Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Tudorița Lungu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Tudorița LUNGU
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 20/01.02.2017 L67/10.04.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
2. 203/15.05.2017 L71/10.04.2017 Propunere legislativa pentru modifiarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
3. 206/22.05.2017 L61/03.04.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei de urgenta nr.13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
4. 223/06.06.2017 L95/02.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata raport
depus
5. 255/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
6. 276/12.09.2017 L167/12.06.2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporara a exportului de lemne de foc la comisii
7.   L276/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsă
de Senat
8. 294/25.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
9. 345/17.10.2017 L194/26.06.2017 Propunere legislativa privind unele masuri de cotizare retroactiva in sistemul public de pensii raport
depus
10. 407/30.10.2017 L199/26.06.2017 Proiect de Lege privind combaterea ambroziei la comisii
11. 413/30.10.2017 L288/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la comisii
12. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor raport
depus
13. 479/20.11.2017 L196/26.06.2017 Propunere legislativa pentru reglementarea exploatarii si exportului masei lemnoase provenind din Romania la comisii
14. BP50/21.02.2017 BP43/22.02.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici * Republicata si a Hotararii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici la Senat
15. BP98/15.03.2017 L139/29.05.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsă
de Senat
16. BP142/12.04.2017 L199/26.06.2017 Propunere legislativa privind combaterea ambroziei la Senat
17. BP165/04.05.2017 L274/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
18. BP182/09.05.2017 L287/04.09.2017 Propunere legislativa privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures "AUTOSTRADA UNIRII" la Senat
19. BP197/18.05.2017 L293/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului respinsă
de Senat
20. BP205/23.05.2017 L309/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la Senat
21. BP213/24.05.2017 L312/04.09.2017 Propunere legislativa privind interzicerea exploatarii masei lemnoase din parcurile nationale la Senat
22. BP214/24.05.2017 L313/04.09.2017 Propunere legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice la Senat
23. BP239/07.06.2017 L332/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
24. BP309/30.06.2017 L442/06.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.199 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
25. BP333/05.09.2017 L483/20.11.2017 Propunere legislativa privind posibilitatea societatilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea si al 14-lea salariu la Senat
26. BP345/06.09.2017 L485/20.11.2017 Proiect de Lege privind modificarea si completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice nr.75/1994 la Senat
27. BP346/06.09.2017 L486/20.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice la Senat
28. BP372/19.09.2017 BP445/26.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal la Senat
29. BP423/11.10.2017 BP495/17.10.2017 Propunere legislativa pentru stimularea conformarii fiscale voluntare la Senat
30. BP424/11.10.2017 BP496/17.10.2017 Propunere legislativa pentru anularea unor obligatii fiscale in domeniul agricol la Senat
31. BP428/12.10.2017 BP499/17.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata la Senat
32. BP560/08.11.2017 BP564/14.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
33. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
34.   BP452/26.09.2017 Propunere legislativa privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Institutiei Prefectului din Romania înregistrată
35.   BP577/16.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 24 november 2017, 5:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro