Parliamentary activity
2012-2016 (sen.)
legislative initiatives
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Senate > Neculai Bereanu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Neculai BEREANU
Legislative proposals initiated in legislature 2012-2016

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 2/02.02.2015 L117/16.03.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 118/2015
2. 4/02.02.2015 L116/16.03.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale raport
depus
3. 5/02.02.2015 L126/30.03.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale Lege 200/2015
4. 11/04.02.2014 L194/31.03.2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum si a altor acte normative respinsă
definitiv
5. 33/09.02.2015 L438/23.06.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsă
definitiv
6. 34/09.02.2015 L439/23.06.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsă
definitiv
7. 37/01.02.2017 L407/27.06.2016 Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar la Secretarul
general
8. 38/22.02.2016 L263/07.06.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune retrimis
la comisii
9. 43/09.02.2015 L441/23.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 97/2015
10. 45/29.02.2016 L223/18.04.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 1/2011 a educatiei nationale respinsă
definitiv
11. 49/17.02.2014 L595/04.11.2013 Propunere legislativa privind combaterea consumului de droguri in trafic, precum si in cazul persoanelor care lucreaza in domenii ce prezinta riscuri crescute pentru siguranta, securitatea si sanatatea tertilor respinsă
definitiv
12. 52/16.02.2015 L523/09.09.2014 Proiect de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici si mijlocii respins
definitiv
13. 57/07.03.2016 L169/07.03.2016 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al art.38 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor respinsă
definitiv
14. 66/23.02.2015 L190/27.04.2015 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor respinsă
definitiv
15. 84/25.02.2015 L399/10.06.2014 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsă
definitiv
16. 96/22.03.2016 L678/14.12.2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor la comisii
17. 98/02.03.2015 L537/09.09.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece Lege 296/2015
18. 107/29.03.2016 L683/21.12.2015 Proiect de Lege privind instituirea Zilei functionarului public Lege 145/2016
19. 123/04.04.2016 L639/23.11.2015 Proiect de Lege pentru interzicerea organizatiilor politice cu caracter comunist respins
definitiv
20. 127/02.03.2015 L530/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 325/2015
21. 129/02.03.2015 L538/09.09.2014 Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative respins
definitiv
22. 131/02.03.2015 L549/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2015
23. 189/14.04.2014 L98/04.02.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 Codul muncii Lege 12/2015
24. 205/09.03.2015 L683/18.11.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii respinsă
definitiv
25. 211/22.04.2014 L48/04.02.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor respinsă
definitiv
26. 222/03.05.2016 L546/19.09.2016 Propunere legislativa pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 90/2017
27. 228/11.03.2015 L685/18.11.2014 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative respinsă
definitiv
28.   L233/07.04.2014 Propunere legislativa privind revizuirea Constitutiei Romaniei retrasă
de către Senat
29. 240/16.03.2015 L684/18.11.2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri respins
definitiv
30. 250/05.05.2014 L128/10.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea si functionarea parcurilor industriale retrimis
la comisii
31.   L253/18.05.2015 Propunere legislativa pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon retrasă
de către inițiator
32. 272/23.03.2015 L78/09.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2004 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor la comisii
33. 287/23.03.2015 L627/18.11.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun respins
definitiv
34. 294/27.06.2016 L228/18.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Programului National "Crese pentru copiii Romaniei " respins
definitiv
35. 304/28.06.2016 L138/22.02.2016 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic precum si a Legii nr.200 din 2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
36. 314/01.09.2016 L322/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa Lege 218/2016
37. 320/30.03.2015 L40/09.02.2015 Proiect de Lege privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 Lege 85/2016
38. 347/20.09.2016 L647/27.12.2016 Propunere legislativa privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale Lege 70/2017
39. 350/07.04.2015 L71/09.02.2015 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala respinsă
definitiv
40. 370/02.09.2014 L308/12.05.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale respins
definitiv
41. 384/29.04.2015 L203/29.04.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
42. 397/08.09.2014 L306/12.05.2014 Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National pentru Evaluare, Formare Profesionala si Autorizarea Interpretilor in Limbaj Mimico-gestual din Romania respins
definitiv
43. 422/04.11.2013 L117/10.02.2014 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I-a nr.123 din 20 februarie 2007 respinsă
definitiv
44. 427/10.10.2016 L471/05.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului Lege 164/2018
45. 436/10.10.2016 L384/21.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale Lege 244/2017
46. 441/15.06.2015 L328/15.06.2015 Propunere legislativa pentru completarea alineatului 2 al articolului 49 din Legea nr.186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015 respinsă
definitiv
47. 444/22.09.2014 L305/12.05.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente Lege 282/2015
48. 458/17.10.2016 L408/27.06.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
49. 460/11.11.2013 L399/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr.62/2011 Lege 1/2016
50. 483/24.10.2016 L250/03.05.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator la promulgare
51. 484/17.06.2015 L168/15.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi Lege 259/2015
52. 498/02.12.2014 L311/12.05.2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice respins
definitiv
53. 501/02.12.2014 L295/12.05.2014 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.70 din 31 august 2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece respinsă
definitiv
54. 507/02.12.2014 L307/12.05.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice respinsă
definitiv
55. 508/02.12.2014 L309/12.05.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsă
definitiv
56. 509/02.12.2014 L310/12.05.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii respinsă
definitiv
57.   L509/05.09.2016 Propunere legislativa privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universitati, in vederea impulsionarii procesului de dezvoltare economico-sociala si culturala a Romaniei Lege 158/2017
58.   L510/05.09.2016 Propunere legislativa privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in administrarea Universitatii Politehnica din Bucuresti retrasă
de către Senat
59. 540/02.12.2013 L351/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare respins
definitiv
60. 550/01.09.2015 L290/02.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) si (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii pe ordinea de zi
61. 551/01.09.2015 L196/27.04.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizata in 2014 respinsă
definitiv
62. 580/15.12.2014 L371/02.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
63. 599/19.12.2014 L398/10.06.2014 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Nationale a Portului Traditional Lege 102/2015
64.   L604/07.11.2016 Propunere legislativa pentru completarea prevederilor Legii nr.63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant retrasă
de către Senat
65. 608/16.12.2013 L377/03.09.2013 Propunere legislativa privind exploatarea resurselor naturale cu continuturi de metale pretioase ale Romaniei respinsă
definitiv
66. 614/23.09.2015 L310/15.06.2015 Propunere legislativa pentru modificarea art.56 si 57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2016
67. 618/28.09.2015 L496/02.09.2015 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, in domeniul public al judetului Brasov si in administrarea Consiliului Judetean Brasov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport International Brasov-Ghimbav" Lege 297/2015
68. 658/23.12.2013 L182/17.03.2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 103/2014
69. 698/19.10.2015 L447/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica respins
definitiv
70. 731/26.10.2015 L312/15.06.2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsă
definitiv
71. 768/02.11.2015 L497/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor respins
definitiv
72. 779/04.11.2015 L442/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
73. 782/04.11.2015 L410/02.09.2015 Proiect de Lege privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor Lege 72/2016
74. 816/16.11.2015 L441/02.09.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.31/19901 societatilor si reglementarea echivalarii functiilor respinsă
definitiv
75. 891/21.12.2015 L651/02.12.2015 Proiect de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind institutiile financiare nebancare respins
definitiv
76.   BP578/31.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata retrasă
de către Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 19 may 2019, 15:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro