primit de la Comisia pentru industrii și servicii

Comisia pentru industrii și servicii, în urma primirii din partea ANRE a „Raportului național 2013” realizat pentru Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei – ACER și Comisia Europeană, invită pe toți cei interesați la transmiterea punctelor de vedere, întrebărilor și observațiilor asupra activității ANRE din perioada 2013 – 2014 (până la 30 iunie 2014).

Sinteza tuturor solicitărilor și a punctelor de vedere primite, precum și concluziile aferente acestora, vor fi supuse dezbaterilor publice, într-o ședință publică ce va avea ca invitați pe toți participanții la piața de energie, operatorii, consumatorii, asociațiile profesionale, ONG-urile și ANRE.
In consecință, Comisia pentru industrii și servicii solicită până la data de 10 octombrie 2014 transmiterea întrebărilor și observațiilor considerate a fi necesare dezbaterilor în ceea ce privește activitatea ANRE.
Propunerile și observațiile dumneavoastră vor fi trimise pe adresa Comisiei pentru industrii și servicii până la data de 10 octombrie 2014, urmând ca în termen de o săptămână de la aceasta dată, Comisia pentru industrii și servicii sa furnizeze detaliile privitoare la organizarea dezbaterilor publice.