Iusein IBRAM
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 4/01.02.2018 L261/02.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala si a Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor Lege 201/2018
2. 21/06.02.2019 L684/19.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate pe ordinea de zi
3. 81/01.02.2017 L500/05.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
4. 97/06.03.2019 L710/03.12.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" la comisii
5. 119/11.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului la comisii
6. 126/13.03.2019   Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura la comisii
7. 170/04.04.2018 L608/02.10.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati respinsă
definitiv
8. 205/22.05.2017 L97/02.05.2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor aflate in concesiunea Companiei Nationale "Admnistratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati in domeniul public al judetului Tulcea Lege 176/2017
9. 226/10.04.2019   Proiect de Lege privind statutul politistului local la comisii
10. 227/12.06.2017 L110/08.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata Lege 191/2018
11. 227/18.04.2018 L103/05.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
12. 242/23.04.2018 L158/12.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei Lege 59/2019
13. 244/23.04.2018 L40/05.02.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006 Lege 215/2018
14. 339/17.10.2017 L555/18.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 pe ordinea de zi
15. 388/23.10.2017 L406/23.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
16. 405/30.10.2017 L320/04.09.2017 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Minoritatilor Nationale din Romania Lege 247/2017
17. 415/03.09.2018   Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Institutului Roman pentru Drepturile Omului la Senat
18. 501/03.10.2018 L616/03.10.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
19. 529/04.12.2017 L341/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2013 pentru finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si imunologie "Cantacuzino " in vedere realizarii Planului national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei, generate de epidemii si pandemii si incredintarea prestarii unor servicii de interes economic general institutiilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii pe ordinea de zi
20. 599/22.10.2018 L564/04.09.2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani Lege 20/2019
21. 603/22.10.2018 L428/09.07.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicata ), cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
22. BP51/14.02.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 5 al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii la Senat
23. BP178/13.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.32 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului unic pentru apeluri de urgenta la Senat
24. BP304/17.04.2019   Propunere legislativa pentru completarea art.4 din Ordonanta Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
25.   BP613/13.11.2018 Propunere legislativa privind statutul politistului local înregistrată
26.   BP623/15.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare înregistrată
27.   BP646/22.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului înregistrată
28.   BP688/14.12.2018 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Institutului Roman pentru Drepturile Omului înregistrată