Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Michael Gudu > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Michael GUDU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2020-prezent

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 22/07.02.2022 L505/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 pe ordinea de zi
2. 110/14.03.2022 L44/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educației naționale nr.1/2011 la promulgare
3. 112/14.03.2022 L51/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
4. 133/21.03.2022 L564/2021 Proiect de Lege privind registrul comerțului și pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului la comisii
5. 135/21.03.2022 L63/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului la Secretarul
general
6. 147/23.03.2022 L57/2022 Propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea și întreținerea traseelor turistice din România la comisii
7. 183/11.04.2022 L133/2022 Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere umană asistată medical la comisii
8. 206/19.05.2021 L486/2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la Senat
9. 216/19.04.2022 B317/2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare procedura legislativa încetata
10. 248/11.05.2022 B325/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică aprobată prin Legea nr.11/2022 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.25 din 7 ianuarie 2022 procedura legislativa încetata
11. 269/16.06.2021 L492/2021 Propunere legislativă pentru completarea art.249 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 321/2021
12. 278/16.06.2021 L136/2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii Lege 21/2022
13. 282/18.05.2022 L238/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 la comisii
14. 305/30.06.2021 L206/2021 Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie - Ziua națională a înotului Lege 279/2021
15. 322/01.09.2021 L218/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 267/2021
16. 400/27.09.2021 L211/2021 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
17. 431/11.10.2021 L70/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare respinsa
definitiv
18. 446/11.10.2021 L240/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate la comisii
19. 455/11.10.2021 L380/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 76/2022
20. 499/18.10.2021 L382/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii precum și pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora la comisii
21. 500/18.10.2021 L383/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la comisii
22. 521/25.10.2021 L355/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la comisii
23. 530/25.10.2021 L354/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal sesizare de
neconstitutionalitate
24. 560/08.11.2021 L371/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 117/2022
25. 575/07.12.2021 L161/2022 Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix la promulgare
26. BP42/09.02.2021 L71/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actelor de identitate ale cetățenilor români la Senat
27. BP140/15.03.2022   Propunere legislativă privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole la Senat
28. BP143/15.03.2022   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor
29. BP144/15.03.2022   Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
30. BP145/15.03.2022   Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.151 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii la Senat
31. BP146/15.03.2022   Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piața muncii din România la Senat
32. BP199/29.03.2022   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare la Senat
33. BP229/12.04.2022   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind acțizițiile publice, Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legea nr. privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii la Senat
34. BP231/12.04.2022   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2003 a minelor, cu modificările și completările ulterioare la Senat
35. BP272/20.04.2022   Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat la Senat
36. BP275/20.04.2022   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
37. BP281/02.05.2022   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
38. BP282/02.05.2022   Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor la Senat
39. BP327/10.05.2022   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53/2003 -Codul muncii la Senat
40. BP366/24.05.2022   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
41. BP367/24.05.2022   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii la Senat
42. BP368/24.05.2022   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii la Senat
43. BP388/25.05.2022   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 27 mai 2022, 1:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro