Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2016-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
Legături:
mihaela.hunca@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-prezent > Camera Deputaților > Mihaela Huncă > Întrebari si interpelari Versiunea pentru printare

Mihaela HUNCĂ
Întrebari si interpelari adresate Guvernului în legislatura 2016-prezent

 1. Întrebarea nr.35A/06-02-2017
  Modificarea Hotărârii 251/2016.

 2. Întrebarea nr.85A/14-02-2017
  Inventarierea și realocarea echipamentelor didactice achiziționate prin Programul Phare 2005 pentru dotarea atelierelor școlare în funcție de profilul și de necesitățile de instruire ale școlilor profesionale din fiecare județ.

 3. Întrebarea nr.86A/14-02-2017
  Introducerea centrelor județene de excelență cu personalitate juridică ca unități conexe ale Ministerului Educației Naționale.

 4. Întrebarea nr.87A/14-02-2017
  Implicarea autorităților locale în asigurarea fondurilor pentru premierea elevilor care participă la olimpiade și concursuri școlare.

 5. Interpelarea nr.26B/21-02-2017
  Identificarea și alocarea de fonduri pentru reabilitarea clădirilor care aparțin Școlii Gimnaziale nr.1 din com.Ungureni, jud.Botoșani.

 6. Interpelarea nr.27B/21-02-2017
  Calcularea gradației de merit, titlului științific de doctor, sporului de dirigenție.

 7. Întrebarea nr.236A/28-02-2017
  Care este termenul de începere a programului de investiții pentru reabilitarea unităților de învățământ care nu au aviz de funcționare.

 8. Întrebarea nr.237A/28-02-2017
  Emiterea unui ordin de ministru pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată de 3 ani cu ciclul I de studii universitare de licență.

 9. Întrebarea nr.363A/14-03-2017
  Modificarea OUG 80/2016 și revenirea la legea 64/2015.

 10. Întrebarea nr.424A/21-03-2017
  Includerea în programul de reabilitare a celor 2000 de unități școlare care în prezent nu dețin autorizație de funcționare, costurile pentru instalarea sistemelor de supraveghere în unitățile de învățământ.

 11. Întrebarea nr.514A/29-03-2017
  Adoptarea unei hotărâri de guvern pentru reintroducerea specializării: "pregătire specializată într-o ramură de sport".

 12. Întrebarea nr.515A/29-03-2017
  Recunoașterea cursurilor din cadrul centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor în acord cu cerințele de angajare ale profesorilor de educație fizică din învățământul preuniversitar.

 13. Întrebarea nr.588A/11-04-2017
  Introducerea posibilității ca unitățile medico-sanitare să închirieze sau să subînchirieze spațiile neutilizate exclusiv pentru furnizarea de servicii medicale.

 14. Întrebarea nr.654A/19-04-2017
  Reglementarea cadrului legal din domeniul sportiv și alocarea mai multor fonduri pentru dotarea bazelor sportive și salarizarea profesorilor și antreprenorilor.

 15. Întrebarea nr.692A/25-04-2017
  Creșterea accesului tinerilor din mediul rural la studii superioare.

 16. Întrebarea nr.740A/03-05-2017
  Termenul la care începe Programul "Garanția pentru tineri".

 17. Întrebarea nr.794A/09-05-2017
  Comunicarea termenului de începere a programului pentru amenajarea și utilarea cabinetelor pentru medicină școlară în fiecare unitate de învățământ.

 18. Întrebarea nr.802A/09-05-2017
  Introducerea în lista dotărilor obligatorii pentru autorizarea unităților de învățământ și realizarea sistemelor de camere de luat vederi.

 19. Întrebarea nr.859A/16-05-2017
  Măsurile adoptate pentru promovarea activităților vocaționale și a stagiilor de practică în rândul tinerilor.

 20. Întrebarea nr.921A/23-05-2017
  Dezvoltarea sportului de masă prin creșterea numărului de ore de educație fizică și sport în fiecare ciclu de învățământ.

 21. Întrebarea nr.922A/23-05-2017
  Reglementări privind legea salarizării unitare.

 22. Întrebarea nr.924A/23-05-2017
  Acordarea indemnizației de conducere învățătorilor care îndeplinesc funcția de director de școală.

 23. Întrebarea nr.1002A/30-05-2017
  Termenul stabilit pentru creșterea burselor sociale

 24. Întrebarea nr.1052A/07-06-2017
  Promovarea programelor de educație non-formală în sistemul de învățământ.

 25. Întrebarea nr.1066A/07-06-2017
  Situația normei didactice pentru profesorii titulari din catedra de Informatică și Tehnologia Informației și Comunicațiilor de la Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza" din Focșani jud.Vrancea.

 26. Întrebarea nr.1120A/13-06-2017
  Nivelul absolvenților pe fiecare domeniu de specializare care intră pe piața muncii din România.

 27. Întrebarea nr.1321A/05-09-2017
  Creșterea numărului de ore de sport în fiecare ciclu de învățământ și introducerea probei practice de evaluare a competențelor sportive ca disciplină obligatorie a examenului de bacalaureat.

 28. Întrebarea nr.1322A/05-09-2017
  Stabilirea zilei de 15 septembrie ca dată fixă pentru începerea cursurilor în învățământul preuniversitar.

 29. Întrebarea nr.1373A/12-09-2017
  Identificarea de soluții pentru dezvoltarea învățământului profesional dual din România.

 30. Întrebarea nr.1475A/19-09-2017
  Organizarea unor sesiuni de lucru privind elaborarea noii legi a educației.

 31. Întrebarea nr.1502A/19-09-2017
  Identificarea unei soluții pentru construirea unei școli noi în localitatea Baranca, com.Hudețti , jud.Botoșani.

 32. Întrebarea nr.1567A/26-09-2017
  Condiționarea absolvenților de facultate subvenționate de stat să lucreze în țară după absolvirea studiilor

 33. Întrebarea nr.1682A/04-10-2017
  Derularea de campanii de informare pentru înscrierea într-o formă de învățământ a copiilor din comunitățile aflate în rosc de sărăcie și excluziune socială.

 34. Întrebarea nr.1684A/04-10-2017
  Acordarea de sprijin financiar pentru dotarea cu mobilier și echipament educațional pentru Școala cu clasele I-VIII din satul Storești, com.Frumușica, jud.Botoșani.

 35. Întrebarea nr.1750A/11-10-2017
  Modificarea condițiilor de accesare a fondurilor europene pentru POCU, astfel încât să beneficieze și IMM-urile de ajutoarele de stat pentru promovarea formării profesionale a angajaților, nu doar întreprinderile mari.

 36. Întrebarea nr.1751A/11-10-2017
  Modificarea art.173 din Legea 207/2015.

 37. Întrebarea nr.1769A/11-10-2017
  Identificarea unei soluții pentru finanțarea lucrărilor de modernizare de la Liceul Tehnologic "Al.Vlahuță" din Șendriceni și reabilitarea drumurilor comunale din localitate.

 38. Întrebarea nr.1837A/17-10-2017
  Oportunitatea introducerii instituțiilor de învățământ ca excepție de la prevederile alineatului (2) din OUG 60/2017.

 39. Întrebarea nr.1865A/18-10-2017
  Menținerea structurii CNDIPT, cu o componentă regională realizată cu personal care își desfășoară activitatea în teritoriu.

 40. Întrebarea nr.1909A/23-10-2017
  Salarizarea personalului bugetar contractual în cadrul proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă la nivelul tarifelor orare prevăzute în Ghidul programului

 41. Întrebarea nr.2035A/30-10-2017
  Promovarea la nivel local a programelor de antreprenoriat și a locurilor de muncă dedicate absolvențiilor

 42. Întrebarea nr.2145A/07-11-2017
  Asigurarea cheltuielilor de personal pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din jud.Botoșani în ultimile două luni din 2017.

 43. Întrebarea nr.2146A/07-11-2017
  Modificarea și actualizarea Ordinului 520/2007.

 44. Întrebarea nr.2223A/13-11-2017
  Extinderea atribuțiilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru apărarea drepturilor persoanelor juridice.

 45. Întrebarea nr.2224A/13-11-2017
  Propuneri legislative privind modul de acordare a avizului medical pentru orele de educație fizică și asigurarea asistenței medicale la competițiile sportive.

 46. Întrebarea nr.2226A/13-11-2017
  Modificarea legislației privind atribuțiile practicienilor în insolvență.

 47. Întrebarea nr.2307A/20-11-2017
  Modificarea cadrului legal pentru promovarea de atitudini pro incluziune socială și școlară eficientă pentru copiii cu dizabilități

 48. Întrebarea nr.2406A/27-11-2017
  Sistem integrat de raportare pentru corelarea domeniilor de studiu oferite de universități cu cererea de pe piața muncii

 49. Întrebarea nr.2407A/27-11-2017
  Oportunitatea introducerii de burse sociale pentru continuarea studiilor și integrarea în sistemul de învățământ a copiilor care provin din grupuri sociale vulnerabile

 50. Întrebarea nr.2519A/05-12-2017
  Introducerea posibilității cumulării rentei viagere pentru mai multe titluri obținute de același sportiv și a indemnizațiilor pentru campionii din mediul universitar

 51. Întrebarea nr.2520A/05-12-2017
  Identificarea și alocarea resurselor financiare pentru plata dobânzilor conform hotărârilor judecătorești care trebuiau achitate până la sfârșitul anului 2015 pentu personalul din unitățile de învâțământ preuniversitar din județul Botoșani

 52. Întrebarea nr.2576A/11-12-2017
  Măsuri și programe concrete pentru reducerea ratei analfabetismului funcțional la nivelul învățământului preuniversitar

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 18 ianuarie 2018, 21:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro