Mira Anca Victoria MĂRCULEȚ PETRESCU
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative