Stelian DUŽU
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 77/19.02.2007 L932/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica respinsa
definitiv
2. 93/03.03.2008 L868/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice respinsa
definitiv
3. 180/14.04.2008 L948/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 218/2008
4. 287/12.04.2006 L145/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
5. 380/17.06.2008 L137/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
6. 382/17.06.2008 L113/2008 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respins
definitiv
7. 394/25.04.2006 L146/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.33 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
8. 598/05.12.2005 L223/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsa
definitiv
9. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii Judetului Arges cu resedinta in municipiul Pitesti, in Arges Muscel respinsa
definitiv
10. 774/12.11.2007 L484/2007 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat Lege 51/2008
11. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
12. BP700/09.09.2008 B444/18.09.2008 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate la Senat