Gabriel OPREA
Questions et interpellations dans la legislature 2004-2008

  1. Interpellationno.2105B/18-10-2006
    Referitor la art.16 lit.e) din Legea 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.