Curriculum Vitæ
Photos
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Jozsef-Gyorgy Kulcsar-Terza > Propositions législatives Versiunea pentru printare

KULCSAR-TERZA Jozsef-Gyorgy
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 4/01.02.2018 L261/02.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala si a Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor Lege 201/2018
2. 5/01.02.2018 L224/16.04.2018 Propunere legislativa privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc respinsã
definitiv
3. 10/01.02.2018 L428/06.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicata pe ordinea de zi
4. 68/26.02.2018 L119/12.02.2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 64/2018
5. 72/26.02.2018 L453/13.11.2017 Propunere legislativa privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989 pe ordinea de zi
6. 89/12.03.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 la Senat
7. 104/12.03.2018 L463/13.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice Lege 148/2018
8. 149/06.03.2017 L99/08.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 Lege 188/2017
9. 154/26.03.2018 L48/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 pe ordinea de zi
10. 155/13.03.2017 L137/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi la Senat
11. 207/16.04.2018 L458/13.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie pe ordinea de zi
12. 208/16.04.2018 L465/13.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale pe ordinea de zi
13. 210/29.05.2017 L391/10.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale la Senat
14. 226/12.06.2017 L94/02.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la comisii
15. 364/06.06.2018 L285/07.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 175/2018
16. 431/06.11.2017 L171/12.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.32 si art.33 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la comisii
17. 447/13.11.2017 L187/03.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.16 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
18. 464/20.11.2017 L26/05.02.2018 Propunere legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures sesizare de
neconstituþionalitate
19. 478/20.11.2017 L142/29.05.2017 Propunere legislativa privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania la comisii
20. 562/07.12.2017 L333/04.09.2017 Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajatilor Lege 165/2018
21. 566/07.12.2017 L172/26.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
22. BP69/28.02.2017 BP83/07.03.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la Senat
23. BP300/29.06.2017 L458/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie la Senat
24. BP307/29.06.2017 L463/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice la Senat
25. BP310/30.06.2017 L465/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale la Senat
26. BP102/28.02.2018 BP77/06.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative privind functionarii publici la Senat
27. BP163/15.03.2018 BP105/20.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la Senat
28. BP188/21.03.2018 BP120/27.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii la Senat
29. BP313/24.04.2018 BP211/25.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice la Senat
30. BP470/06.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor la Senat
31. BP516/20.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
32. BP527/21.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nasionale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative la Senat
33. BP537/28.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila la Senat
34. BP604/05.09.2018   Propunere legislativa pentru completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 24 septembre 2018, 3:31
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro