Nicolae LEONĂCHESCU
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. 5/18-01-2000  Proiect de Lege privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Lege 350/2001
2. 8/28-01-1999  Proiect de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități. Lege 351/2001
3. 168/07-03-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Lege 462/2001
4. 210/01-06-1999  Proiect de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale. Lege 215/2001
5. 287/15-04-2003  Propunere legislativă privind conferirea decorațiilor cu însemne de război Lege 517/2003
6. 745/18-12-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 194/2004