Parliamentary activity
2016-present (sen.)
2012-2016 (sen.)
legislative initiatives
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Senate > Liviu-Marian Pop > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Liviu-Marian POP
Legislative proposals initiated in legislature 2012-2016

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 3/02.02.2015 L122/23.03.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 la Senat
2. 11/04.02.2014 L194/31.03.2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum si a altor acte normative respinsă
definitiv
3. 26/17.02.2016 L626/16.11.2015 Proiect de Lege privind impozitul specific unor activitati Lege 170/2016
4. 33/09.02.2015 L438/23.06.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsă
definitiv
5. 34/09.02.2015 L439/23.06.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsă
definitiv
6. 35/01.02.2017 L386/21.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.731 din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar respins
definitiv
7. 36/09.02.2015 L445/23.06.2014 Propunere legislativa privind transmiterea unui bun aflat in domeniul public al unei unitati administrativ teritoriale respinsă
definitiv
8. 43/09.02.2015 L441/23.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 97/2015
9. 45/29.02.2016 L223/18.04.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 1/2011 a educatiei nationale respinsă
definitiv
10. 46/29.02.2016 L686/21.12.2015 Propunere legislativa privind investirea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si de control cu exercitiul autoritatii publice pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu la Senat
11. 49/17.02.2014 L595/04.11.2013 Propunere legislativa privind combaterea consumului de droguri in trafic, precum si in cazul persoanelor care lucreaza in domenii ce prezinta riscuri crescute pentru siguranta, securitatea si sanatatea tertilor respinsă
definitiv
12. 64/01.02.2017 L406/27.06.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
13. 76/23.02.2015 L397/10.06.2014 Propunere legislativa privind completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
14.   L82/09.02.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
15. 84/25.02.2015 L399/10.06.2014 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsă
definitiv
16. 89/25.02.2015 L394/10.06.2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
17. 98/02.03.2015 L537/09.09.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece Lege 296/2015
18. 107/29.03.2016 L683/21.12.2015 Proiect de Lege privind instituirea Zilei functionarului public Lege 145/2016
19. 113/02.03.2015 L555/09.09.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata respinsă
definitiv
20. 127/02.03.2015 L530/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 325/2015
21. 129/02.03.2015 L538/09.09.2014 Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative respins
definitiv
22. 131/02.03.2015 L549/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2015
23. 136/02.03.2015 L626/18.11.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
24. 138/25.03.2014 L695/02.12.2013 Propunere legislativa privind organizatiile cooperatiste scolare respinsă
definitiv
25. 151/20.05.2013 L143/07.05.2013 Proiect de Lege privind constituirea si functionarea parcurilor industriale Lege 186/2013
26. 165/27.05.2013 L102/15.04.2013 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social respinsă
definitiv
27. 183/04.03.2015 L423/16.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respins
definitiv
28. 189/14.04.2014 L98/04.02.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 Codul muncii Lege 12/2015
29. 196/09.03.2015 L647/18.11.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respins
definitiv
30. 216/09.03.2015 L650/18.11.2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania respinsă
definitiv
31. 222/03.05.2016 L546/19.09.2016 Propunere legislativa pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 90/2017
32.   L233/07.04.2014 Propunere legislativa privind revizuirea Constitutiei Romaniei retrasă
de către Senat
33.   L253/18.05.2015 Propunere legislativa pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon retrasă
de către inițiator
34. 255/16.03.2015 L649/18.11.2014 Propunere legislativa de modificare si completare a Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si al altor acte normative respinsă
definitiv
35. 270/02.06.2014 L123/10.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice respins
definitiv
36. 270/23.03.2015 L724/02.12.2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice Lege 130/2015
37. 274/15.06.2016 L184/04.04.2016 Proiect de Lege privind instituirea obligatiei elaborarii, aprobarii si aplicarii Strategiei de dezvoltare economica si sociala a Romaniei pe termen lung respins
definitiv
38. 275/15.06.2016 L193/04.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente respins
definitiv
39. 292/10.06.2014 L147/17.02.2014 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sarbatoare legala Lege 171/2014
40. 294/23.03.2015 L41/09.02.2015 Propunere legislativa pentru modificarea art. 3, alin. 1, lit. b din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania respinsă
definitiv
41. 300/28.06.2016 L593/07.11.2016 Propunere legislativa pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale la Senat
42. 302/28.06.2016 L595/07.11.2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.7/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi Lege 145/2017
43. 304/28.06.2016 L138/22.02.2016 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic precum si a Legii nr.200 din 2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
44. 305/23.09.2013 L556/04.11.2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.105, alin.(2), lit.f) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 1/2014
45. 305/23.03.2015   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea LEGII nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
46. 320/30.03.2015 L40/09.02.2015 Proiect de Lege privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 Lege 85/2016
47. 329/13.09.2016 L192/04.04.2016 Proiect de Lege privind modificarea si completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali pe ordinea de zi
48. 334/19.09.2016 L185/04.04.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
49. 354/14.04.2015 L723/02.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social Lege 222/2015
50. 355/20.09.2016 L186/04.04.2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov la comisii
51. 370/02.09.2014 L308/12.05.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale respins
definitiv
52. 388/21.10.2013 L200/27.05.2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata respinsă
definitiv
53. 397/08.09.2014 L306/12.05.2014 Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National pentru Evaluare, Formare Profesionala si Autorizarea Interpretilor in Limbaj Mimico-gestual din Romania respins
definitiv
54. 401/03.10.2016 L241/25.04.2016 Proiect de Lege privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate Lege 216/2016
55. 425/10.10.2016 L278/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera pe ordinea de zi
56. 436/17.09.2014 L567/16.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic Lege 133/2015
57. 436/10.10.2016 L384/21.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale Lege 244/2017
58. 442/15.06.2015 L329/15.06.2015 Propunere legislativa pentru completarea 49 din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 respinsă
definitiv
59. 444/22.09.2014 L305/12.05.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente Lege 282/2015
60. 460/11.11.2013 L399/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr.62/2011 Lege 1/2016
61. 462/11.11.2013 L453/03.09.2013 Proiect de Lege privind reproducerea umana asistata medical la comisii
62. 483/24.10.2016 L250/03.05.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator raport
depus
63. 484/17.06.2015 L168/15.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi Lege 259/2015
64. 487/24.10.2016 L277/07.06.2016 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici respinsă
definitiv
65. 498/02.12.2014 L311/12.05.2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice respins
definitiv
66. 501/02.12.2014 L295/12.05.2014 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.70 din 31 august 2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece respinsă
definitiv
67. 507/02.12.2014 L307/12.05.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice respinsă
definitiv
68. 508/02.12.2014 L309/12.05.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsă
definitiv
69. 509/02.12.2014 L310/12.05.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii respinsă
definitiv
70.   L509/05.09.2016 Propunere legislativa privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universitati, in vederea impulsionarii procesului de dezvoltare economico-sociala si culturala a Romaniei Lege 158/2017
71.   L510/05.09.2016 Propunere legislativa privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in administrarea Universitatii Politehnica din Bucuresti retrasă
de către Senat
72. 521/27.11.2013 L352/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului social nr.62/2011 respins
definitiv
73. 540/02.12.2013 L351/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare respins
definitiv
74. 543/01.09.2015 L558/26.10.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice la Senat
75. 579/15.12.2014 L370/02.06.2014 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice Lege 151/2015
76. 580/15.12.2014 L371/02.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
77. 584/15.12.2014 L393/10.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.88 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
78.   L596/07.11.2016 Propunere legislativa privind unele masuri pentru protejarea intereselor economice ale statului retrasă
de către Senat
79. 597/19.12.2014 L385/10.06.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc respinsă
definitiv
80. 599/19.12.2014 L398/10.06.2014 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Nationale a Portului Traditional Lege 102/2015
81.   L604/07.11.2016 Propunere legislativa pentru completarea prevederilor Legii nr.63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant retrasă
de către Senat
82. 608/16.12.2013 L377/03.09.2013 Propunere legislativa privind exploatarea resurselor naturale cu continuturi de metale pretioase ale Romaniei respinsă
definitiv
83. 613/23.09.2015 L305/15.06.2015 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010 respinsă
definitiv
84. 648/12.10.2015 L248/18.05.2015 Proiect de Lege privind primul loc de munca respins
definitiv
85. 662/23.12.2013 L412/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
86. 699/19.10.2015 L338/22.06.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.139/1995 Legea Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania respinsă
definitiv
87. 787/04.11.2015 L449/02.09.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.223/ 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania pe ordinea de zi
88.   BP42/10.02.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului retrasă
de către inițiator
89.   BP114/09.03.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania retrasă
de către inițiator
90.   BP458/14.09.2016 Propunere legislativa privind transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, proprietate publica a statului, situate in portul Tulcea, din administrarea Ministerului Transporturilor si din concesiunea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati in administrarea Consiliului Judetean Tulcea retrasă
de către Senat
91.   BP488/26.09.2016 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr. 124 din 23 septembrie 2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice retrasă
de către Senat
92.   BP489/26.09.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 459 din 25 iunie 2015) retrasă
de către Senat
93.   BP517/05.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol retrasă
de către Senat
94.   BP518/05.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa retrasă
de către Senat
95.   BP609/08.11.2016 Propunere legislativa privind infiintarea Panteonului Romaniei retrasă
de către Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 april 2019, 19:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro