Curriculum Vitae
Press releases
Photo gallery
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
cristina.iurisniti@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Cristina-Ionela Iurișniți > Q & I Versiunea pentru printare

Cristina-Ionela IURIȘNIȚI
Questions & interpellations in legislature 2016-present

 1. Question no.185A/27-02-2017
  Stadiul de implementare al proiectului pilot "Masa caldă pentru elevi" în Tiha Bârgăului din jud.Bistrița-Năsăud.

 2. Interpellation no.50B/07-03-2017
  Clarificări privind curricula pentru învățământul gimnazial pentru materia - limba română.

 3. Question no.564A/05-04-2017
  Finanțarea olimpiadelor, concursurilor și competițiilor școlare.

 4. Interpellation no.225B/19-04-2017
  Perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice.

 5. Interpellation no.256B/19-04-2017
  Oportunitatea introducerii educației sexuale.

 6. Question no.847A/15-05-2017
  Situația familiei Arseni din Italia.

 7. Question no.898A/22-05-2017
  Situația familiei Arseni din Italia.

 8. Question no.899A/22-05-2017
  Anchete tratate cu superficialitate de autoritățile din Lleida, Spania

 9. Question no.1108A/13-06-2017
  Oportunitatea introducerii educației sexuale.

 10. Question no.1109A/13-06-2017
  Semnalizare necorespunzătoare a trecerilor la nivel cu calea ferată în jud.Bistrița-Năsăud.

 11. Question no.1155A/20-06-2017
  Extinderea magistralei de gaze naturale în Valea Someșului și Valea Bârgăului.

 12. Question no.1269A/28-06-2017
  "Școală după școală"

 13. Question no.1270A/28-06-2017
  Strategia de promovare a învățământului profesional

 14. Question no.1346A/06-09-2017
  Clarificări privind situația manualului unic.

 15. Question no.1347A/06-09-2017
  Clarificări suplimentare privind încetarea contractelor de management.

 16. Question no.1445A/14-09-2017
  Creșterile salariale estimate din educație

 17. Question no.1786A/11-10-2017
  Implementarea deficitară a Programului pilot de acordare a unui suport alimentar în jud.Bistrița-Năsăud.

 18. Question no.1787A/11-10-2017
  Introducerea nivelul minim - A2 pentru promovarea competențelor lingvistice la examenul de bacalaureat.

 19. Question no.1804A/16-10-2017
  Numărul unităților de învățământ care au optat pentru disciplina Educație pentru sănătate.

 20. Question no.2012A/30-10-2017
  Stadiul de eleborare a noului proiect de lege a educației naționale

 21. Question no.2013A/30-10-2017
  Situația bazinelor de înot din cadrul Clubului Școlar Sportiv nr.2 București

 22. Question no.2014A/30-10-2017
  Necesitatea modificării metodologiei de înscriere a copiilor în sistemul de învățământ

 23. Interpellation no.803B/31-10-2017
  Valabilitatea diplomelor de igienă

 24. Question no.2391A/22-11-2017
  Institutul Cultural Român.

 25. Question no.2392A/22-11-2017
  Repartizarea unui medic stomatolog în cadrul cabinetului din incinta Liceului "Radu Petrescu".

 26. Question no.2494A/04-12-2017
  Finanțarea și susținerea învățământului postliceal

 27. Question no.2513A/05-12-2017
  Actualizarea calendarului simulărilor examenelor naționale din anul 2017 - 2018

 28. Question no.2618A/12-12-2017
  Finanțarea programului "Școala după școală" în bugetul anului 2018

 29. Interpellation no.1013B/06-02-2018
  Strategia Ministerului Educației de combatere și stopare a fenomenului de bullying și stadiul elaborării Codului de Etică din învățământul preuniversitar

 30. Question no.2817A/07-02-2018
  Cuprinderea Educației pentru sănătate în planurile-cadrul pentru liceu

 31. Question no.2821A/07-02-2018
  Măsuri dispuse în vederea facilitării accesului la fonduri private pentru organizațiile non-guvernamentale

 32. Interpellation no.1124B/13-02-2018
  Revenirea la examenul de admitere la liceu

 33. Interpellation no.1125B/13-02-2018
  Organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat

 34. Question no.3092A/26-02-2018
  Susținerea înființării Casei Românești în cadrul Campusului internațional Universitar din Paris

 35. Question no.3093A/26-02-2018
  Punct de vedere asupra proiectului de lege privind înființarea Societății "Editura Diactică și Pedagocică"

 36. Interpellation no.1299B/12-03-2018
  Introducerea rețelei de gaze în localitatea Miceștii de Câmpie, jud. Bistrița-Năsăud

 37. Interpellation no.1300B/12-03-2018
  Clarificări privind Titlul IX din Proiectul de Lege privind exercitarea profesiilor din sistemul de sănătate afișat pe site-ul www.ms.ro

 38. Question no.3540A/27-03-2018
  Îngrădirea accesului elevilor din Bistrița-Năsăud la Programul pentru școlial Uniunii Europene

 39. Question no.3595A/28-03-2018
  Stadiul lucrărilor de restaurare a sediului misiunii diplomatice a României la Paris

 40. Interpellation no.1453B/17-04-2018
  Copiii cu autism necesită o atenție sportivă din partea Guvernului

 41. Interpellation no.1454B/17-04-2018
  Extinderea magistralei de gaze naturale în jud. Bistrița-Năsăud

 42. Interpellation no.1455B/17-04-2018
  Stadiul elaborării planurilor cadru pentru liceu

 43. Interpellation no.1494B/17-04-2018
  Ambasada României din Canada

 44. Question no.3869A/19-04-2018
  Clarificări privind repartizarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul superior de stat în anul universitar 2018-2019

 45. Question no.3986A/02-05-2018
  Anchetarea incidentelor din cadrul evenimentului ”Simfonia lalelelor”

 46. Interpellation no.1559B/03-05-2018
  Remunerarea profesorilor corectori din cadrul Bacalaureatului

 47. Question no.4117A/09-05-2018
  Modificarea Codului COR prin introducerea unor noi profesii cea de lucărtor în egalitatea de șanse și incluziunea socială LESIS

 48. Question no.4118A/09-05-2018
  Modificarea legislație cu privire la programul ”școală după școală”

 49. Question no.4127A/09-05-2018
  Finanțarea investiției de consolidare și modernizare a Colegiului Național Liviu Rebreanu municipiul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud”

 50. Question no.4128A/09-05-2018
  Posibilitatea autofinanțării filialelor rețelei Institutului Cultural Român

 51. Question no.4223A/16-05-2018
  Oportunitatea limitării numărului de farmacii din mediul rural

 52. Question no.4228A/16-05-2018
  Modificarea și completarea cadrului legislativ din domeniul învățământului profesional dual

 53. Question no.4878A/27-06-2018
  Strategia de promovare a învățământului profesional-dual

 54. Question no.4879A/27-06-2018
  Procedura de elaborare și editare a manualelor școlare

 55. Interpellation no.1741B/12-09-2018
  Soluționarea cu celeritare a erorilor materiale din manualele școlare, precu și asumarea răspunderii pentru editarea și tipărirea defectuoase a acestora

 56. Question no.5220A/17-09-2018
  Finanțarea învățământului postliceal de stat

 57. Question no.5511A/26-09-2018
  Cuantumul costului standard per elev

 58. Question no.5569A/02-10-2018
  Situația românilor din Italia

 59. Interpellation no.1845B/03-10-2018
  Solicitări cu privire la situația copiilor cu CES

 60. Question no.5694A/09-10-2018
  Reducerea a 4000 de posturi în învățămăntul preuniversitar

 61. Question no.5879A/23-10-2018
  Înființarea de noi Tribunale specializate pentru Minori și Familie

 62. Question no.5918A/24-10-2018
  Situația juridică a programului "After school"

 63. Question no.5919A/24-10-2018
  Gradul de accesarea a fodurilor alocate României prin programul - Garanția pentru Tineret 2017-2020

 64. Question no.6050A/05-11-2018
  Centrul cultural Accademia di România din Roma

 65. Question no.6218A/14-11-2018
  Implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi

 66. Interpellation no.2018B/20-11-2018
  Numărul unităților de învățământ care au optat pentru disiciplina Educației pentru sănătate

 67. Interpellation no.2019B/20-11-2018
  Situația defrișărilor de la Certej în contextul lucărilor executate de Deva Gold

 68. Interpellation no.2059B/04-12-2018
  Rectificarea bugetară din luna noiembrie 2018

 69. Question no.6763A/19-12-2018
  Numărul cadrelor didactice din învățământ

 70. Question no.6859A/06-02-2019
  Scheme de ajutor de stat pentru finanțarea programului "gROwth -investim în copii, investim în viitor"

 71. Question no.6913A/12-02-2019
  Numărul școlilor integrate în învățământul profesional-dual

 72. Question no.6986A/15-02-2019
  Educația rutieră-Ordonanța 195/2002 privind circulația pe drumurile publice-republicată

 73. Interpellation no.2098B/19-02-2019
  Programul ”gROwth-investim în copii, investim în viitor”

 74. Interpellation no.2139B/19-02-2019
  Lipsa de răspuns din partea ministerului Educației Naționale

 75. Question no.7003A/19-02-2019
  Situația copiilor cu autism în unitățile de învățământ

 76. Question no.7036A/20-02-2019
  Educația rutieră-Ordonanța 195/2002 privind circulația pe drumurile publice-republicată

 77. Question no.7098A/26-02-2019
  Activitatea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual

 78. Question no.7185A/27-02-2019
  Necesitatea finanțării obiectivului de investiții din PNDL-Consolidarea și modernizarea corpului A(corp liceu) Colegiul Național ”Liviu Rebreanu”, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

 79. Question no.7280A/06-03-2019
  Situația personalului didactic din CMBRAE/CJRAE

 80. Question no.7373A/13-03-2019
  Diferențele salariale în învățământ

 81. Question no.7387A/15-03-2019
  Echivalarea gradației cadrelor didactice

 82. Question no.7431A/19-03-2019
  Erorile de la simularea Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a

 83. Interpellation no.2226B/26-03-2019
  Bugetul Sezonului Cultural România-Franța 2019/Continuarea demersurilor referitoare la construcția Casei României din Campusul Universitar Internațional din Paris

 84. Question no.7542A/27-03-2019
  Normele de aplicare pentru legea nr.217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice -republicată

 85. Question no.7635A/03-04-2019
  Decontul navetei elevilor

 86. Interpellation no.2302B/09-04-2019
  Modificare legislativă privind mandatele rectorilor

 87. Question no.7749A/10-04-2019
  Transparentizarea și statutul juridic al școlilor din România

 88. Question no.7751A/10-04-2019
  Diferențele salariale din învățământ - răspunsul conține date cu caracter personal

 89. Question no.7895A/24-04-2019
  Situația unităților școlare cu grupurile sanitare în curte

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 23 may 2019, 7:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro