Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2020-present > Chamber of Deputies > Alexandru Kocsis-Cristea > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Alexandru KOCSIS-CRISTEA
Legislative proposals initiated in legislature 2020-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 5/01.02.2021 L193/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale la Senat
2. 6/01.02.2021 L168/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara Lege 198/2021
3. 41/14.02.2022 B328/2022 Propunere legislativa privind constituirea si functionarea parcurilor agro-zootehnice raport
depus
4. 64/21.02.2022 L518/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
5. 91/14.03.2022 L279/2022 Propunere legislativa privind instituirea unor masuri de sprijin pentru cetatenii ucraineni proveniti din zona de conflict armat din Ucraina procedura legislativa īncetata
6. 99/16.02.2021 L26/2021 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
7. 116/14.03.2022 L49/2022 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr.672 din 27 iulie 2005 la comisii
8. 117/14.03.2022 L55/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la comisii
9. 119/10.03.2021 L223/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.65, alin.(62) si articolul 68 alin e) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 Lege 14/2022
10. 152/29.03.2022   Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ raport
depus
11. 168/21.04.2021 L80/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahar Roman, judetul Neamt, in domeniul public al judetului Neamt si in administrarea Consiliului Judetean Neamt, in vederea realizarii unor statii de transfer si sortare in cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Neamt" Lege 224/2021
12. 177/11.04.2022 L54/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la comisii
13. 179/11.04.2022 L50/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului la comisii
14. 183/11.04.2022 L133/2022 Propunere legislativa privind decontarea de catre stat a unor tehnici de reproducere umana asistata medical la comisii
15. 203/13.04.2022 L141/2022 Propunere legislativa pentru reducerea costurilor facturate la energia electrica si gaze naturale la comisii
16. 244/04.05.2022 L132/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila raport
depus
17. 246/04.05.2022 L171/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale la comisii
18. 278/16.06.2021 L136/2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua nationala a lecturii Lege 21/2022
19. 294/28.06.2021 L179/2021 Proiect de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 270/2021
20. 302/25.05.2022 L165/2022 Proiect de Lege privind transmiterea terenurilor si a altor active patrimoniale aflate in patrimoniul regiilor autonome si al societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat la comisii
21. 325/01.09.2021 L148/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii si a Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca la comisii
22. 403/27.09.2021 L298/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica la comisii
23. 446/11.10.2021 L240/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate la comisii
24. 474/18.10.2021 L301/2021 Proiectul Legii acvaculturii la comisii
25. 548/02.11.2021 L373/2021 Propunere legislativa - Legea pescuitului la comisii
26. 569/15.11.2021 L434/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 46/2008 Codul Silvic la comisii
27. 591/07.12.2021 L472/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal la comisii
28. 592/07.12.2021 L473/2021 Propunere legislativa privind modificarea OUG nr.202/2002 la comisii
29. 604/15.12.2021 L461/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996 si a Legii nr.53/2003 Codul Muncii la comisii
30. BP43/14.02.2022   Propunere legislativa pentru completarea articolului 6 din Legea nr.31/1990 privind societatile si completarea articolului 40 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil la Senat
31. BP88/01.03.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 a cetateniei romane la Senat
32. BP99/07.03.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la Senat
33. BP100/07.03.2022   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si a Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale la Senat
34. BP159/17.03.2022   Propunere legislativa pentru aplicarea unor masuri de sprijin pentru angajatori si salariati in situatii de criza, altele decat cele din perioda starii de urgenta/asediu/alerta la Senat
35. BP228/12.04.2022   Propunere legislativa pentru modificarea Legea nr.115/2015 si pentru modificarea art.5 alin.(5) din Legea nr.33/2007 la Senat
36. BP261/12.04.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative la Senat
37. BP310/10.05.2022   Propunere legislativa pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 26 may 2022, 21:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro