂ
Propuneri legislative initiate în legislatura 2008-2012

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 129/23.03.2011 L410/23.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii numărul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități respinsă
definitiv
2. 144/29.05.2012 L41/13.02.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 Lege 178/2012
3. 148/07.04.2010 L678/08.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
4. 152/29.05.2012 L71/13.02.2012 Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învațământul obligatoriu de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private respins
definitiv
5. 156/29.05.2012 L101/20.02.2012 Propunere legislativă privind introducerea ținutei școlare obligatorii în învățământul general obligatoriu, liceal și profesional de stat și particular respinsă
definitiv
6. 164/02.03.2009 L55/02.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, modificată și completată respinsă
definitiv
7. 225/03.05.2010 L20/02.02.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Lege 156/2010
8. 249/03.05.2010 L46/02.02.2010 Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
9. 255/09.05.2011 L170/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
10. 330/29.06.2009   Propunere legislativă "Legea învățământului preuniversitar" retrasă
de către inițiator
11. 331/29.06.2009   Propunere legislativă "Legea educației permanente" retrasă
de către inițiator
12. 332/29.06.2009   Propunere legislativă "Legea învățământului superior" retrasă
de către inițiator
13. 465/30.09.2009 L626/19.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 a administrației publice locale respinsă
definitiv
14. 467/12.11.2012 L296/12.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
15. 470/05.10.2009 L625/19.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.144(r1) din 21/05/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 03/08/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate respinsă
definitiv
16. 481/14.09.2010 L265/27.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilității respinsă
definitiv
17. 485/27.06.2011 L348/02.05.2011 Propunere legislativă privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora respinsă
definitiv
18. 513/21.09.2010 L295/04.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
19. 570/18.10.2010 L383/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsă
definitiv
20. 606/16.11.2009 L322/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
21. 734/05.12.2011 L588/06.09.2011 Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenților de lapte matern Lege 207/2016
22. 735/05.12.2011 L601/06.09.2011 Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară respins
definitiv