Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > George Ionescu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

George IONESCU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 95/23.04.2012 L167/17.04.2012 Proiect de Lege privind unele masuri referitoare la drepturile salariale ale personalului platit din fonduri publice Lege 84/2012
2. 109/29.03.2010 L610/09.11.2009 Propunere legislativa privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie energie electrica Lege 210/2010
3.   L122/11.02.2010 Propunere legislativa privind "Constituirea, organizarea si functionarea Zonei Metropolitane Bucuresti" respinsã
de Senat
4. 164/02.03.2009 L55/02.03.2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsã
definitiv
5. 204/29.05.2012 L82/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata respins
definitiv
6. 234/27.04.2009 L303/26.06.2009 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune respinsã
definitiv
7. 253/09.05.2011 L126/14.02.2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
8. 269/25.06.2012 L189/23.04.2012 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protectia desenelor si modelelor respinsã
definitiv
9. 317/03.09.2012 L226/02.05.2012 Propunere legislativa pentru infiintarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore Gafencu" respinsã
definitiv
10. 338/24.09.2012 L268/21.05.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsã
definitiv
11. 366/31.05.2010 L188/07.04.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/1997 republicata, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" respinsã
definitiv
12. 393/28.06.2010 L218/13.04.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respins
definitiv
13. 461/14.09.2010 L247/20.04.2010 Propunere legislativa pentru modificarea pct.7 al alin.(2) al art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsã
definitiv
14. 467/12.11.2012 L296/12.06.2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Codului Penal al Romaniei din 21 iunie 1986, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
15. 470/05.10.2009 L625/19.11.2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.144(r1) din 21/05/2007 republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 03/08/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate respinsã
definitiv
16. 482/14.09.2010 L267/27.04.2010 Propunere legislativa privind modificarea LEGII nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsã
definitiv
17. 513/21.09.2010 L295/04.05.2010 Propunere legislativa privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsã
definitiv
18. 585/18.10.2010 L347/26.05.2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic respinsã
definitiv
19. 585/11.11.2009   Propunere legislativa privind constituirea, organizarea si functionarea Zonei Metropolitane Bucuresti respinsã
definitiv
20. 630/14.12.2009 L384/02.09.2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat si biserica in domeniul asistentei sociale în reexaminare
la Senat
21. 632/02.11.2010 L197/22.02.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.21 si art.118 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata respinsã
definitiv
22. 633/02.11.2010 L199/22.02.2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
23. 660/17.11.2010 L200/22.02.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.45 si 97 din Legea administratiei locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
24. 662/17.11.2010 L370/26.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie Lege 25/2012
25. 724/05.12.2011 L549/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul Lege 96/2014
26. 740/05.12.2011 L544/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
27. 765/29.11.2010 L539/07.09.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respins
definitiv
28. BP401/11.09.2012 BP297/19.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.20, alin.(4) din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 25 mai 2019, 15:53
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro