Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
Links:
attila.korodi@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Attila Korodi > Legislative proposals Versiunea pentru printare

KORODI Attila
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 4/01.02.2018 L261/02.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala si a Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor Lege 201/2018
2. 68/26.02.2018 L119/12.02.2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 64/2018
3. 130/20.02.2017 L48/13.03.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe Lege 69/2017
4. 148/28.02.2017 L31/28.02.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor Lege 30/2017
5. 149/06.03.2017 L99/08.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 Lege 188/2017
6. 149/26.03.2018 L537/11.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere la Secretarul
general
7. 154/26.03.2018 L48/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 pe ordinea de zi
8. 175/04.04.2018 L561/18.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 128/2018
9. 178/04.04.2018 L538/11.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii pe ordinea de zi
10. 189/10.04.2018 L75/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul asigurarii pentru accidente de munca Lege 198/2018
11. 208/22.05.2017 L83/24.04.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura retrimis
la comisii
12. 210/29.05.2017 L391/10.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale la Senat
13. 218/18.04.2018 L62/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman la comisii
14. 220/06.06.2017 L51/20.03.2017 Proiect de Lege privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 si alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la comisii
15. 226/12.06.2017 L94/02.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la comisii
16. 288/18.09.2017 L80/18.04.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
17. 295/07.05.2018 L59/05.02.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice la comisii
18. 339/29.05.2018 L232/16.04.2018 Propunere legislativa privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauza publica la comisii
19. 363/23.10.2017 L546/14.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale la comisii
20. 364/06.06.2018 L285/07.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 175/2018
21. 374/18.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002 la comisii
22. 413/03.09.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 la comisii
23. 431/06.11.2017 L171/12.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.32 si art.33 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la comisii
24. 478/20.11.2017 L142/29.05.2017 Propunere legislativa privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania la comisii
25.   L500/04.09.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finantele publice locale pe ordinea de zi
26.   L507/04.09.2018 Propunere legislativa pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor la comisii
27. 510/08.10.2018 L340/04.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii la comisii
28. 512/08.10.2018 L326/29.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la comisii
29.   L526/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modifcarea ?i completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ?i protec?ia persoanelor pe ordinea de zi
30.   L559/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
31.   L560/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative la comisii
32. 562/07.12.2017 L333/04.09.2017 Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajatilor Lege 165/2018
33. 587/18.12.2017 L515/04.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala Lege 30/2018
34. BP69/28.02.2017 BP83/07.03.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la Senat
35. BP188/21.03.2018 L340/04.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii la Senat
36. BP313/24.04.2018 L426/03.07.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice adoptat
de Senat
37. BP794/18.10.2018 L561/04.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 adoptat
de Senat
38. BP392/09.05.2018   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finantele publice locale la Senat
39. BP407/16.05.2018   Propunere legislativa pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor la Senat
40. BP470/06.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor la Senat
41. BP516/20.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
42. BP527/21.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nasionale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative la Senat
43. BP528/22.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 la Senat
44. BP747/17.10.2018   Propunere legislativa pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 october 2018, 15:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro