Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2016-prezent (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
www.cornelitu.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Cornel Itu > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Cornel ITU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2008-2012

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 4/01.02.2011 L270/04.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată respinsă
definitiv
2. 13/01.02.2012 L726/28.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit.a) respinsă
definitiv
3. 25/08.02.2012 L154/02.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
4. 47/21.02.2011 L334/26.04.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.127 din Legea învățământului nr.84/1995 respinsă
definitiv
5. 86/23.04.2012 L738/06.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 respins
definitiv
6. 87/23.04.2012 L739/06.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică respins
definitiv
7. 99/09.03.2011   Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională procedură legislativă încetată
8. 109/29.03.2010 L610/09.11.2009 Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție energie electrică Lege 210/2010
9. 113/16.03.2011 L771/29.11.2010 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea societăților și depozitelor de colectare a fierului vechi respinsă
definitiv
10. 115/30.03.2010 L343/26.05.2010 Propunere legislativă "Legea educației naționale" la Senat
11. 125/21.03.2011 L772/29.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale respinsă
definitiv
12. 136/29.05.2012 L358/10.09.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
13. 137/07.04.2010 L675/08.12.2009 Proiect de Lege privind stimularea construcției de locuințe sociale respins
definitiv
14. 191/19.04.2010 L50/02.02.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
15. 192/19.04.2010 L21/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009 respinsă
definitiv
16.   L203/22.02.2011 Propunere legislativă privind promovarea invențiilor retrasă
de către inițiator
17. 228/02.05.2011 L95/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări prin Legea nr.353/2007 respinsă
definitiv
18. 243/03.05.2010 L24/02.02.2010 Propunere legislativă privind modificarea părții introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
19. 247/03.05.2010 L19/02.02.2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru desfășurarea în condiții de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale, precum și a referendumului respinsă
definitiv
20. 259/03.05.2010 L95/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind instituția prefectului, republicată respinsă
definitiv
21. 266/03.05.2010 L71/02.02.2010 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului respinsă
definitiv
22. 280/03.05.2010 L30/02.02.2010 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii respinsă
definitiv
23. 282/09.05.2011 L70/14.02.2011 Propunere legislativă privind restituirea sumelor reținute în mod abuziv persoanelor fără copii respinsă
definitiv
24. 291/03.05.2010 L48/02.02.2010 Propunere legislativă privind instituirea unei indemnizații sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie respinsă
definitiv
25. 307/03.09.2012 L181/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 29618al LEGII nr.571, din 22 decembrie 2003, privind codul fiscal respins
definitiv
26. 350/24.09.2012 L291/12.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Lege 281/2013
27.   L378/10.09.2012 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României respinsă
28. 393/28.06.2010 L218/13.04.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respins
definitiv
29. 418/15.09.2009 L246/09.06.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor pe ordinea de zi
30. 463/27.06.2011 L397/16.05.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
31. 466/27.06.2011 L365/02.05.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
32. 467/14.09.2010 L249/20.04.2010 Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale Lege 238/2010
33. 475/27.06.2011 L357/02.05.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsă
definitiv
34. 476/14.09.2010 L245/20.04.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsă
definitiv
35. 476/27.06.2011 L311/18.04.2011 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României respinsă
definitiv
36. 479/14.09.2010 L246/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe respinsă
definitiv
37. 488/27.06.2011 L396/16.05.2011 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei respinsă
definitiv
38. 489/27.06.2011 L395/16.05.2011 Propunere legislativă privind protecția persoanelor de interes public respinsă
definitiv
39. 495/20.09.2010 L260/27.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsă
definitiv
40. 501/05.09.2011 L343/26.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respinsă
definitiv
41. 544/11.10.2011 L377/09.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
42. 612/14.12.2009 L485/02.09.2009 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic respinsă
definitiv
43. 623/25.10.2010 L399/01.06.2010 Propunere legislativă "Legea Arhivelor" respinsă
definitiv
44. 624/25.10.2010 L401/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respinsă
definitiv
45. 627/25.10.2010 L400/01.06.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respinsă
definitiv
46. 628/25.10.2010 L398/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere pe ordinea de zi
47. 648/21.11.2011 L538/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.12, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respinsă
definitiv
48. 693/22.11.2010 L463/29.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(4) lit.p) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
49. 735/05.12.2011 L601/06.09.2011 Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară respins
definitiv
50. 765/29.11.2010 L539/07.09.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respins
definitiv
51. 807/29.11.2010 L518/07.09.2010 Propunere legislativă privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic și etichetarea unor categorii de produse respinsă
definitiv
52. 866/13.12.2010 L241/08.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaților și senatorilor republicată respinsă
definitiv

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 17 februarie 2019, 5:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro