Activitate parlamentară
2012-2016 (sen.)
inițiative legislative
moțiuni
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Senatul > Ionuț-Elie Zisu > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Ionuț-Elie ZISU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 4/01.02.2016 L204/11.04.2016 Propunere legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate la Senat
2. 10/02.02.2015 L123/23.03.2015 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și furnizarea de servicii mass-media audiovizuale respinsă
definitiv
3. 12/04.02.2014 L1/04.02.2014 Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal Lege 159/2014
4. 29/10.02.2014 L584/04.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
5. 43/29.02.2016 L222/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
6. 44/29.02.2016 L267/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
7. 45/09.02.2015 L431/23.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
8. 83/25.02.2015 L395/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată respinsă
definitiv
9. 96/22.03.2016 L678/14.12.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților la comisii
10. 98/22.03.2016 L98/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsă
definitiv
11. 104/03.03.2014 L672/27.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsă
definitiv
12. 116/29.03.2016 L69/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
13. 117/29.03.2016 L97/02.02.2016 Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect 1 pe ordinea de zi
14. 126/04.04.2016 L76/02.02.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
15. 152/11.04.2016 L94/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsă
definitiv
16. 158/01.04.2014 L576/16.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
17. 194/20.04.2016 L96/02.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respins
definitiv
18. 218/17.06.2013 L134/07.05.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
19. 218/26.04.2016 L101/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsă
definitiv
20.   L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituției României retrasă
de către Senat
21. 275/15.06.2016 L193/04.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respins
definitiv
22. 295/10.06.2014 L154/17.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, precum și a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
23. 325/30.03.2015 L66/09.02.2015 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
24. 326/30.09.2013 L216/03.06.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională respins
definitiv
25. 328/30.03.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate la Senat
26. 329/13.09.2016 L192/04.04.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali raport
depus
27. 330/23.06.2014 L578/22.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 107/2015
28. 334/01.04.2015 L708/24.11.2014 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere respins
definitiv
29. 336/01.04.2015 L32/09.02.2015 Propunere legislativă privind Cinematografia pe ordinea de zi
30. 347/07.04.2015 L67/09.02.2015 Proiect de Lege privind medicina școlară respins
definitiv
31. 382/29.04.2015 L714/24.11.2014 Proiect de Lege privind votul prin corespondență, exercitat de cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării respins
definitiv
32. 429/16.09.2014 L264/28.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
33. 484/17.06.2015 L168/15.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de război Lege 259/2015
34. 511/02.12.2014 L323/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
35. 513/24.06.2015 L276/26.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării " Lege 283/2015
36. 524/29.06.2015 L237/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 194 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
37. 545/08.12.2014 L367/02.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.4 și 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
38. 549/02.12.2013 L368/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor respins
definitiv
39. 556/08.12.2014 L296/12.05.2014 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
40. 578/09.09.2015 L172/15.04.2015 Proiectul Legii turismului respins
definitiv
41. 582/09.09.2015 L240/18.05.2015 Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului retrimis
la comisii
42.   L583/04.11.2013 Propunere legislativă privind Cinematografia și Industria Filmului retrasă
de către inițiator
43. 589/15.12.2014 L373/02.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsă
definitiv
44. 597/23.09.2015 L588/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului numărul 504/2002 , cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
45. 608/16.12.2013 L377/03.09.2013 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României respinsă
definitiv
46. 614/23.09.2015 L310/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.56 și 57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2016
47. 662/23.12.2013 L412/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
48. 722/26.10.2015 L287/02.06.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar respinsă
definitiv
49. 733/26.10.2015 L342/29.06.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului pe ordinea de zi
50. 743/28.10.2015 L450/02.09.2015 Proiect de Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite Lege 77/2016
51. 768/02.11.2015 L497/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea spațiilor verzi din intravilanul localităților respins
definitiv
52. 769/02.11.2015 L434/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului pe ordinea de zi
53. 848/25.11.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate la comisii
54. 885/21.12.2015 L176/21.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004, privind statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
55.   BP701/29.12.2014 Propunere legislativă privind Legea Turismului retrasă
de către inițiator

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 20 martie 2019, 9:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro