Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
www.lubanovici.us
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Mircea Lubanovici > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Mircea LUBANOVICI
Propuneri legislative initiate în legislatura 2008-2012

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 29/14.02.2012 L173/23.04.2012 Propunere legislativă de modificare a Legii Educației Naționale nr.1/2011, art.213, alin.(5) respinsă
definitiv
2. 63/28.02.2011 L708/09.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
3. 72/08.03.2010 L605/09.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor respinsă
definitiv
4. 92/16.03.2010 L586/03.11.2009 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România respinsă
definitiv
5. 95/23.04.2012 L167/17.04.2012 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice Lege 84/2012
6. 109/29.03.2010 L610/09.11.2009 Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție energie electrică Lege 210/2010
7. 152/29.05.2012 L71/13.02.2012 Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învațământul obligatoriu de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private respins
definitiv
8. 156/29.05.2012 L101/20.02.2012 Propunere legislativă privind introducerea ținutei școlare obligatorii în învățământul general obligatoriu, liceal și profesional de stat și particular respinsă
definitiv
9. 164/02.03.2009 L55/02.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, modificată și completată respinsă
definitiv
10. 165/04.04.2011 L102/14.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 270/2011
11. 190/19.04.2010 L26/02.02.2010 Propunere legislativă privind identificarea, diagnosticarea și tratarea copiilor afectați de tulburări din spectrul autist respinsă
definitiv
12. 196/19.04.2010 L691/21.12.2009 Propunere legislativă privind modificarea art.59 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
13. 206/26.04.2011 L151/14.02.2011 Proiect de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere pe ordinea de zi
14. 217/02.05.2011 L123/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale Lege 129/2011
15. 221/29.05.2012 L98/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsă
definitiv
16. 228/29.05.2012 L108/20.02.2012 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de logoped respinsă
definitiv
17. 238/27.04.2009 L169/13.05.2009 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor raport
depus
18. 249/03.05.2010 L46/02.02.2010 Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
19. 273/09.05.2011 L152/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsă
definitiv
20. 317/03.09.2012 L226/02.05.2012 Propunere legislativă pentru înființarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore Gafencu" respinsă
definitiv
21. 334/16.05.2011 L127/14.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la comisii
22. 338/24.09.2012 L268/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsă
definitiv
23. 348/24.09.2012 L275/29.05.2012 Propunere legislativă privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină respinsă
definitiv
24. 402/14.06.2011 L281/11.04.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope respinsă
definitiv
25. 403/14.06.2011 L298/11.04.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare respinsă
definitiv
26. 428/01.09.2010 L220/13.04.2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
definitiv
27. 430/20.06.2011 L295/11.04.2011 Propunere legislativă privind instituirea pazei gradinițelor, școlilor generale și liceelor pe durata desfășurării activităților didactice respinsă
definitiv
28. 432/20.06.2011 L282/11.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat respinsă
definitiv
29. 434/20.06.2011 L294/11.04.2011 Propunere legislativă privind transformarea cazărmile dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social respinsă
definitiv
30. 435/21.09.2009 L218/26.05.2009 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
31. 435/20.06.2011 L299/11.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsă
definitiv
32. 436/20.06.2011 L297/11.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.1.558 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsă
definitiv
33. 437/20.06.2011 L296/11.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică respinsă
definitiv
34. 460/28.09.2009 L237/09.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
35. 460/27.06.2011 L280/11.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață respinsă
definitiv
36. 461/28.09.2009 L272/15.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
37. 468/14.09.2010 L244/20.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.44 alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată Lege 236/2010
38. 470/05.10.2009 L625/19.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.144(r1) din 21/05/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 03/08/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate respinsă
definitiv
39. 473/28.11.2012   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
40. 485/27.06.2011 L348/02.05.2011 Propunere legislativă privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora respinsă
definitiv
41. 591/25.10.2010 L192/22.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
42. 617/25.10.2010 L350/26.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
43. 623/25.10.2010 L399/01.06.2010 Propunere legislativă "Legea Arhivelor" respinsă
definitiv
44. 624/25.10.2010 L401/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respinsă
definitiv
45. 627/25.10.2010 L400/01.06.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respinsă
definitiv
46. 628/25.10.2010 L398/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere pe ordinea de zi
47. 634/14.12.2009 L403/02.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
48. 643/02.11.2010 L419/08.06.2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme respins
definitiv
49. 647/02.11.2010 L417/08.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 la comisii
50. 649/21.11.2011 L562/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României respinsă
definitiv
51. 665/14.12.2009 L486/02.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni respinsă
definitiv
52. 672/17.11.2010 L448/22.06.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naționale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare respinsă
definitiv
53. 695/22.11.2010 L464/29.06.2010 Proiect de Lege pentru interzicerea clonării și a aplicațiilor biomedicinei care înalcă drepturile omului și demnitatea umană la comisii
54. 698/22.11.2010 L465/29.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil la comisii
55. 703/05.12.2011 L581/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
56. 717/21.12.2009 L589/03.11.2009 Propunere legislativă privind întărirea disciplinei contractuale între comercianți și furnizori respinsă
definitiv
57. 771/19.12.2011 L670/01.01.2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii române Lege 53/2013
58. 867/13.12.2010 L242/08.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, cu completările ulterioare raport
depus
59. BP935/20.10.2010 BP701/15.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei nr.21/1991, republicată retrasă
de către inițiator
60. BP337/25.06.2012 BP224/27.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la Senat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 20 ianuarie 2019, 20:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro