Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Liens:
mihaela.hunca@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Mihaela Hunca > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Mihaela HUNCA
Questions et interpellations dans la legislature 2016-present

 1. Questionno.35A/06-02-2017
  Modificarea Hotărârii 251/2016.

 2. Questionno.85A/14-02-2017
  Inventarierea și realocarea echipamentelor didactice achiziționate prin Programul Phare 2005 pentru dotarea atelierelor școlare în funcție de profilul și de necesitățile de instruire ale școlilor profesionale din fiecare județ.

 3. Questionno.86A/14-02-2017
  Introducerea centrelor județene de excelență cu personalitate juridică ca unități conexe ale Ministerului Educației Naționale.

 4. Questionno.87A/14-02-2017
  Implicarea autorităților locale în asigurarea fondurilor pentru premierea elevilor care participă la olimpiade și concursuri școlare.

 5. Interpellationno.26B/21-02-2017
  Identificarea și alocarea de fonduri pentru reabilitarea clădirilor care aparțin Școlii Gimnaziale nr.1 din com.Ungureni, jud.Botoșani.

 6. Interpellationno.27B/21-02-2017
  Calcularea gradației de merit, titlului științific de doctor, sporului de dirigenție.

 7. Questionno.236A/28-02-2017
  Care este termenul de începere a programului de investiții pentru reabilitarea unităților de învățământ care nu au aviz de funcționare.

 8. Questionno.237A/28-02-2017
  Emiterea unui ordin de ministru pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată de 3 ani cu ciclul I de studii universitare de licență.

 9. Questionno.363A/14-03-2017
  Modificarea OUG 80/2016 și revenirea la legea 64/2015.

 10. Questionno.424A/21-03-2017
  Includerea în programul de reabilitare a celor 2000 de unități școlare care în prezent nu dețin autorizație de funcționare, costurile pentru instalarea sistemelor de supraveghere în unitățile de învățământ.

 11. Questionno.514A/29-03-2017
  Adoptarea unei hotărâri de guvern pentru reintroducerea specializării: "pregătire specializată într-o ramură de sport".

 12. Questionno.515A/29-03-2017
  Recunoașterea cursurilor din cadrul centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor în acord cu cerințele de angajare ale profesorilor de educație fizică din învățământul preuniversitar.

 13. Questionno.588A/11-04-2017
  Introducerea posibilității ca unitățile medico-sanitare să închirieze sau să subînchirieze spațiile neutilizate exclusiv pentru furnizarea de servicii medicale.

 14. Questionno.654A/19-04-2017
  Reglementarea cadrului legal din domeniul sportiv și alocarea mai multor fonduri pentru dotarea bazelor sportive și salarizarea profesorilor și antreprenorilor.

 15. Questionno.692A/25-04-2017
  Creșterea accesului tinerilor din mediul rural la studii superioare.

 16. Questionno.740A/03-05-2017
  Termenul la care începe Programul "Garanția pentru tineri".

 17. Questionno.794A/09-05-2017
  Comunicarea termenului de începere a programului pentru amenajarea și utilarea cabinetelor pentru medicină școlară în fiecare unitate de învățământ.

 18. Questionno.802A/09-05-2017
  Introducerea în lista dotărilor obligatorii pentru autorizarea unităților de învățământ și realizarea sistemelor de camere de luat vederi.

 19. Questionno.859A/16-05-2017
  Măsurile adoptate pentru promovarea activităților vocaționale și a stagiilor de practică în rândul tinerilor.

 20. Questionno.921A/23-05-2017
  Dezvoltarea sportului de masă prin creșterea numărului de ore de educație fizică și sport în fiecare ciclu de învățământ.

 21. Questionno.922A/23-05-2017
  Reglementări privind legea salarizării unitare.

 22. Questionno.924A/23-05-2017
  Acordarea indemnizației de conducere învățătorilor care îndeplinesc funcția de director de școală.

 23. Questionno.1002A/30-05-2017
  Termenul stabilit pentru creșterea burselor sociale

 24. Questionno.1052A/07-06-2017
  Promovarea programelor de educație non-formală în sistemul de învățământ.

 25. Questionno.1066A/07-06-2017
  Situația normei didactice pentru profesorii titulari din catedra de Informatică și Tehnologia Informației și Comunicațiilor de la Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza" din Focșani jud.Vrancea.

 26. Questionno.1120A/13-06-2017
  Nivelul absolvenților pe fiecare domeniu de specializare care intră pe piața muncii din România.

 27. Questionno.1321A/05-09-2017
  Creșterea numărului de ore de sport în fiecare ciclu de învățământ și introducerea probei practice de evaluare a competențelor sportive ca disciplină obligatorie a examenului de bacalaureat.

 28. Questionno.1322A/05-09-2017
  Stabilirea zilei de 15 septembrie ca dată fixă pentru începerea cursurilor în învățământul preuniversitar.

 29. Questionno.1373A/12-09-2017
  Identificarea de soluții pentru dezvoltarea învățământului profesional dual din România.

 30. Questionno.1475A/19-09-2017
  Organizarea unor sesiuni de lucru privind elaborarea noii legi a educației.

 31. Questionno.1502A/19-09-2017
  Identificarea unei soluții pentru construirea unei școli noi în localitatea Baranca, com.Hudețti , jud.Botoșani.

 32. Questionno.1567A/26-09-2017
  Condiționarea absolvenților de facultate subvenționate de stat să lucreze în țară după absolvirea studiilor

 33. Questionno.1682A/04-10-2017
  Derularea de campanii de informare pentru înscrierea într-o formă de învățământ a copiilor din comunitățile aflate în rosc de sărăcie și excluziune socială.

 34. Questionno.1684A/04-10-2017
  Acordarea de sprijin financiar pentru dotarea cu mobilier și echipament educațional pentru Școala cu clasele I-VIII din satul Storești, com.Frumușica, jud.Botoșani.

 35. Questionno.1750A/11-10-2017
  Modificarea condițiilor de accesare a fondurilor europene pentru POCU, astfel încât să beneficieze și IMM-urile de ajutoarele de stat pentru promovarea formării profesionale a angajaților, nu doar întreprinderile mari.

 36. Questionno.1751A/11-10-2017
  Modificarea art.173 din Legea 207/2015.

 37. Questionno.1769A/11-10-2017
  Identificarea unei soluții pentru finanțarea lucrărilor de modernizare de la Liceul Tehnologic "Al.Vlahuță" din Șendriceni și reabilitarea drumurilor comunale din localitate.

 38. Questionno.1837A/17-10-2017
  Oportunitatea introducerii instituțiilor de învățământ ca excepție de la prevederile alineatului (2) din OUG 60/2017.

 39. Questionno.1865A/18-10-2017
  Menținerea structurii CNDIPT, cu o componentă regională realizată cu personal care își desfășoară activitatea în teritoriu.

 40. Questionno.1909A/23-10-2017
  Salarizarea personalului bugetar contractual în cadrul proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă la nivelul tarifelor orare prevăzute în Ghidul programului

 41. Questionno.2035A/30-10-2017
  Promovarea la nivel local a programelor de antreprenoriat și a locurilor de muncă dedicate absolvențiilor

 42. Questionno.2145A/07-11-2017
  Asigurarea cheltuielilor de personal pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din jud.Botoșani în ultimile două luni din 2017.

 43. Questionno.2146A/07-11-2017
  Modificarea și actualizarea Ordinului 520/2007.

 44. Questionno.2223A/13-11-2017
  Extinderea atribuțiilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru apărarea drepturilor persoanelor juridice.

 45. Questionno.2224A/13-11-2017
  Propuneri legislative privind modul de acordare a avizului medical pentru orele de educație fizică și asigurarea asistenței medicale la competițiile sportive.

 46. Questionno.2226A/13-11-2017
  Modificarea legislației privind atribuțiile practicienilor în insolvență.

 47. Questionno.2307A/20-11-2017
  Modificarea cadrului legal pentru promovarea de atitudini pro incluziune socială și școlară eficientă pentru copiii cu dizabilități

 48. Questionno.2406A/27-11-2017
  Sistem integrat de raportare pentru corelarea domeniilor de studiu oferite de universități cu cererea de pe piața muncii

 49. Questionno.2407A/27-11-2017
  Oportunitatea introducerii de burse sociale pentru continuarea studiilor și integrarea în sistemul de învățământ a copiilor care provin din grupuri sociale vulnerabile

 50. Questionno.2519A/05-12-2017
  Introducerea posibilității cumulării rentei viagere pentru mai multe titluri obținute de același sportiv și a indemnizațiilor pentru campionii din mediul universitar

 51. Questionno.2520A/05-12-2017
  Identificarea și alocarea resurselor financiare pentru plata dobânzilor conform hotărârilor judecătorești care trebuiau achitate până la sfârșitul anului 2015 pentu personalul din unitățile de învâțământ preuniversitar din județul Botoșani

 52. Questionno.2576A/11-12-2017
  Măsuri și programe concrete pentru reducerea ratei analfabetismului funcțional la nivelul învățământului preuniversitar

 53. Questionno.2797A/06-02-2018
  Identificarea unei soluții pentru corelarea implementării master planurilor județene cu serviciile comunitare de utilități publice privind alimentările cu apă și epurarea celor uzate

 54. Questionno.2798A/06-02-2018
  Soluții concrete pentru creșterea numărului cabinetelor de medicină școlară și sportivă la nivelul fiecărui județ și unitate de învățământ preuniversitar din țară

 55. Questionno.2799A/06-02-2018
  Promovarea unor principii fundamentale în noua lege a educației

 56. Questionno.2800A/06-02-2018
  Refacerea legăturii feroviare a municipiului Dorohoi din județul Botoșani cu Bucureștiul, precum și cu alte localități din țară prin introducerea pachetului minim social

 57. Interpellationno.1150B/13-02-2018
  Rezolvarea problemelor care generează neîncadrarea în costul standard per preșcolar/elev în anumite unități de învățământ

 58. Questionno.2893A/13-02-2018
  Modificarea modului de calcul al costului standard per preșcolar/elev în acord cu situația și specificul fiecărei unități de învățământ

 59. Questionno.2894A/13-02-2018
  Rezolvarea problemelor care generează neîncadrarea în costul standard per preșcolar/elev în anumite unități de învățământ

 60. Questionno.2979A/19-02-2018
  Măsuri pentru creșterea gradului de promovare și accesare a serviciilor de consiliere și orientare profesională

 61. Questionno.2981A/19-02-2018
  Modificarea Ordinului nr.6.370 din 6 decembrie 2012 privind stabilirea Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din cadrul unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit

 62. Questionno.3107A/27-02-2018
  Modificări ale mai multor acte normative din domeniul salarizării personalului din învățământul preuniversitar

 63. Questionno.3236A/06-03-2018
  Modificarea criteriilor prevăzute în Ordinul nr. 3392/2017, astfel încât să beneficieze de burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară sau străinătate și studenții înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență redusă și la distanță

 64. Questionno.3322A/13-03-2018
  Elaborarea unor standarde didactice profesionale comune

 65. Questionno.3358A/14-03-2018
  Modificarea calendarului de desfășurarea a olimpiadelor naționale din acest an

 66. Questionno.3430A/20-03-2018
  Realizarea de campanii de conștientizare și educare a publicului pentru acceptarea și integrarea copiilor cu dizabilități și a celor care provin din comunități vulnerabile

 67. Interpellationno.1414B/27-03-2018
  Introducerea la examenul de bacalaureat a probei practice la disciplina educație fizică și sport pentru liceele vocaționale, respectiv cele cu program sportiv

 68. Questionno.3556A/27-03-2018
  Comunicarea măsurilor concrete și termenelor pentru reducerea programului săpămânal de ore al elevilor din sistemul de învățământul preuniversitar

 69. Questionno.3557A/27-03-2018
  Comunicarea măsurilor și termenelor clare și detaliate pentru dezvoltarea sportului de masa și de performanță la nivelul sistemului de învățământ, conform programului de guvernare 2018-2020, adoptat de Parlament

 70. Questionno.3643A/03-04-2018
  Reglementarea organizării și exercitării profesiei de fizioterapeut pentru absolvenții de licență în educație fizică și sport, cu studii postuniversitare în kinetoterapie

 71. Questionno.3644A/03-04-2018
  Comunicarea termenului pentru realizarea centrelor educaționale integrate la nivelul comunităților locale

 72. Questionno.3645A/03-04-2018
  Susținerea examenului național de bacalaureat pentru filiera vocațională la probele disciplinare specifice profilului

 73. Questionno.3740A/11-04-2018
  Modificarea organizării simulărilor examenelor naționale

 74. Interpellationno.1523B/17-04-2018
  Remedierea situațiilor privind evaluările eronate afectuate asupra inspectorilor școlari generali, inspectorilor generali adjuncți și a directorilor Caselor Corpului Didactic

 75. Questionno.3815A/17-04-2018
  Care este soluția pe care o veți adopta în cazul unităților de învățământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi pentru anul școlar 201-2018 care nu au beneficiat de bugetul alocat

 76. Questionno.3816A/17-04-2018
  Modificarea legislației în domeniul protecției consumtorilor prin extinderea atribuțiilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentrui apărarea drepturilor persoanelor juridice

 77. Questionno.3817A/17-04-2018
  Clarificări cu privire la situația executorilor

 78. Questionno.3818A/17-04-2018
  Situația jud. Botoșani privind eligibilitatea de a fi inclus în proiectul Ministerului Educației Naționale pentru dotarea școlilor cu echipamente IT și conexiune la internet

 79. Questionno.3908A/24-04-2018
  Clarificări cu privire la calendarul mobilității personalului didactic stabilit pentru insituțiile de învățământ de stat și private

 80. Questionno.3909A/24-04-2018
  Identificarea de soluții pentru a dreula subproiectul ROSE din schema de Granturi pentru Licee, Acord de grant nr. SGL/R1/59/27.06.2017 de către Liceul Tehnologic Bucecea din jud. Botoșani în cele mai bune condiții

 81. Interpellationno.1578B/03-05-2018
  Situația privind programul de investiții pentru construcția de cămine și cantine studențești

 82. Questionno.4066A/08-05-2018
  Identificarea de soluții pentru eliminarea discrepanțelor salariale dintre personalul din inspectoratele școlare și ceilalți salariați din domeniul educației

 83. Questionno.4194A/16-05-2018
  Revitalizarea programul ”Euro 200”

 84. Questionno.4350A/29-05-2018
  Completarea legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 85. Interpellationno.1717B/30-05-2018
  Modificarea calendarului admterii în învățământul lideal de stat pentru anul școlar 2019-2020, astfel încât probele de aptitudini pentru liceele vocaționale să se desfășoare după absolvirea clasei a VIII-a de către elevii care doresc să participe la acest examen

 86. Questionno.4464A/05-06-2018
  Situația obiectivului de investiții privind racordarea la utilități pentru sala de atletism de la Liceul cu Program Sportiv din municipiul Botoșani

 87. Questionno.4473A/05-06-2018
  Oportunitatea impactul majorării nivelului salarial al contabililor din cadrul inspectoratelor școlare prin modificarea OUG nr.41/2018

 88. Questionno.4559A/12-06-2018
  Măsuri suplimentare pentru stimularea ocuupării unui loc de muncă imediat după terminarea studiilor

 89. Questionno.4681A/19-06-2018
  Alocarea unui buget pentru organizarea cluburilor de vacanță în unitățile de învățământ

 90. Questionno.4682A/19-06-2018
  Identificarea unei soluții pentru alocarea unui microbuz școlar nou cu 16+1 locuri pentru Școala Gimnazială nr.1 din comuna Mihălășeni, jud. Botoșani

 91. Questionno.4683A/19-06-2018
  Alocarea anuală de sume în bugetul Ministerului Educației Naționale pentru premierea elevilor cu cele mai bune rezultate la învățătură la sfârșitul fiecărui an școlar

 92. Questionno.4784A/26-06-2018
  Programul național și campanii de promovare în toate mediile de comunicare pentru a crește interesul pentru lectură, în special la nivelul elevilor și studenților

 93. Questionno.5046A/04-09-2018
  Oportunitatea modificării OUG 90/2017, astfel încât și posturile nedidactice să fie introduse ca excepție de la prevederile alin.(1) ale actului normativ

 94. Questionno.5047A/04-09-2018
  Comunicarea propunerilor identificate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar cu privire la construirea bugetului pentru anul 2019

 95. Questionno.5293A/19-09-2018
  Strategia Ministerului Educației Naționale privind formarea continuă a cadrelor didactice

 96. Questionno.5577A/02-10-2018
  Motivarea profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat

 97. Interpellationno.1876B/03-10-2018
  Dezinteresul Guvernului față de cercetarea românească va conduce la pierderea specialiștilor și la imposibilitatea de a face față provocărilor social-economice actuale

 98. Questionno.5682A/09-10-2018
  Oportunitatea modificării O.U.G. 90/2017, astfel încât și posturile nedidactice să fie introduse ca excepție de la prevederile art. 14, alin. (1) ale actului normativ

 99. Questionno.5719A/10-10-2018
  Posibilități de finanțare a județului Botoșani pentru proiectele de apă și canal

 100. Questionno.5767A/15-10-2018
  Oportunitatea modificării OMEN nr.4165/24.07.2018, astfel încât profesorii să nu mai fie voluntarii sistemului de învățământ

 101. Interpellationno.1919B/23-10-2018
  Respectarea hotărârilor judecătorești privind plata personalului din învățământ

 102. Questionno.6014A/31-10-2018
  Detașarea în interesul învățământului în funcții de conducere, de îndrumare și control

 103. Questionno.6055A/05-11-2018
  Reintegrarea pe piața muncii a românilor întorși din străinătate

 104. Interpellationno.1980B/06-11-2018
  Reintegrarea elevilor remigranți în școală și societate

 105. Questionno.6345A/21-11-2018
  Consilierea și orientarea profesională în învățământul preuniversitar

 106. Questionno.6555A/10-12-2018
  Sportul de suprasolicitare neuropshică

 107. Questionno.6838A/06-02-2019
  Eliminarea inechităților în ceea ce privește acordarea sporului de 10% pentru suprasolicitare neuropsihică în sistemul educațional

 108. Questionno.6943A/13-02-2019
  Transfer personal didactic auxiliar

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 18 février 2019, 17:15
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro