Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2000-2004 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
questions et interpellations
motions
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2000-2004 > Chambre des Députés > Costel Marian Ionescu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Costel Marian IONESCU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2000-2004

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 55/11.02.2003   Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.17 din Codul Muncii respinsa
definitiv
2. 56/11.02.2003   Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.22, alin.(2) din Codul Muncii respinsa
definitiv
3. 80/16.02.2001   Propunere legislativa pentru completarea art.5 si a art.6 din Legea nr.88/1993, republicata, privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor. respinsa
definitiv
4. 121/20.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1.07.1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsa
definitiv
5. 127/24.02.2003   Propunere legislativa pentru completarea art.72(2) din Codul Muncii respinsa
definitiv
6. 128/24.02.2003   Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.56 lit.d din Codul Muncii respinsa
definitiv
7. 129/24.02.2003   Propunere legislativa pentru completarea art.59 din Codul Muncii respinsa
definitiv
8. 130/24.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea art.69 din Codul Muncii respinsa
definitiv
9. 131/24.02.2003   Propunere legislativa privind completarea art.69 din Codul Muncii respinsa
definitiv
10. 132/24.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea art.70 lit.h din Codul Muncii respinsa
definitiv
11. 133/24.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea art.71(1) din Codul Muncii respinsa
definitiv
12. 134/24.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea art.71(3) din Codul Muncii respinsa
definitiv
13. 135/24.02.2003   Propunere legislativa pentru completarea art.74(1) cu lit.e din Codul Muncii respinsa
definitiv
14. 136/24.02.2003   Propunere legislativa pentru completarea art.79(8) din Codul Muncii respinsa
definitiv
15. 137/24.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea art.80(3) din Codul Muncii respinsa
definitiv
16. 138/24.02.2003   Propunere legislativa privind completarea si modificarea art.217 (1) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17. 139/24.02.2003   Propunere legislativa pentru completarea art.205(1) lit.a din Codul Muncii respinsa
definitiv
18. 140/24.02.2003   Propunere legislativa pentru completarea art.72, alin.(3) din Codul Muncii respinsa
definitiv
19. 141/24.02.2003   Propunere legislativa privind reglementarea datoriilor la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, inclusiv a penalitatilor cumulate de unitatile si institutiile de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica respinsa
definitiv
20. 164/24.03.2004 L155/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.234/2003 retrasa
de catre initiator
21.   L176/07.05.2003 Propunere legislativa pentru modificarea art.5 din Legea 441/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.133/2000 privind invatamantul universitar si postunivesitar de stat cu taxa. respinsa
definitiv
22. 205/12.03.2003   Propunere legislativa pentru modificarea art.31(4) din Codul Muncii respinsa
definitiv
23. 206/12.03.2003   Propunere legislativa privind completarea si modificarea art.57(5) din Codul Muncii respinsa
definitiv
24. 207/12.03.2003   Propunere legislativa pentru completarea art.10 din Codul Muncii respinsa
definitiv
25. 208/12.03.2003   Propunere legislativa pentru completarea art.4(3) lit.b din Codul Muncii respinsa
definitiv
26. 209/12.03.2003   Propunere legislativa pentru eliminarea art.16(2)din Codul Muncii respinsa
definitiv
27. 210/12.03.2003   Propunere legislativa pentru eliminarea art.70(2),lit.(h) din Codul Muncii respinsa
definitiv
28. 218/13.03.2003 L372/2003 Propunere legislativa pentru completarea art.50 lit.e din Codul Muncii Lege 480/2003
29. 228/04.04.2001   Propunere legislativa privind reorganizarea grupurilor scolare. respinsa
definitiv
30. 253/27.03.2003 L204/2003 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 268/2003
31. 266/08.04.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.70/26.11.1991 privind alegerile locale retrasa
de catre initiator
32. 272/28.04.2004 L269/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.121/2001, pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale nr.347/2002 respinsa
definitiv
33. 274/03.05.2004   Propunere legislativa pentru completarea Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic retrasa
de catre initiator
34. 280/09.05.2001   Propunere legislativa privind emanciparea si integrarea romilor. retrasa
de catre initiator
35. 351/28.05.2003   Propunere legislativa pentru modificarea art.10 din Ordonanta Guvernului nr.36/2003 privind taxele si impozitele locale respinsa
definitiv
36. 356/28.06.2002   Propunere legislativa pentru modificarea art.37 alin.(1) al Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, in vederea punerii acestuia in concordanta cu celelalte prevederi legale in vigoare. respinsa
definitiv
37. 419/25.06.2003 L481/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 Lege 472/2004
38. 437/30.06.2004 L359/2004 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.44/1 iulie 1994, privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsa
definitiv
39. 456/19.09.2002   Propunere legislativa privind protectia sociala a persoanelor disponibilizate care infiinteaza si dezvolta pe cont propriu sau in asociere afaceri in domeniul agricol. respinsa
definitiv
40. 592/01.10.2004 L492/2004 Propunere legislativa pentru restituirea sumei depuse prin unitatile CEC pentru achizitionarea de autoturisme Dacia respinsa
definitiv
41. 614/02.10.2003   Propunere legislativa pentru modificarea art.141, al.2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
42. 641/05.12.2002   Propunere legislativa privind completarea Codului Penal - partea speciala - titlul II - cap. III, traficarea de persoane in scopul practicarii prostitutiei. retrasa
de catre initiator
43. 660/21.11.2001   Propunere legislativa privind infiintarea unor burse de consiliu local pentru asigurarea invatamantului prescolar si primar din mediul rural cu personal calificat. respinsa
definitiv
44.   L725/26.10.2004 Propunere legislativa pentru completarea art.81 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale retrasa
de catre Senat
45.   BP476/23.09.2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 20 janvier 2022, 19:11
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro