Activité parlementaire
2016-present (sen.)
initiatives legislatives
motions
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Senat > Adrian Wiener > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Adrian WIENER
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 25/06.02.2019 L698/26.11.2018 Propunere legislativa privind facilitarea incheierii contractelor de donatie intre operatorii economici si institutiile sociale pe ordinea de zi
2. 81/05.03.2018 L422/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national si pentru modificarea si completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului national mobil la comisii
3. 85/04.03.2019 L699/26.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului la comisii
4. 100/06.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
5. 113/12.03.2018 L505/27.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice la comisii
6. 116/12.03.2018 L476/20.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pe ordinea de zi
7. 139/13.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
8. 149/20.03.2019   Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
9. 172/25.03.2019   Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani raport
depus
10. 174/25.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor raport
depus
11. 176/04.04.2018 L72/05.02.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice la comisii
12. 186/27.03.2019   Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului la comisii
13. 187/10.04.2018 L610/02.10.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
14. 195/27.03.2019   Proiect de Lege privind combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul a autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale raport
depus
15. 196/10.04.2018 L68/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European pe ordinea de zi
16. 196/27.03.2019   Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani raport
depus
17. 197/10.04.2018 L69/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei pe ordinea de zi
18. 198/10.04.2018 L70/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente pe ordinea de zi
19. 199/27.03.2019   Proiect de Lege pentru Programul National Prima Lumina raport
depus
20. 205/16.04.2018 L61/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe ordinea de zi
21. 206/16.04.2018 L78/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe ordinea de zi
22. 213/16.04.2018 L102/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la comisii
23. 222/18.04.2018 L71/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali pe ordinea de zi
24. 233/23.04.2019   Propunere legislativa pentru modificarea art.207 si 213 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
25. 256/01.09.2017 L106/12.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsă
definitiv
26. 258/25.04.2018 L84/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati Lege 232/2018
27. 277/02.05.2018 L133/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 la comisii
28. 279/02.05.2018 L136/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr.566/2004 si pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr.566/2004 pe ordinea de zi
29. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
30. 299/07.05.2018 L211/10.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
31. 306/03.10.2017 L191/19.06.2017 Propunere legislativa privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsă
definitiv
32. 310/09.05.2018 L199/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 la comisii
33. 329/22.05.2018 L214/10.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pe ordinea de zi
34. 330/22.05.2018 L235/16.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
35. 344/29.05.2018 L201/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul pe ordinea de zi
36. 356/04.06.2018 L204/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati la comisii
37. 357/04.06.2018 L227/16.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie la comisii
38. 359/17.10.2017 L146/29.05.2017 Proiect de Lege pentru stabilirea continutului de acizi grasi trans in produsele alimentare destinate consumului uman la comisii
39. 363/06.06.2018 L203/10.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.320 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii pe ordinea de zi
40. 367/06.06.2018 L255/23.04.2018 Propunere legislativa privind autorizatia sanitara de functionare pentru cabinetele mobile de medicina dentara pe ordinea de zi
41. 370/13.06.2018 L660/12.11.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsă
definitiv
42. 374/18.06.2018 L679/19.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002 respinsă
definitiv
43. 382/18.06.2018 L311/22.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
44. 387/20.06.2018 L707/03.12.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati si a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 la Senat
45. 399/25.06.2018 L252/23.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii la comisii
46. 413/03.09.2018 L706/03.12.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 52/2019
47. 416/30.10.2017 L340/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general la comisii
48. 435/03.09.2018 L286/07.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, precum si pentru modificareaart.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la comisii
49. 442/03.09.2018 L271/07.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare pe ordinea de zi
50. 446/03.09.2018 L366/11.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pe ordinea de zi
51. 450/11.09.2018 L656/12.11.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala respinsă
definitiv
52. 454/13.11.2017 L125/15.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice retrimis
la comisii
53. 464/11.09.2018 L251/23.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la comisii
54. 487/26.08.2018 L313/22.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la comisii
55. 489/26.09.2018 L310/22.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii adoptiei nr.273/2004 la comisii
56. 509/08.10.2018 L345/04.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei retrimis
la comisii
57. 517/04.12.2017 L296/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe dreptului de autor la comisii
58. 522/10.10.2018 L363/11.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 la comisii
59. 527/10.10.2018 L364/11.06.2018 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carti si carti in format electronic, necesare pentru elevi, in invatamantul preuniversitar pe ordinea de zi
60. 528/10.10.2018 L365/11.06.2018 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carti sau carti in format electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice, in invatamantul preuniversitar pe ordinea de zi
61. 529/10.10.2018 L368/11.06.2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu pe ordinea de zi
62. 530/10.10.2018 L369/11.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuintele pe ordinea de zi
63. 531/10.10.2018 L370/11.06.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006 pe ordinea de zi
64. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 154/2018
65. 552/17.10.2018 L298/14.05.2018 Proiect de Lege privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor pe ordinea de zi
66. 578/12.12.2017 L193/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsă
definitiv
67. 593/18.12.2017 L426/06.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe ordinea de zi
68. 606/22.10.2018 L485/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii pe ordinea de zi
69. 626/24.10.2018 L486/04.09.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca pe ordinea de zi
70. 648/29.10.2018 L540/04.09.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
71. 652/31.10.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni respinsă
definitiv
72. 660/31.10.2018 L427/09.07.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 la comisii
73. 664/31.10.2018 L539/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la comisii
74. 689/12.11.2018 L490/04.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art V din Ordonantei Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative pe ordinea de zi
75. 697/14.11.2018 L535/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente pe ordinea de zi
76. 699/14.11.2018 L504/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente pe ordinea de zi
77. 728/28.11.2018 L484/04.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
78. 751/19.12.2018   Propunere legislativa privind preluarea personalului angajat cu pregatire paramedicala din cadrul echipajelor SMURD specializate in acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii, aflate in finantarea autoritatilor publice locale de pe raza judetelor Arad, Hunedoara, Maramures, Mures si Sibiu la Senat
79. BP674/04.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului raport
depus
80. BP114/04.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii statutului asistentului social in Romania Nr.466/2004 la Senat
81.   BP435/05.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni înregistrată
82.   BP530/10.10.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice înregistrată
83.   BP549/22.10.2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani înregistrată
84.   BP560/23.10.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului înregistrată
85.   BP563/24.10.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 înregistrată
86.   BP583/02.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor înregistrată
87.   BP584/01.11.2018 Propunere legislativa privind combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul a autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale înregistrată
88.   BP585/01.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani înregistrată
89.   BP640/20.11.2018 Propunere legislativa pentru Programul National Prima Lumina înregistrată
90.   BP649/22.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii înregistrată

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 26 avril 2019, 10:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro