Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Petre Strachinaru > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Petre STRACHINARU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 19/04.02.2008 L765/30.10.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor respinsã
definitiv
2. 39/12.02.2007 L817/17.10.2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata Lege 74/2007
3. 187/02.04.2007 L393/15.05.2007 Propunere legislativa pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar procedurã legislativã încetatã
4. 236/22.04.2008 L79/05.02.2008 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa ROMPRES Lege 155/2008
5. 237/15.06.2005 L520/05.10.2005 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Tescani, judetul Bacau respinsã
definitiv
6. 237/10.04.2007 L114/06.02.2007 Propunere legislativa pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua Romaniei Europene" respinsã
definitiv
7. 279/10.04.2006 L91/02.02.2006 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
8. 301/25.04.2007 L462/15.06.2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune nr. 41/1994 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
9. 315/12.05.2008 L46/05.02.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsã
definitiv
10. 316/12.05.2008 L66/05.02.2008 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carte de specialitate si a participarii la congrese, necesare imbunatatirii calitatii didactice si a pregatirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetatorilor-medici, si a medicilor inscrisi la programe de formare continua, in beneficiul sanatatii populatiei respinsã
definitiv
11. 335/12.05.2008 L60/05.02.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor respinsã
definitiv
12. 337/25.04.2006 L3/02.02.2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respinsã
definitiv
13. 341/02.05.2007 L111/06.02.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsã
definitiv
14. 350/02.05.2007 L120/06.02.2007 Propunere legislativa privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Lege 26/2008
15. 380/17.06.2008 L137/12.02.2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
16. 461/11.06.2007 L406/22.05.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 281/2007
17.   L494/03.09.2008 Propunere legislativa privind infiintarea Institutului Cultural al Tatarilor din Romania "Sebat Husein" Lege 97/2009
18. 500/27.06.2007 L684/27.09.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.84/1995 privind invatamantul Lege 365/2007
19. 507/27.06.2007 L407/22.05.2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Scolii Lege 289/2007
20. 523/03.09.2008 L287/05.05.2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte si/sau publicatii culturale respinsã
definitiv
21. 525/03.09.2008 L292/05.05.2008 Propunere legislativa privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviatia civila din Romania respinsã
definitiv
22. 575/24.09.2008 L294/05.05.2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsã
definitiv
23. 593/01.10.2008   Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO clasatã
cf. art.63 alin.5
din Constituþia republicatã
24. 600/18.09.2007 L393/15.05.2007 Proiect de Lege pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar Lege 123/2008
25. 612/08.10.2008 L350/20.05.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana respinsã
definitiv
26. 619/08.10.2008 L390/17.06.2008 Propunere legislativa pentru completarea art.2 din Decretul - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
27. 628/26.09.2007 L388/15.05.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.214/1999 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.568/2001 cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
28. 671/08.10.2007 L383/15.05.2007 Proiect de Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si industrial Lege 6/2008
29. 689/21.12.2005 L546/05.10.2005 Proiect de Lege privind trecerea Ansamblului Folcloric Rapsodia Calimanilor din Municipiul Toplita, judetul Harghita, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor Lege 203/2006
30. 723/31.10.2007 L966/20.12.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor respinsã
definitiv
31. 800/01.11.2006 L568/20.06.2006 Proiect de Lege privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania Lege 31/2007
32. 801/01.11.2006 L532/13.06.2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind Cetatenia romana respinsã
definitiv
33. 868/13.11.2006 L660/05.09.2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii Lege 48/2007
34. 880/10.12.2007 L730/16.10.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsã
definitiv
35. 893/17.12.2007 L642/04.09.2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
36. 894/17.12.2007 L571/04.09.2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respins
definitiv
37. BP613/25.06.2008 BP421/09.09.2008 Propunere legislativa pentru acordarea unor burse de studiu lunare studentilor romani ERASMUS la Senat
38. BP788/30.09.2008 BP505/03.10.2008 Propunere legislativa privind instituirea medaliei comemorative "120 de ani de la trecerea in eternitate a poetului national Mihai Eminescu" la Senat
39. BP873/08.10.2008 BP570/05.11.2008 Propunere legislativa privind medicina scolara la Senat
40.   BP580/05.11.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES retrasã
de cãtre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 25 juin 2019, 16:34
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro