Activitate parlamentară
2016-prezent (sen.)
2012-2016 (sen.)
inițiative legislative
2008-2012 (sen.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Senatul > Gheorghe Pop > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Gheorghe POP
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 3/02.02.2015 L122/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 la Senat
2. 11/04.02.2014 L194/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor acte normative respinsă
definitiv
3. 26/17.02.2016 L626/16.11.2015 Proiect de Lege privind impozitul specific unor activități Lege 170/2016
4. 43/18.02.2013 L378/10.09.2012 Proiect de Lege privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României respins
definitiv
5. 45/29.02.2016 L223/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 1/2011 a educației naționale respinsă
definitiv
6. 66/23.02.2015 L190/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor respinsă
definitiv
7. 84/25.02.2015 L399/10.06.2014 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsă
definitiv
8. 107/29.03.2016 L683/21.12.2015 Proiect de Lege privind instituirea Zilei funcționarului public Lege 145/2016
9. 127/02.03.2015 L530/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 325/2015
10. 131/02.03.2015 L549/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2015
11. 138/25.03.2014 L695/02.12.2013 Propunere legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare respinsă
definitiv
12. 151/20.05.2013 L143/07.05.2013 Proiect de Lege privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 186/2013
13. 182/04.03.2015 L418/16.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
14. 189/14.04.2014 L98/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii Lege 12/2015
15. 196/09.03.2015 L647/18.11.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
16. 211/09.03.2015 L628/18.11.2014 Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respins
definitiv
17. 215/26.04.2016 L677/14.12.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
18.   L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituției României retrasă
de către Senat
19. 250/05.05.2014 L128/10.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale retrimis
la comisii
20.   L253/18.05.2015 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon retrasă
de către inițiator
21. 255/16.03.2015 L649/18.11.2014 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și al altor acte normative respinsă
definitiv
22. 268/02.09.2013 L84/02.04.2013 Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanțelor fiscale accesorii respinsă
definitiv
23. 272/23.03.2015 L78/09.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2004 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor la comisii
24. 275/15.06.2016 L193/04.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respins
definitiv
25. 305/23.09.2013 L556/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.105, alin.(2), lit.f) din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 1/2014
26. 320/30.03.2015 L40/09.02.2015 Proiect de Lege privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 Lege 85/2016
27. 329/13.09.2016 L192/04.04.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali pe ordinea de zi
28. 334/19.09.2016 L185/04.04.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
29. 355/20.09.2016 L186/04.04.2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov la comisii
30. 370/02.09.2014 L308/12.05.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale respins
definitiv
31. 384/29.04.2015 L203/29.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
32. 385/21.10.2013 L201/27.05.2013 Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate Lege 151/2014
33. 397/08.09.2014 L306/12.05.2014 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare Profesională și Autorizarea Interpreților în Limbaj Mimico-gestual din România respins
definitiv
34. 436/17.09.2014 L567/16.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic Lege 133/2015
35. 444/22.09.2014 L305/12.05.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 282/2015
36. 460/11.11.2013 L399/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 Lege 1/2016
37. 484/17.06.2015 L168/15.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de război Lege 259/2015
38. 498/02.12.2014 L311/12.05.2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respins
definitiv
39. 501/02.12.2014 L295/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece respinsă
definitiv
40. 507/02.12.2014 L307/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice respinsă
definitiv
41. 508/02.12.2014 L309/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsă
definitiv
42. 509/02.12.2014 L310/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității respinsă
definitiv
43. 521/27.11.2013 L352/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului social nr.62/2011 respins
definitiv
44. 527/27.11.2013 L371/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii retrimis
la comisii
45. 540/02.12.2013 L351/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare respins
definitiv
46. 543/01.09.2015 L558/26.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice la Senat
47. 550/01.09.2015 L290/02.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) și (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii pe ordinea de zi
48. 551/01.09.2015 L196/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 respinsă
definitiv
49. 553/02.12.2013 L432/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 al Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsă
definitiv
50. 556/01.09.2015 L197/27.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 156/2018
51. 579/09.09.2015 L252/18.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții respins
definitiv
52. 580/15.12.2014 L371/02.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
53.   L596/07.11.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului retrasă
de către Senat
54. 599/19.12.2014 L398/10.06.2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Portului Tradițional Lege 102/2015
55. 608/16.12.2013 L377/03.09.2013 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României respinsă
definitiv
56. 613/23.09.2015 L305/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010 respinsă
definitiv
57. 619/28.09.2015 L251/18.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 324/2015
58. 648/12.10.2015 L248/18.05.2015 Proiect de Lege privind primul loc de muncă respins
definitiv
59. 698/19.10.2015 L447/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică respins
definitiv
60. 699/19.10.2015 L338/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România respinsă
definitiv
61. 701/19.10.2015 L272/26.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
62. 722/26.10.2015 L287/02.06.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar respinsă
definitiv
63. 745/28.10.2015 L427/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.12 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 50/2016
64. 779/04.11.2015 L442/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
65. 813/16.11.2015 L337/22.06.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca personae juridice de utilitate publică Lege 83/2016
66. 891/21.12.2015 L651/02.12.2015 Proiect de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare respins
definitiv
67.   BP79/26.02.2013 Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al societăților comerciale ale căror acțiuni se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate retrasă
de către inițiator
68.   BP458/14.09.2016 Propunere legislativă privind transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în portul Tulcea, din administrarea Ministerului Transporturilor și din concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în administrarea Consiliului Județean Tulcea retrasă
de către Senat
69.   BP517/05.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol retrasă
de către Senat
70.   BP518/05.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență retrasă
de către Senat
71.   BP543/11.10.2016 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor și al munițiilor retrasă
de către Senat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 21 aprilie 2019, 7:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro