Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Claudiu-Augustin Ilisanu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Claudiu-Augustin ILISANU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 150/06.03.2017 L77/18.04.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 educatiei nationale la promulgare
2. 161/20.03.2017 L136/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale la Senat
3. 181/02.05.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale la comisii
4. 205/22.05.2017 L97/02.05.2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor aflate in concesiunea Companiei Nationale "Admnistratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati in domeniul public al judetului Tulcea Lege 176/2017
5. 209/23.05.2017 L111/08.05.2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Lege 153/2017
6. 211/29.05.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, a Legii nr.364/2004 privind organizarea si functionarea Politiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne la comisii
7. 227/12.06.2017 L110/08.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata la comisii
8. 230/13.06.2017 L133/22.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum si pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 175/2017
9. 263/01.09.2017 L132/22.05.2017 Propunere legislativa privind infiintarea Bancii de Resurse Genetice Vegetale " Mihai Cristea "Suceava, prin divizarea partiala a Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor raport
depus
10. 277/12.09.2017 L153/06.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic la comisii
11. 290/18.09.2017 L141/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii apelor nr.107/1996 raport
depus
12. 314/03.10.2017 L168/12.06.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
13. 315/03.10.2017 L189/19.06.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice la comisii
14. 316/03.10.2017 L289/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.9 din Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor la comisii
15. 328/10.10.2017 L188/19.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la comisii
16. 333/10.10.2017 L186/19.06.2017 Propunere legislativa privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic la comisii
17. 346/17.10.2017 L197/26.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2016 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
18. 373/23.10.2017 L324/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003 la comisii
19. 388/23.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
20. BP103/22.03.2017 L154/06.06.2017 Propunere legislativa privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului si din administrarea Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei " din municipiul Timisoara in domeniul privat al statului si in proprietatea Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei " din municipiul Timisoara, judetul Timis la Senat
21. BP118/29.03.2017 L169/12.06.2017 Propunere legislativa privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 la Senat
22. BP120/04.04.2017 L173/12.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice la Senat
23. BP166/04.05.2017 L275/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman la Senat
24. BP201/23.05.2017 L307/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr.164/2015 la Senat
25. BP233/31.05.2017 L324/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.348/2003 la Senat
26. BP234/31.05.2017 L325/04.09.2017 Propunere legislativa privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si in proprietatea asociatiilor angajatilor din centrele de perfectionare profesionala agricola la Senat
27. BP235/31.05.2017 L326/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri la Senat
28. BP257/14.06.2017 L347/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil la Senat
29. BP298/29.06.2017 BP392/05.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea si nodificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate la Senat
30. BP342/06.09.2017 BP424/14.09.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol la Senat
31. BP343/06.09.2017 BP426/14.09.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorillor de suine pentru activitatea de reproductie la Senat
32. BP344/06.09.2017 BP427/14.09.2017 Propunere legislativa pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor in agricultura, acvacultura si industria alimentara la Senat
33. BP362/14.09.2017 BP437/19.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare la Senat
34. BP381/27.09.2017 BP463/04.10.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare la Senat
35. BP410/05.10.2017   Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului "Schi in Romania " la Senat
36. BP429/12.10.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din carne la Senat
37. BP430/12.10.2017   Propunere legislativa privind aprobarea Programului de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii la Senat
38.   BP108/28.03.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, a Legii nr.364/2004 privind organizarea si functionarea Politiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne înregistratã

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 24 octobre 2017, 3:37
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro