Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > Florin Iordache > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Florin IORDACHE
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 4/01.02.2011 L270/04.04.2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata respinsã
definitiv
2. 6/01.02.2010 L173/30.03.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata si a Legii nr.383/2007 pentru modificarea si completarea art.36 din Legea nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata Lege 258/2010
3. 7/01.02.2010 L174/30.03.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.92 din 1996 privind organizarea si functionarea serviciului de telecomunicatii speciale, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
4. 8/01.02.2010 L175/30.03.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea si functionarea serviciului de protectie si paza respinsã
definitiv
5. 13/01.02.2012 L726/28.11.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizata, privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public, prin adaugarea Art.14, alin.(4) si Art.14, alin.(4), lit.a) respinsã
definitiv
6. 15/01.02.2012 L580/06.09.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991, republicata Lege 44/2013
7. 43/21.02.2011 L332/26.04.2011 Propunere legislativa privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 Lege 299/2011
8. 45/21.02.2011 L407/23.05.2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala Lege 166/2011
9. 55/01.03.2010 L630/24.11.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal respinsã
definitiv
10. 66/02.03.2011 L344/26.04.2011 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor de crestere, ingrijire si educare a copiilor in varsta de 0-3 ani procedurã legislativã încetatã
11. 68/08.03.2010 L664/08.12.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrica respinsã
definitiv
12. 86/23.04.2012 L738/06.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 respins
definitiv
13. 87/23.04.2012 L739/06.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrica respins
definitiv
14. 99/09.03.2011   Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala procedurã legislativã încetatã
15. 101/29.03.2010 L312/11.05.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale respinsã
definitiv
16. 102/04.05.2012 L758/12.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala Lege 112/2012
17. 109/04.05.2012 L759/12.12.2011 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International respins
definitiv
18. 115/30.03.2010 L343/26.05.2010 Propunere legislativa "Legea educatiei nationale" respinsã
definitiv
19. 122/07.04.2010 L633/24.11.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
20. 124/07.04.2010 L676/08.12.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsã
definitiv
21. 126/07.04.2010 L663/08.12.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii de aprobare a Ordonantei nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
22. 129/23.03.2011 L410/23.05.2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii numarul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati respinsã
definitiv
23. 134/02.03.2009 L158/07.05.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviatia militara a Romaniei respinsã
definitiv
24. 136/29.05.2012 L358/10.09.2012 Propunere legislativa pentru completarea art.68 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsã
definitiv
25. 137/07.04.2010 L675/08.12.2009 Proiect de Lege privind stimularea constructiei de locuinte sociale respins
definitiv
26. 173/29.05.2012 L39/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 115/2012
27. 175/13.04.2010 L692/21.12.2009 Propunere legislativa privind modificarea alineatului 2 al articolului 1 din Legea nr.85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat respinsã
definitiv
28. 218/02.05.2011 L140/14.02.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii privind cimitirele si serviciile funerare respinsã
definitiv
29. 234/02.05.2011 L215/22.02.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului, republicata respinsã
definitiv
30. 237/27.04.2009 L90/01.01.2009 Propunere legislativa privind obligativitatea achizitionarii si comercializarii brazilor de Craciun in ghiveci respinsã
definitiv
31. 238/09.05.2011 L488/28.06.2011 Propunere legislativa privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsã
definitiv
32. 243/03.05.2010 L24/02.02.2010 Propunere legislativa privind modificarea partii introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsã
definitiv
33. 244/03.05.2010 L44/02.02.2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
34. 245/03.05.2010 L51/02.02.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Lege 175/2010
35. 247/03.05.2010 L19/02.02.2010 Propunere legislativa privind unele masuri pentru desfasurarea in conditii de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidentiale, precum si a referendumului respinsã
definitiv
36. 260/03.05.2010 L94/02.02.2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul respinsã
definitiv
37. 265/09.05.2011 L146/14.02.2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsã
definitiv
38. 270/18.05.2009 L500/15.09.2009 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea cresei respinsã
definitiv
39. 272/09.05.2011 L145/14.02.2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsã
definitiv
40. 273/03.05.2010 L28/02.02.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata respinsã
definitiv
41. 275/03.05.2010 L29/02.02.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata respinsã
definitiv
42. 279/03.05.2010 L27/02.02.2010 Propunere legislativa privind unele masuri pentru combaterea intarzierii la plata a sumelor datorate de institutiile publice in baza unor intelegeri de alta natura decat cea comerciala si a sumelor reprezentand creante fiscale ale contribuabililor respinsã
definitiv
43. 280/03.05.2010 L30/02.02.2010 Propunere legislativa privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii respinsã
definitiv
44. 318/03.09.2012 L221/02.05.2012 Propunere legislativa privind trecerea in proprietatea consiliilor locale a locuintelor de serviciu in proprietatea Statului si administrate de Societatea Nationala a Sarii S.A. Sucursala Exploatarea Miniera Rm.Valcea respinsã
definitiv
45. 346/16.05.2011 L173/14.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministeriala respins
definitiv
46. 348/16.05.2011 L213/22.02.2011 Proiect de Lege privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date respins
definitiv
47. 349/24.09.2012 L265/21.05.2012 Propunere legislativa privind transferul cu titlu gratuit a exploatarilor miniere Berbesti-Alunu din domeniul public al Statului si in administrarea Societatii Nationale a Lignitului Oltenia in domeniul public al Statului si in administrarea Consiliului Judetean Valcea respinsã
definitiv
48. 350/16.05.2011 L217/22.02.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.287/2009 respinsã
definitiv
49. 357/24.09.2012 L207/23.04.2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsã
definitiv
50. 363/24.09.2012 L206/23.04.2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsã
definitiv
51.   L363/10.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.266/2008 republicata, privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
52. 368/23.05.2011 L212/22.02.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
53. 369/23.05.2011 L214/22.02.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
54. 372/23.05.2011 L216/22.02.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 22/2014
55. 373/01.09.2009 L223/26.05.2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 370/2009
56. 391/07.09.2009 L192/19.05.2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.2 alin.2 si 3 si art.3 alin.1 si 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate respinsã
definitiv
57. 393/28.06.2010 L218/13.04.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respins
definitiv
58. 402/14.06.2011 L281/11.04.2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsã
definitiv
59. 417/08.10.2012 L222/02.05.2012 Proiect de Lege privind trecerea colectiei de timbre a Romaniei de la Compania Nationala Posta Romana in Patrimoniul Bancii Nationale a Romaniei Lege 298/2013
60.   L419/02.09.2009 Propunere legislativa privind Codul Penal retrasã
de cãtre iniþiator
61. 432/20.06.2011 L282/11.04.2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Hotararii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat respinsã
definitiv
62. 436/16.10.2012 L403/15.10.2012 Propunere legislativa privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila Lege 2/2013
63. 439/20.06.2011 L364/02.05.2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.218/2002 respinsã
definitiv
64. 443/06.09.2010 L693/01.11.2010 Propunere legislativa privind promovarea practicii unitare si de modificare si completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judecatoreasca, Codul de Procedura Civila si Codul de Procedura Penala respinsã
definitiv
65. 452/28.09.2009 L249/09.06.2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei respinsã
definitiv
66. 454/28.09.2009 L236/09.06.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului respins
definitiv
67. 456/27.06.2011 L394/16.05.2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului National de Dezvoltare a Turismului "Schi in Romania " respinsã
definitiv
68. 457/27.06.2011 L344/26.04.2011 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor de crestere, ingrijire si educare a copiilor in varsta de 0-3 ani respinsã
definitiv
69. 460/27.06.2011 L280/11.04.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata respinsã
definitiv
70. 461/28.09.2009 L272/15.06.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
71. 463/27.06.2011 L397/16.05.2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsã
definitiv
72. 464/30.09.2009 L683/17.12.2009 Propunere legislativa privind completarea art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara respinsã
definitiv
73. 467/14.09.2010 L249/20.04.2010 Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Nationale Lege 238/2010
74. 469/27.06.2011 L350/02.05.2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta nr.94/2010 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii respinsã
definitiv
75. 474/14.09.2010 L256/20.04.2010 Propunere legislativa pentru sustinerea cresterii natalitatii respinsã
definitiv
76. 475/27.06.2011 L357/02.05.2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri respinsã
definitiv
77. 477/27.06.2011 L349/02.05.2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsã
definitiv
78. 482/27.06.2011 L355/02.05.2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar respinsã
definitiv
79. 483/27.06.2011 L352/02.05.2011 Propunere legislativa privind modificarea Normelor de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire practica, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere respinsã
definitiv
80. 486/27.06.2011 L353/02.05.2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsã
definitiv
81. 487/27.06.2011 L351/02.05.2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate respinsã
definitiv
82. 488/15.09.2010 L746/23.11.2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea functiilor si demnitarilor publici, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea si functionarea ANI precum si completarea altor acte normative respinsã
definitiv
83. 488/27.06.2011 L396/16.05.2011 Propunere legislativa privind acordarea de despagubiri sau compensatii financiare cetatenilor romani, victime ale starii de razboi din 1944, pentru bunurile distruse de catre armatele straine ce au invadat Podisul Transilvaniei respinsã
definitiv
84. 489/27.06.2011 L395/16.05.2011 Propunere legislativa privind protectia persoanelor de interes public respinsã
definitiv
85. 501/05.09.2011 L343/26.04.2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsã
definitiv
86. 513/13.09.2011 L427/30.05.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore Lege 6/2012
87. 529/21.09.2011 L679/14.11.2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/05.01.2011 privind educatia nationala respinsã
definitiv
88. 544/11.10.2011 L377/09.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
89. 562/13.10.2010 L363/26.05.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare respinsã
definitiv
90. 566/18.10.2010 L357/26.05.2010 Propunere legislativa cu privire la numirea managerilor si specialistilor in consiliile de administratie al regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori al societatilor comerciale, inclusiv al bancilor sau altor institutii de credit, societatilor de asigurare si celor financiare respinsã
definitiv
91. 577/18.10.2010 L362/26.05.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsã
definitiv
92. 586/07.11.2011 L443/06.06.2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale respins
definitiv
93. 593/11.11.2009 L395/02.09.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri respins
definitiv
94. 611/25.10.2010 L403/01.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru Lege 20/2012
95. 612/14.12.2009 L485/02.09.2009 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsã
definitiv
96. 633/14.12.2009 L483/02.09.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsã
definitiv
97. 634/14.12.2009 L403/02.09.2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsã
definitiv
98. 643/14.12.2009 L394/02.09.2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.8 din Legea nr.52 din 1 aprilie 2009, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar - fiscale respinsã
definitiv
99. 646/02.11.2010 L418/08.06.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.16 din 2 aprilie 1996 - Legea Arhivelor Nationale respinsã
definitiv
100. 657/14.12.2009 L440/02.09.2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale respinsã
definitiv
101. 661/14.12.2009 L415/02.09.2009 Propunere legislativa pentru modificarea lit.b) si c) ale art.19 din Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate respinsã
definitiv
102. 665/17.11.2010 L434/15.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
103. 670/17.11.2010 L444/22.06.2010 Proiect de Lege privind instituirea Zilei portilor deschise la muzee, case memoriale si colectii publice respins
definitiv
104. 685/22.11.2010 L460/29.06.2010 Propunere legislativa privind liberul acces al cetatenilor in spatiile detinute de autoritati si institutii publice respinsã
definitiv
105. 701/22.11.2010 L472/29.06.2010 Propunere legislativa pentru alegerea Presedintelui Romaniei respinsã
definitiv
106. 714/05.12.2011 L599/06.09.2011 Proiect de Lege privind reglementarea contractelor de imprumut cu ipoteca respins
definitiv
107. 722/05.12.2011 L577/06.09.2011 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respins
definitiv
108. 725/05.12.2011 L555/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
109. 735/05.12.2011 L601/06.09.2011 Proiect de Lege privind constructia si modernizarea cladirilor destinate unitatilor de educatie timpurie anteprescolara respins
definitiv
110. 751/05.12.2011 L554/06.09.2011 Proiect de Lege privind alocarea unui elicopter pentru SMURD in fiecare regiune de dezvoltare a Romaniei respins
definitiv
111. 757/29.11.2010 L561/07.09.2010 Propunere legislativa pentru modificarea art.296¹ al Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si a art.220 si art.223 ale Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala respinsã
definitiv
112. 765/29.11.2010 L539/07.09.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respins
definitiv
113. 807/29.11.2010 L518/07.09.2010 Propunere legislativa privind interzicerea cultivarii organismelor modificate genetic si etichetarea unor categorii de produse respinsã
definitiv
114. BP168/08.05.2012 L368/10.09.2012 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania la Senat
115. BP187/22.05.2012 L375/10.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru eleborarea actelor normative la Senat
116. BP398/11.09.2012 BP295/19.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore la Senat
117.   BP369/24.10.2012 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii judetului Olt in Olt-Romanati retrasã
de cãtre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 21 février 2019, 21:35
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro