Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2000-2004 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
motions
speaches
1996-2000 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Chamber of Deputies > Alexandru Liviu Mera > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Alexandru Liviu MERA
Legislative proposals initiated in legislature 2000-2004

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 15/29.01.2002   Propunere legislativa privind modificarea si completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. respinsa
definitiv
2. 42/04.02.2003   Propunere legislativa privind modificarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale respinsa
definitiv
3. 76/21.02.2002   Propunere legislativa privind modificarea si completarea unor prevederi ale Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala. respinsa
definitiv
4. 78/21.02.2002   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 108/2001 privind exploatatiile agricole. respinsa
definitiv
5. 255/31.03.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.49/2001 aprobata prin Legea nr.338/2002 respinsa
definitiv
6. 338/26.05.2003   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, modificata prin Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
7. 356/28.06.2002   Propunere legislativa pentru modificarea art.37 alin.(1) al Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, in vederea punerii acestuia in concordanta cu celelalte prevederi legale in vigoare. respinsa
definitiv
8. 658/20.11.2001   Propunere legislativa privind dreptul consiliilor locale de a vinde tinerilor terenuri din domeniul privat al statului. respinsa
definitiv
9. 660/11.12.2002   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr.18/1991, republicata, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2001. respinsa
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 18 january 2022, 20:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro