Mircea GROSARU
Sinteza activitatii parlamentare în legislatura 2012-2016

DEPUTAT
ales la nivel national
data încetarii mandatului: 3 februarie 2014 - decedat

Organizatia minoritatilor nationale:
Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. 

Grupul parlamentar:
Grupul parlamentar al minorităților naționale - până în feb. 2014 Secretar

Comisii permanente
Comisia juridică, de disciplină și imunități
Subcomisia pentru monitorizarea executării hotărârilor Curții Europene a Drepurilor Omului

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state:
 Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană - până în feb. 2014