Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
neculai_iftimie@yahoo.com
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Neculai Iftimie > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Neculai IFTIMIE
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 16/06.02.2019 L685/19.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a cailor ferate forestiere si a lucrarilor de corectare a torentilor din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati adminstrativ teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora adoptat
2. 19/06.02.2019 L691/19.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
3. 20/06.02.2019 L701/26.11.2018 Propunere legislativa modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare raport
depus
4. 34/11.02.2019 L666/12.11.2018 Proiect de Lege pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare la comisii
5. 35/11.02.2019 L670/12.11.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice pe ordinea de zi
6. 47/26.02.2018 L595/17.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor la Senat
7. 57/26.02.2018 L507/27.11.2017 Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei-S.A. la comisii
8. 60/25.02.2019 L719/10.12.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea la comisii
9. 61/25.02.2019   Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar la comisii
10. 65/25.02.2019 L718/10.12.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.241/2006 la comisii
11. 78/05.03.2018 L87/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de taurine din rasele Baltata Romaneasca, Bruna si Sura de Stepa la comisii
12. 79/05.03.2018 L89/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare a laptelui in zona montana Lege 296/2018
13. 80/05.03.2018 L95/05.02.2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui Lege 197/2018
14. 87/04.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012 la comisii
15. 96/06.03.2019 L700/26.11.2018 Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 la comisii
16. 105/12.03.2018 L90/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare, spalare si prelucrare primara a lanii in zona montana Lege 330/2018
17. 106/12.03.2018 L92/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de sacrificare a animalelor in zona montana Lege 331/2018
18. 107/12.03.2018 L94/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea stanelor montane Lege 332/2018
19. 109/12.03.2018 L41/05.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale pe ordinea de zi
20. 114/11.03.2019   Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative la comisii
21. 115/11.03.2019   Propunere legislativa privind trecerea unor luciuri de apa sau portiuni din acestea si taluzuri ale barajelor si lacurilor de acumulare din proprietatea publica a statului in administrarea unor consilii locale ale unitatilor administrativ-teritoriale la comisii
22. 127/13.03.2019   Propunere legislativa pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici la comisii
23. 133/19.03.2018 L88/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor la comisii
24. 134/19.03.2018 L93/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de incurajare a investitiilor din zona montana Lege 334/2018
25. 145/26.03.2018 L42/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii Lege 28/2019
26. 146/26.03.2018 L50/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional Lege 325/2018
27. 147/26.03.2018 L91/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor, fructelor de padure si plantelor medicinale in zona montana Lege 333/2018
28. 148/20.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si pentru modificarea unor acte normative la comisii
29. 150/06.03.2017 L77/18.04.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 educatiei nationale Lege 211/2017
30. 158/25.03.2019   Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
31. 162/25.03.2019   Propunere legislativa pentru completarea art.8 din Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice la comisii
32. 172/04.04.2018 L557/18.12.2017 Proiect de Lege privind modificarea si completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului "Schi in Romania " la comisii
33. 186/10.04.2018 L611/02.10.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate adoptată
34. 203/16.04.2018 L63/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 252/2018
35. 213/16.04.2018 L102/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la comisii
36. 228/23.04.2018 L337/04.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea literei h1, alin.(2) al art.9 si a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
37. 234/23.04.2018 L159/12.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004 si pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie Lege 130/2018
38. 236/23.04.2018 L506/27.11.2017 Proiect de Lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii - S.A. si pentru modificarea unor acte normative sesizare de
neconstituționalitate
39. 240/23.04.2018 L112/12.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative pe ordinea de zi
40. 242/23.04.2018 L158/12.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei pe ordinea de zi
41. 289/07.05.2018 L231/16.04.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
42. 291/07.05.2018 L138/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare pe ordinea de zi
43. 297/07.05.2018 L127/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societatilor retrimis
la comisii
44. 315/16.05.2018 L648/05.11.2018 Propunere legislativa privind infiintarea institutiei pentru promovarea valorilor nationale "Regele MIHAI I" la comisii
45. 322/22.05.2018 L200/10.04.2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protectie pe ordinea de zi
46. 325/22.05.2018 L228/16.04.2018 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995 respinsă
definitiv
47. 326/22.05.2018 L230/16.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor pe ordinea de zi
48. 336/29.05.2018 L149/26.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului la comisii
49. 337/29.05.2018 L207/10.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 231/2018
50. 346/30.05.2018 L237/18.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative Lege 310/2018
51. 352/04.06.2018 L229/16.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii pe ordinea de zi
52. 365/06.06.2018 L254/23.04.2018 Propunere legislativa privind transmiterea unei parti din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publica a statului, din administrarea Camerei Deputatilor in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Lege 205/2018
53. 369/12.06.2018 L132/19.02.2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al Romaniei sesizare de
neconstituționalitate
54. 373/13.06.2018 L239/18.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara la comisii
55. 380/18.06.2018 L264/02.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice pe ordinea de zi
56. 381/18.06.2018 L309/22.05.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.118 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice pe ordinea de zi
57. 386/23.10.2017 L185/19.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice pe ordinea de zi
58. 391/20.06.2018 L350/04.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.43/2014 privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice Lege 199/2018
59. 393/30.10.2017 L326/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri raport
depus
60. 406/03.07.2018 L238/18.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie sesizare de
neconstituționalitate
61. 429/03.09.2018 L360/11.06.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 354/2018
62. 430/03.09.2018 L349/04.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.139/2002 privind desfiintarea Societatii nationale "Cai de Rasa" - S.A. si preluarea parimoniului acesteia de catre Regia Nationala a Padurilor retrimis
la comisii
63. 459/11.09.2018 L205/10.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
64. 470/20.11.2017 L443/06.11.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol Lege 227/2018
65. 471/20.11.2017 L444/06.11.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie Lege 195/2018
66. 471/17.09.2018 L282/07.05.2018 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei pe ordinea de zi
67. 472/19.09.2018 BP536/16.10.2018 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanta de urgenta a Guvernuuli nr.96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative procedură legislativă încetată
68. 486/27.11.2017 L165/19.03.2018 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
69. 486/26.09.2018 L327/29.05.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii societatilor nr.31/1990 pe ordinea de zi
70. 493/03.10.2018 L530/04.09.2018 Proiect de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare pe ordinea de zi
71. 507/04.12.2017 L492/20.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare Lege 35/2018
72. 539/15.10.2018 L407/25.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr.566/2004 Lege 21/2019
73. 554/07.12.2017 L272/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.131 din Legea societatilor nr.31/1990 la comisii
74. 569/22.10.2018 L509/04.09.2018 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol pe ordinea de zi
75. 569/11.12.2017 L376/18.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali în reexaminare
la Senat
76. 572/22.10.2018 L516/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.391 din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor pe ordinea de zi
77. 573/11.12.2017 L490/20.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare Lege 200/2018
78. 586/18.12.2017 L445/06.11.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara Lege 336/2018
79. 588/18.12.2017 L542/11.12.2017 Proiect de Lege privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia la comisii
80. 597/20.12.2017 L248/23.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative Lege 54/2019
81. 598/20.12.2017 L381/18.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor la Senat
82. 622/24.10.2018 L529/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 alin.(1) si alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996 pe ordinea de zi
83. 639/29.10.2018 L515/04.09.2018 Proiect de Lege privind exonerarea de la plata a unor obligatii fiscale pe ordinea de zi
84. 640/29.10.2018 L502/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
85. 671/05.11.2018 L520/04.09.2018 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Resurse Genetice pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice si Medicinale Buzau la comisii
86. 729/28.11.2018 L499/04.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
87. BP688/04.10.2018 BP523/09.10.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar la Senat
88. BP765/18.10.2018 BP558/23.10.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani la Senat
89. BP912/08.11.2018 BP615/13.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
90. BP983/05.12.2018 BP675/11.12.2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului la Senat
91. BP1002/13.12.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.43/2014 privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice la Senat
92. BP1012/19.12.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice la Senat
93. BP20/06.02.2019   Propunere legislativa pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la Senat
94. BP45/13.02.2019   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafete de fond forestier din grupa I functionala - vegetatia forestiera cu functii specialede protectie din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale la Senat
95. BP108/28.02.2019   Propunere legislativa pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2018 - Codul silvic la Senat
96. BP109/28.02.2019   Propunere legislativa pentru completarea art.47 din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
97. BP110/28.02.2019   Propunere legislativa pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019 la Senat
98. BP131/06.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
99. BP178/13.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.32 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului unic pentru apeluri de urgenta la Senat
100. BP199/20.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
101.   BP539/16.10.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012 înregistrată
102.   BP568/29.10.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si pentru modificarea unor acte normative înregistrată
103.   BP595/06.11.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici înregistrată
104.   BP596/06.11.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice înregistrată
105.   BP636/20.11.2018 Propunere legislativa privind trecerea unor luciuri de apa sau portiuni din acestea si taluzuri ale barajelor si lacurilor de acumulare din proprietatea publica a statului in administrarea unor consilii locale ale unitatilor administrativ-teritoriale înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 25 march 2019, 15:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro